c# uygulama örnekleri

C# dilinde bir veritabanında kayıt listeleme uygulaması yapmak için, öncelikle bir veritabanına ihtiyacımız var. Bu örnekte, Microsoft SQL Server kullanacağız ve veritabanı için örnek bir tablo oluşturacağız. Aşağıdaki adımları takip ederek örnek bir veritabanı oluşturabilirsiniz:

Microsoft SQL Server Management Studio’yu açın.

Yeni bir veritabanı oluşturun ve adını CustomerDB olarak ayarlayın.

Bu veritabanında Customers adında bir tablo oluşturun. Tablonun sütunları şu şekilde olmalıdır: ID (int, özyinelemeli), Name (nvarchar (50)), Email (nvarchar (50)) ve Age (int).

Veritabanı ve tablomuz hazır olduğuna göre, C# kodumuzu yazabiliriz. Aşağıdaki kod, veritabanımızdan müşteri kayıtlarını çeker ve konsola yazar:

csharp

using System;
using System.Data.SqlClient;

class Program
{
static void Main(string[] args)
{
// Veritabanı bağlantı dizesi
string connectionString = “Data Source=.;Initial Catalog=CustomerDB;Integrated Security=True”;

  // SQL sorgusu
  string query = "SELECT * FROM Customers";

  // SQL bağlantısı ve sorgusu
  using (SqlConnection connection = new SqlConnection(connectionString))
  using (SqlCommand command = new SqlCommand(query, connection))
  {
    // Bağlantıyı aç
    connection.Open();

    // Sorguyu çalıştır ve sonuçları oku
    using (SqlDataReader reader = command.ExecuteReader())
    {
      while (reader.Read())
      {
        // Kayıt sütunlarını oku
        int id = reader.GetInt32(0);
        string name = reader.GetString(1);
        string email = reader.GetString(2);
        int age = reader.GetInt32(3);

        // Kayıt bilgilerini ekrana yazdır
        Console.WriteLine("{0}\t{1}\t{2}\t{3}", id, name, email, age);
      }
    }
  }

  Console.ReadKey();
}

}

Bu kodda, öncelikle bir bağlantı dizesi tanımlıyoruz. Bağlantı dizesinde veritabanı adı (CustomerDB) ve kimlik doğrulama yöntemi (Integrated Security=True) belirtilir. Ardından, SQL sorgumuzu tanımlıyoruz. Bu sorgu, tüm Customers kayıtlarını seçer.

Daha sonra, SqlConnection ve SqlCommand nesnelerini kullanarak bir SQL bağlantısı ve sorgusu oluşturuyoruz. using ifadesi, nesnelerin otomatik olarak kapatılmasını sağlar. Ardından, connection.Open() ile bağlantıyı açıyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir