c# uygulama örnekleri

Girilen sayının bir başka sayıya tam bölünüp bölünmediğini kontrol etmek için, modulo operatörünü kullanabiliriz. Modulo operatörü, bir sayının diğer sayıya bölümünden kalanı verir. Eğer kalan sıfırsa, sayılar birbirine tam bölünür.

Aşağıdaki örnek, kullanıcının girdiği iki sayının birbirine tam bölünüp bölünmediğini kontrol eder:

arduino

Console.Write(“Birinci sayıyı giriniz: “);
int sayi1 = int.Parse(Console.ReadLine());

Console.Write(“İkinci sayıyı giriniz: “);
int sayi2 = int.Parse(Console.ReadLine());

if (sayi1 % sayi2 == 0)
{
Console.WriteLine(“{0} sayısı {1} sayısına tam bölünür.”, sayi1, sayi2);
}
else
{
Console.WriteLine(“{0} sayısı {1} sayısına tam bölünmez.”, sayi1, sayi2);
}

Burada, sayi1 ve sayi2 değişkenleri kullanıcının girdiği sayıları tutar. Ardından, if koşulu içinde modulo operatörü kullanılarak sayi1’in sayi2’ye tam bölünüp bölünmediği kontrol edilir. Sonuç olarak, ekrana ilgili mesaj yazdırılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir