c# uygulama örnekleri

Kürenin hacmi, r^3 * π * (4/3) formülü kullanılarak hesaplanabilir. Burada “r” kürenin yarıçapıdır ve “π” sabit bir sayıdır (yaklaşık olarak 3.14). C# programlama dilinde bu formülü kullanarak kürenin hacmini hesaplamak için aşağıdaki kod örneği kullanılabilir:

arduino

using System;

class Program
{
static void Main(string[] args)
{
double r, hacim;
const double pi = 3.14;

    Console.Write("Kürenin yarıçapını giriniz: ");
    r = double.Parse(Console.ReadLine());

    hacim = (4.0 / 3.0) * pi * Math.Pow(r, 3);

    Console.WriteLine("Kürenin hacmi: " + hacim);
    Console.ReadLine();
}

}

Yukarıdaki program kullanıcıdan kürenin yarıçapını alır ve bu yarıçapı kullanarak kürenin hacmini hesaplar. Sonuç, hacim değişkeninde saklanır ve konsola yazdırılır. Math.Pow() fonksiyonu, bir sayının üssünü hesaplamak için kullanılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir