C# ile zor dört işlem uygulaması yapmak için aşağıdaki örnek kod kullanılabilir:

csharp

using System;

namespace DortIslemUygulamasi
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine(“Lütfen birinci sayıyı girin:”);
double sayi1 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

    Console.WriteLine("Lütfen ikinci sayıyı girin:");
    double sayi2 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

    Console.WriteLine("Lütfen yapılacak işlemi seçin: Toplama(+), Çıkarma(-), Çarpma(*), Bölme(/)");
    string islem = Console.ReadLine();

    double sonuc = 0;

    switch (islem)
    {
      case "+":
        sonuc = sayi1 + sayi2;
        break;

      case "-":
        sonuc = sayi1 - sayi2;
        break;

      case "*":
        sonuc = sayi1 * sayi2;
        break;

      case "/":
        if (sayi2 == 0)
        {
          Console.WriteLine("Hata: Sıfıra bölme hatası!");
          Console.ReadLine();
          return;
        }
        sonuc = sayi1 / sayi2;
        break;

      default:
        Console.WriteLine("Hata: Geçersiz işlem!");
        Console.ReadLine();
        return;
    }

    Console.WriteLine("Sonuç: " + sonuc);
    Console.ReadLine();
  }
}

}

Bu örnekte, kullanıcıdan iki sayı ve yapılacak işlem seçeneği istenir. Ardından, kullanıcının seçtiği işlem türüne göre, dört işlem uygulaması yapılır. Örneğin, kullanıcı toplama işlemi seçerse, program ilk sayıyı ikinci sayıyla toplar ve sonucu ekrana yazar. Benzer şekilde, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri de yapılabilir.

Bu örnekte ayrıca, kullanıcının sıfıra bölme hatası yapmasını önlemek için, bölme işlemi seçildiğinde ikinci sayının sıfır olup olmadığı kontrol edilir ve eğer sıfıra bölme hatası varsa, hata mesajı verilir. Ayrıca, geçersiz işlem seçimi yapıldığında da hata mesajı verilir.

Bu örnekte kullanılan switch-case yapısı, farklı işlem türleri için basit bir yapı sağlamaktadır. Daha karmaşık senaryolarda, if-else veya başka karar yapıları kullanarak farklı işlem türleri için daha detaylı kontroller yapılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir