c# uygulama örnekleri

C# ile basit bir ücret hesaplama yapmak için, çalışma saati ve saat başına ödeme miktarı gibi girdileri almanız gerekiyor. Daha sonra, bu girdileri kullanarak brüt ücreti hesaplayabilirsiniz. Brüt ücret, çalışma saati ve saat başına ödeme miktarının çarpımına eşittir. İşlemi gerçekleştirmek için aşağıdaki kod örneğini kullanabilirsiniz:

csharp

Console.Write(“Çalışma saati: “);
int hours = int.Parse(Console.ReadLine());

Console.Write(“Saat başına ödeme miktarı: “);
double rate = double.Parse(Console.ReadLine());

double grossPay = hours * rate; // Brüt ücret hesaplama

Console.WriteLine($”Brüt ücret: {grossPay}”);

Yukarıdaki kod örneği, kullanıcıdan çalışma saati ve saat başına ödeme miktarı gibi girdileri alır. Daha sonra, bu girdileri kullanarak brüt ücreti hesaplar ve ekrana yazdırır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir