c# uygulama örnekleri

C# programlama dilinde metotlar, kod tekrarını önlemek ve programları daha modüler hale getirmek için kullanılır. Diziler ise, benzer türdeki verileri saklamak için kullanılır. Bu nedenle, metotlar ve diziler sık sık bir arada kullanılır.

Aşağıdaki örnek kod parçası, metot ve dizi kullanımını göstermektedir:

csharp

using System;

class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int[] sayilar = { 3, 8, 1, 5, 9 }; // Örnek bir dizi tanımlama

  Console.WriteLine("Dizideki Elemanlar:");
  DiziYazdir(sayilar); // DiziYazdir() metodu kullanarak dizideki elemanları yazdırma

  int toplam = DiziToplam(sayilar); // DiziToplam() metodu kullanarak dizideki elemanların toplamını hesaplama
  Console.WriteLine("Dizideki Elemanların Toplamı: " + toplam);
}

static void DiziYazdir(int[] dizi)
{
  foreach (int eleman in dizi)
  {
    Console.Write(eleman + " ");
  }
  Console.WriteLine();
}

static int DiziToplam(int[] dizi)
{
  int toplam = 0;
  foreach (int eleman in dizi)
  {
    toplam += eleman;
  }
  return toplam;
}

}

Yukarıdaki örnekte, DiziYazdir() ve DiziToplam() adlı iki metot tanımlanmıştır. DiziYazdir() metodu, bir dizi parametresi alır ve dizideki tüm elemanları ekrana yazdırır. DiziToplam() metodu ise, bir dizi parametresi alır ve dizideki tüm elemanların toplamını hesaplar.

Main metodu, örnek bir dizi tanımlar ve DiziYazdir() metodu kullanılarak dizideki elemanları ekrana yazdırır. Daha sonra, DiziToplam() metodu kullanılarak dizideki elemanların toplamı hesaplanır ve sonuç ekrana yazdırılır.

Bu örnek, metot ve dizi kullanımını basit bir şekilde gösterir. Gerçek hayatta, daha karmaşık problemlerin çözümünde metotlar ve diziler birlikte kullanılarak daha modüler ve okunaklı kodlar yazmak mümkündür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir