c# uygulama örnekleri

C# programlama dilinde, metotlar (method) bir işlevi yerine getiren kod bloklarıdır. Bu bloklar, belirli bir görevi yerine getirmek üzere tasarlanmıştır ve daha sonra programın farklı bölümlerinde kullanılabilirler. Metot kullanımı C# programlama dilinde oldukça önemlidir ve birçok durumda programlama mantığının temel yapı taşıdır.

C# programlama dilinde metotlar, aşağıdaki şekilde tanımlanabilir:

csharp

erişim_belirleyici geri_dönüş_tipi metod_adi(parametre_listesi) {
// metot gövdesi
}

erişim_belirleyici: Metodun hangi bölümden erişilebileceğini belirler. Örneğin, public anahtar kelimesi ile herhangi bir bölümden erişilebilir hale getirilebilir.

geri_dönüş_tipi: Metodun çalıştıktan sonra döndürdüğü verinin tipini belirler. Eğer metot geriye herhangi bir değer döndürmeyecekse void kullanılır.

metod_adi: Metodun adını belirler.

parametre_listesi: Metodun girdiği parametrelerin listesini belirler. Parametreler, metot içerisinde kullanılacak verileri temsil eder.

Aşağıda bir örnek kod parçası verilmiştir:

csharp

public class HesapMakinesi {
public int Topla(int sayi1, int sayi2) {
int toplam = sayi1 + sayi2;
return toplam;
}

public void Yazdir(string mesaj) {
    Console.WriteLine(mesaj);
}

}

// Kullanımı
HesapMakinesi hesapMakinesi = new HesapMakinesi();
int sonuc = hesapMakinesi.Topla(5, 3); // sonuc 8 olacak
hesapMakinesi.Yazdir(“Hesap makinesi çalışıyor.”); // konsola “Hesap makinesi çalışıyor.” yazdırır

Yukarıdaki örnekte, HesapMakinesi sınıfı, Topla ve Yazdir adında iki metot içeriyor. Topla metodu iki parametre alıyor ve bu parametreleri toplayarak toplam sonucunu döndürüyor. Yazdir metodu ise bir parametre alıyor ve bu parametreyi konsola yazdırıyor.

Kodun kullanımında, önce HesapMakinesi sınıfından bir örnek oluşturulur ve bu örnek üzerinden sınıfın metotlarına erişilir. Örneğin, Topla metodu, iki parametre alır ve bu parametreleri toplayarak sonucu döndürür. Yazdir metodu ise bir parametre alır ve bu parametreyi konsola yazdırır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir