HTTP dosya yükleme işlemi, bir web sayfasından dosya gönderilmesini ve sunucuda saklanmasını içerir. Aşağıdaki adımlar PHP ile HTTP dosya yükleme örneği yapmak için yapılması gerekenleri açıklar:

PHP' ye HTTP Dosya Yükleme Örneği Nasıl Yapılır?

İlk olarak, sunucuda bir dosya yükleme klasörü oluşturun.

Dosya yükleme formunu oluşturun. Dosya yükleme formu, dosyayı göndermenize olanak tanıyan HTML formunun bir örneğidir. Aşağıdaki HTML kodu, dosya yükleme formunu oluşturmak için kullanılabilir:

<form action="upload.php" method="post" enctype="multipart/form-data"> Dosya Seçin: <input type="file" name="fileToUpload" id="fileToUpload"> <input type="submit" value="Dosyayı Yükle" name="submit"> </form>

Dosya yükleme işlemi için bir PHP scripti oluşturun. Aşağıdaki PHP kodu, yüklenen dosyayı sunucuda saklamaya yarar:
<?php $target_dir = "uploads/"; $target_file = $target_dir . basename($_FILES["fileToUpload"]["name"]); $uploadOk = 1; $imageFileType = strtolower(pathinfo($target_file,PATHINFO_EXTENSION)); // Check if image file is a actual image or fake image if(isset($_POST["submit"])) { $check = getimagesize($_FILES["fileToUpload"]["tmp_name"]); if($check !== false) { echo "File is an image - " . $check["mime"] . "."; $uploadOk = 1; } else { echo "File is not an image."; $uploadOk = 0; } } // Check if file already exists if (file_exists($target_file)) { echo "Sorry, file already exists."; $uploadOk = 0; } // Check file size if ($_FILES["fileToUpload"]["size"] > 500000) { echo "Sorry, your file is too large."; $uploadOk = 0; } // Allow certain file formats if($imageFileType != "jpg" && $imageFileType != "png" && $imageFileType != "jpeg" && $imageFileType != "gif" ) { echo "Sorry, only JPG, JPEG, PNG & GIF files are allowed."; $uploadOk = 0; } // Check if $uploadOk is set to 0 by an

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir