Javascript

 

JavaScript’te bir işlevi içe ve dışa aktarmak, o işlevin belirli bir blok içinde tanımlanmasına ve dışarıya açılmasına olanak tanır. Bunu yapmanın iki yolu vardır: module export ve named export.

JavaScript'te İşlevleri İçe ve Dışa Aktarma Nasıl Yapılır?

Module export, bir modülün tek bir nesnesi olarak dışarıya açılmasını sağlar. Aşağıdaki örnekte, greet işlevi modül olarak export edilir:

// greet.js

function greet(name) {

  return “Hello, ” + name;

}

module.exports = greet;

Başka bir dosyada, modülü import edebilirsiniz:

// index.js

const greet = require(‘./greet’);

console.log(greet(‘John’)); // Hello, John

Named export, bir modülü birden fazla nesne olarak dışarıya açmanıza olanak tanır. Aşağıdaki örnekte, greet ve goodbye işlevleri named export olarak yapılır:

// greetings.js

export function greet(name) {

  return “Hello, ” + name;

}

export function goodbye(name) {

  return “Goodbye, ” + name;

}

Başka bir dosyada, modülü import edebilirsiniz:

// index.js

import { greet, goodbye } from ‘./greetings’;

console.log(greet(‘John’)); // Hello, John

console.log(goodbye(‘John’)); // Goodbye, John

Bu yollar, JavaScript’te işlevleri içe ve dışa aktarmak için kullanılabilecek yolların sadece iki örneğidir. Seçilen yol, projenizin ihtiyaçlarına ve tercihine göre değişebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir