JavaScript’te yapıcılar, nesne örneklerinin oluşturulması için kullanılan fonksiyonları tanımlar. Yapıcı fonksiyonlar, kalıtım, nesne örnekleri oluşturmak ve özelleştirilmiş nesne örnekleri oluşturmak gibi konuları ele alır.

JavaScript'te Yapıcıları Anlamak Nasıl Olur?

JavaScript’te, yapıcılar constructor anahtar kelimesiyle tanımlanır. Aşağıdaki örnekte, Person yapıcısı bir nesne örneği oluşturmak için kullanılır:

function Person(firstName, lastName) { this.firstName = firstName; this.lastName = lastName; } let person = new Person('John', 'Doe'); console.log(person.firstName); // "John" console.log(person.lastName); // "Doe"
Yapıcılar aynı zamanda prototiplere ve metodlara sahip olabilir. Bu, yapıcılar tarafından oluşturulan nesne örneklerinin aynı metodları paylaşmasına olanak tanır. Aşağıdaki örnekte, Person yapıcısına bir fullName metodu eklenmiştir:
function Person(firstName, lastName) { this.firstName = firstName; this.lastName = lastName; this.fullName = function() { return this.firstName + ' ' + this.lastName; }; } let person = new Person('John', 'Doe'); console.log(person.fullName()); // "John Doe"
JavaScript’te, yapıcılar kalıtım için de kullanılabilir. Kalıtım, yapıcılar tarafından oluşturulan nesne örneklerinin diğer nesne örneklerinin özelliklerini miras almasını sağlar. Aşağıdaki örnekte, Student yapıcısı Person yapıcısından türer ve miras alınan özellikleri kullanır:
function Person(firstName, lastName) { this.firstName = firstName; this.lastName = lastName; } function Student(firstName, lastName, id) { Person.call(this, firstName, lastName); this.id = id; } let student = new Student('Jane', 'Doe', 12345); console.log(student.firstName); // "Jane"

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir