c# uygulama örnekleri

C# ile Windows Forms uygulamalarında, formlar arasında geçiş yapmak için çeşitli yöntemler kullanılabilir. Bu yöntemlerden bazıları şunlardır:

Form nesnesi oluşturma yöntemi:

Bu yöntemde, geçiş yapılacak formun nesnesi oluşturulur ve Show() veya ShowDialog() metodları kullanılarak form açılır.
Örnek Kod:

csharp

Form2 form2 = new Form2();
form2.Show();
Application sınıfı yöntemi:

Bu yöntemde, Application sınıfının OpenForms özelliği kullanılarak açık olan formların arasından geçiş yapılır. Örneğin, ActiveForm özelliği kullanılarak aktif formun özelliklerine erişilebilir.

Örnek Kod:

csharp

Form2 form2 = Application.OpenForms[“Form2”] as Form2;
form2.Show();


Delege yöntemi:

Bu yöntemde, delegeler kullanılarak bir formdan diğerine geçiş yapılır. Örneğin, bir formda tanımlanan delegenin çağrılmasıyla diğer form açılır.

Örnek Kod:

csharp

public delegate void FormDelegate();

public partial class Form1 : Form
{
public FormDelegate formDelegate;

public Form1()
{
    InitializeComponent();
    formDelegate = new FormDelegate(OpenForm2);
}

private void btnOpenForm2_Click(object sender, EventArgs e)
{
    formDelegate.Invoke();
}

private void OpenForm2()
{
    Form2 form2 = new Form2();
    form2.Show();
}

}

Yukarıdaki örneklerde, Form2 açmak için kullanılan form adı “Form2” olarak varsayılmıştır. Ayrıca, Show() metodunun kullanımı, formun diğer formlarla birlikte açık kalmasını sağlar. ShowDialog() metodunun kullanımı ise, formun modlu olarak açılmasını sağlar ve diğer formla etkileşim yapana kadar formdan çıkılamaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir