c# uygulama örnekleri

C# programlama dilinde, belirli bir sayıda tekrarlanması gereken işlemleri yapmak için for döngüsü kullanılır. For döngüsü, belirtilen sayıda tekrarlanacak bir blok kodu çalıştırmak için kullanılır ve genellikle sıralı veriler üzerinde işlem yapmak için kullanılır.

For döngüsünün genel yapısı aşağıdaki gibidir:

csharp

for (başlangıç değişkeni; koşul; artış değişkeni)
{
// tekrarlanacak işlemler
}

Başlangıç değişkeni, döngüye başlamadan önce ayarlanacak değerdir. Koşul, döngünün ne zaman sonlandırılacağını belirler. Artış değişkeni ise her tekrarda başlangıç değişkenine eklenecek değerdir.

Aşağıdaki örnek kod parçası, for döngüsü kullanarak 1’den 10’a kadar olan sayıları ekrana yazdırmaktadır:

csharp

for (int i = 1; i <= 10; i++)
{
Console.WriteLine(i);
}

Yukarıdaki kod parçasında, başlangıç değişkeni i = 1 olarak tanımlanmıştır. Koşul, i değişkeninin 10’dan küçük veya eşit olmasıdır (i <= 10). Artış değişkeni i++ olarak belirlenmiştir, yani her tekrarda i değeri bir artırılacaktır.

For döngüsünün başlangıç değişkeni, koşulu ve artış değişkeni herhangi bir tamsayı ifadesi olabilir. Aşağıdaki örnek kod parçası, 10’dan geriye doğru sayarak for döngüsünü kullanmaktadır:

csharp

for (int i = 10; i >= 1; i–)
{
Console.WriteLine(i);
}

Yukarıdaki kod parçasında, başlangıç değişkeni i = 10 olarak tanımlanmıştır. Koşul, i değişkeninin 1’den büyük veya eşit olmasıdır (i >= 1). Artış değişkeni i– olarak belirlenmiştir, yani her tekrarda i değeri bir azaltılacaktır.

For döngüsü içindeki işlemler, süslü parantezlerin arasında yer alır ve istenilen kadar satırda yazılabilir. For döngüsü içinde bir dizi üzerinde işlem yapmak için de kullanılabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir