c# uygulama örnekleri

C# programlama dilinde, metot kullanımı oldukça kolaydır. Öncelikle, metotların kullanılacağı sınıfın örneği oluşturulur. Daha sonra, bu örnek üzerinden metotlara erişilir ve istenen işlemler gerçekleştirilir.

Aşağıdaki örnek kod parçası, basit bir HesapMakinesi sınıfını kullanarak metot kullanımını göstermektedir:

csharp

public class HesapMakinesi {
public int Topla(int sayi1, int sayi2) {
int toplam = sayi1 + sayi2;
return toplam;
}

public int Carp(int sayi1, int sayi2) {
    int carpim = sayi1 * sayi2;
    return carpim;
}

}

// Kullanımı

HesapMakinesi hesapMakinesi = new HesapMakinesi(); // HesapMakinesi sınıfından bir örnek oluşturuluyor

int toplamSonucu = hesapMakinesi.Topla(5, 3); // 5 ve 3 sayıları toplanıyor, toplamSonucu değişkenine atılıyor

int carpimSonucu = hesapMakinesi.Carp(5, 3); // 5 ve 3 sayıları çarpılıyor, carpimSonucu değişkenine atılıyor

Yukarıdaki örnekte, HesapMakinesi sınıfından bir örnek oluşturuldu ve bu örnek üzerinden Topla ve Carp adlı iki metoda erişildi. Topla metodu, 5 ve 3 sayılarını toplar ve sonucu toplamSonucu değişkenine atar. Carp metodu ise 5 ve 3 sayılarını çarpar ve sonucu carpimSonucu değişkenine atar.

Bu örnekte olduğu gibi, metotların kullanımı oldukça basit ve anlaşılırdır. Önemli olan, metotların işlevini doğru anlamak ve kullanmak için gerekli parametreleri sağlamaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir