Etiket: kullanıcıdan alınacak sayı adedi belirlenir