C# kullanarak string işlemlerini gerçekleştirmenin bazı temel yöntemlerini ve örnekleri aşağıda bulabilirsiniz. Bu örnekler, metin içeriğini düzenleme ve manipüle etme konularına odaklanacak ve C# dilini kullanarak dikkat çekici ve anlaşılır bir şekilde açıklanacaktır.

  1. Metin Birleştirme (Concatenation)

C# ile metin birleştirmek için + operatörünü kullanabilirsiniz:

csharp

string ad = “John”;
string soyad = “Doe”;
string tamAd = ad + ” ” + soyad;
Console.WriteLine(“Tam Ad: ” + tamAd);
Bu kod parçası, “Tam Ad: John Doe” çıktısını verecektir.

  1. Metin Uzunluğu (Length)

Bir metnin uzunluğunu öğrenmek için Length özelliğini kullanabilirsiniz:

csharp

string metin = “Merhaba, dünya!”;
int uzunluk = metin.Length;
Console.WriteLine(“Metin Uzunluğu: ” + uzunluk);
Bu kod parçası, “Metin Uzunluğu: 14” çıktısını verecektir.

  1. Metin Düzenleme (Substring)

Metin içerisinden belirli bir bölümü almak için Substring yöntemini kullanabilirsiniz:

csharp

string orjinalMetin = “Bu bir örnek metindir.”;
string altMetin = orjinalMetin.Substring(3, 10);
Console.WriteLine(“Alt Metin: ” + altMetin);
Bu kod parçası, “Alt Metin: bir örnek” çıktısını verecektir.

  1. Metin Değiştirme (Replace)

Bir metin içerisinde belirli bir metni başka bir metinle değiştirmek için Replace yöntemini kullanabilirsiniz:

csharp

string metin = “Bugün hava çok güzel.”;
string yeniMetin = metin.Replace(“güzel”, “harika”);
Console.WriteLine(“Yeni Metin: ” + yeniMetin);
Bu kod parçası, “Yeni Metin: Bugün hava çok harika.” çıktısını verecektir.

  1. Metin Bölme (Split)

Metin içerisinde belirli bir ayırıcıya göre metni bölmek için Split yöntemini kullanabilirsiniz:

csharp

string metin = “Ali;Veli;Ayşe;Fatma”;
string[] parcalar = metin.Split(‘;’);
foreach (string parca in parcalar)
{
Console.WriteLine(parca);
}

Bu kod parçası, metni ; karakterine göre böler ve her bir parçayı ayrı satırlarda yazdırır.

Bu örnekler, C# kullanarak metin işlemlerini gerçekleştirmenin temel yollarını göstermektedir. Bu temel işlemleri kullanarak daha karmaşık metin işleme görevlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir