c# uygulama örnekleri

C# dilinde toplama işlemi için varsayılan olarak ‘+’ operatörü kullanılır. Ancak bazı durumlarda, farklı toplama işlemleri yapmanız gerekebilir. C# dilinde, farklı toplama işlemleri için kullanabileceğiniz birkaç farklı yöntem bulunmaktadır. İşte bazı örnekler:

String Birleştirme:

C# dilinde, iki veya daha fazla string ifadeyi birleştirmek için ‘+’ operatörü kullanılabilir. Örneğin:

csharp

string ad = “Ahmet”;
string soyad = “Yılmaz”;
string tamIsim = ad + ” ” + soyad;
Bu kod örneği, iki string ifadeyi birleştirerek tam isim olarak atar.

Enumerable.Sum Yöntemi:

Enumerable sınıfının Sum() yöntemi, IEnumerable koleksiyonundaki tüm sayısal değerleri toplayarak sonuç döndürür. Örneğin:
csharp

int[] sayilar = { 1, 2, 3, 4, 5 };
int toplam = sayilar.Sum();

Bu kod örneği, sayısal bir dizi içindeki tüm sayıları toplar.

LINQ Sorguları:

LINQ (Language-Integrated Query) kullanarak, bir koleksiyondaki elemanları toplamak için birçok yöntem bulunmaktadır. Örneğin, aşağıdaki kod örneği, LINQ sorgusu kullanarak bir dizi içindeki tek sayıları toplar:

csharp

int[] sayilar = { 1, 2, 3, 4, 5 };
int tekSayilarinToplami = sayilar.Where(s => s % 2 == 1).Sum();

Bu kod örneği, Where() yöntemi kullanarak dizideki tek sayıları seçer ve Sum() yöntemi kullanarak toplar.

Bu yöntemlerin yanı sıra, özel bir toplama işlemi gerektiğinde, kendi toplama işlevlerinizi de yazabilirsiniz. Bunu yapmak için, bir yöntem oluşturup, gerektiği gibi parametreler alabilir ve bir sonuç döndürebilirsiniz. Örneğin:

csharp

public int ToplamaIslemi(int sayi1, int sayi2, int sayi3)
{
int toplam = sayi1 + sayi2 + sayi3;
return toplam;
}

Bu kod örneği, üç sayıyı toplayan bir yöntem oluşturur. Bu yöntemi kullanarak, parametre olarak üç sayı vererek toplama işlemi yapabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir