c# uygulama örnekleri

C# ile basılan tuşun yeri, Console.ReadKey() yöntemi kullanılarak kolayca bulunabilir. Bu yöntem, kullanıcının klavyeden bir tuşa basmasını bekler ve kullanıcının girdiği tuşun bilgilerini sağlar.

Aşağıdaki örnek kodda, kullanıcının girdiği tuşun ASCII kodu ve karakteri Console.WriteLine() yöntemi ile ekrana yazdırılır:

csharp

Console.WriteLine(“Lütfen bir tuşa basın…”);
ConsoleKeyInfo tus = Console.ReadKey();
Console.WriteLine();
Console.WriteLine(“Basılan tuşun ASCII kodu: {0}”, (int)tus.Key);
Console.WriteLine(“Basılan tuşun karakteri: {0}”, tus.KeyChar);

Bu kod, kullanıcı bir tuşa bastığında, önce “Lütfen bir tuşa basın…” mesajını ekrana yazdırır. Daha sonra, Console.ReadKey() yöntemi kullanılarak, kullanıcının girdiği tuş bilgileri “tus” değişkenine atanır. Son olarak, basılan tuşun ASCII kodu ve karakteri Console.WriteLine() yöntemi ile ekrana yazdırılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir