Ana içeriğe atla

Kayıtlar

2020 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

EDT6016: Hafta 6

Bu hafta öz düzenleme becerileri hakkında bilgi edindik. Bu ders kapsamında ben bir sunum hazırladım. Ve bunu sanal sınıf ortamında diğer sınıf arkadaşlarım ile paylaştım. Şimdi bu sunumdan ve dersin devamında yer alan bilgileri bu blog içeriğinde sizler ile de paylaşacağım.

ÖZ DÜZENLEME
Öz düzenleme ile ilgili birçok tanımlama bulunmaktadır. Öz-yönelimli öğrenme, öz yönetimli öğrenme vb. gibidir. Alanyazında gerçekleştirilen çalışmalarda farklı tanımlara yer verildiği görülebilir. Alanyazında öz düzenleme 'Gelecekteki daha büyük pekiştirecin lehine ani bir pekiştireci ertelemek' olarak ifade edilmektedir.

Öğrenme literatürde farklı yaklaşımları beraberinde getiren bir konudur. Yani koşullanma teorileri, yapılandırmacı teori ve sosyal bilişsel teori öğrenmeyi farklı tanımlamaktadır. Öğrenme farklı tanımlanınca öz düzenlemede de bu noktada farklılıklar meydana gelebilmektedir. Bu bağlamda bu blog yazısının devamında bu farklılıktan bahsedeceğim.

Koşullanma Teorileri Bağlamında Öz…

EDT6016: Hafta 4

Bu hafta Sultan Edip'in güzel sunumuyla dersi gerçekleştirdik. Haftanın konusu Beyin Temelli Öğrenme idi. Beyinin sahip olduğu fizyolojik yapısından başlayarak tüm insan öğrenme üzerindeki etkisi ile ilgili iyi bilgiler edindik. 
Tarih boyunca insan beyni hakkında gerçekleştirilen çizimler ve bu çizimlerin değişimine dair sunulan görseller oldukça etkiliydi. 
Beyin ve sinirsel yapılar ile ilgili olarak bazı tanımlamaların gerçekleştirilmesi söz konusu. Örneğin; nöron, gliyal hücreler, sinapslar, serebral korteks, teriküler formasyon,beyincik, talamus, hipotalamus, amigdal, hipokampus, korpus kallosum, oksipital lob, parietal lob, temporal lob, frontal lob. Şimdi bunların özelliklerinin ve görevlerinin neler olduğunu öğrenelim. Schunk (2014)'a göre aşağıdaki tanımlar sunulmaktadır. 
Serebral korteks: Duyusal bilgilerin işlendiği yerdir. Retiküler formasyon: Vücutun fiziksel işlevlerinin yürütüldüğü alandır. Nefes alıp vermek gibi. Beyincik: Vücudun duruşunu sağlar ve kasların kon…

EDT6016: Hafta 3

Bu hafta çokça fazla konuya değindik ve bir kızarmış ekmeğin içerisinde gizlenmiş gizli şifreyi, içinden çıkılamaz şekilde bulmaya çalıştık. Pavlov, Klasik koşullanma, Geştalt teorisi ve Skiner etrafında tartışmalar ile ders gerçekleşti.
Dersin genelinde gerçekleştirilen tartışmalarından yola çıkarak bilimin en önemli değerlerinden birini gözlemlediğimizi ifade edebilir. Bilim, geçmişten günümüze kadar gerçekleştirilen büyük küçük çalışmalar ile günümüzdeki yerini meydana getirmiştir. Süregelen çalışmalar neticesinde insan öğrenmesi, felsefenin konusuyken artık psikoloji bilimi gün yüzüne çıkarak daha derinlemesine tartışmalara kapı aralamıştır. Bu yol ayrımın beraberinde gelişen psikoloji biliminden farklı bilim dalları ortaya çıkmıştır. Örneğin; eğitim psikolojisi, adli psikoloji, bağımlılık psikolojisi, spor psikolojisi, evlilik ve aile psikolojisi gibi...
Pavlov'un çalışmalarında koşullanmış refleksler önemlidir. Klasik koşullanmada koşulsuz uyaran biyolojik olarak koşulsuz b…

EDT6016: Hafta 2

2.Hafta dersi ilk olarak öğrenmenin tanımı ile başladı diyebilirim. Önce tüm eğitim hayatımda ifade edilen klasik öğrenme tanımı ifade edildi. Fakat bununla beraber farklı akımların beraberinde farklı tanımların ve yaklaşımların olduğunu öğrendik. Aslında bu terimleri ve tanımları daha önceden de biliyor olsak da bunları tekrar yoluyla yeniden su yüzeyine çıkarttık diyebilirim.
Dersin kitap ile eşdeğer gitmesinin oldukça iyi olduğunu düşünüyorum. Derse gelmeden önce okuyarak çok iyi anlayabiliyoruz. Ötesinde ise dersten sonra bu blog yazılarını yazıyor olmak öğrendiklerimizin pekişmesi ve tam anlamıyla öğrenmemizin sağlanması için oldukça önemli olduğunu düşünüyorum.
Öğrenme teorisi nedir? Bir öğrenme teorisi oluşturmak için üç temel bileşen ihtiyacımız vardır. Bunlar; sonuçlar, anlamlar ve girdilerdir. Sonuçlar; teori ile açıklanabilecek performanstaki değişikliklerdir. Anlamlar; sonuçların beraberinde gelen süreçlerdir. 
Derste epistemolojik yaklaşımlardan ve deneysel yaklaşımlarda…

EDT6016: Hafta 1

Dersin içerisinde yer alan konu başlıklarının neredeyse hepsinin ilgimi çektiğini söyleyebilirim. Fakat daha önce okumalar yaptığım ve üzerinde daha fazla yoğunlaşarak derinleşebileceğim bir konu olduğu için öz düzenlemeli öğrenme konusunu seçmek istedim. Diğer konuların sunumu ve etkinlikleri sırasında da kendi konum kadar heyecanlanacağımı belirtmek isterim.
Dersin içerisinde yer alan her konu başlığının başlı başına bir ders oluşturabilecek konular olduğunu düşünüyorum. 
Charles Darwin'in Türlerin Kökeni, Yuval Harari'nin Hayvanlardan Tanrılara Sapiens ve Daniel Quinn İsmail kitaplarını okuyan ve evrim teorisi hakkında diğer yazılı belgeleri heyecanlı bir şekilde okuyan birisi olarak dersin girişindeki videonun beni oldukça heyecanlandırdığını ifade edebilirim.


Dersin izlencesinde haftalık blogların kavramlar hakkında tartışma ve deneyimleri eleştirel bir şekilde ifade etmek olduğu belirtilmektedir. İlk ders tanışma ve giriş düzeyinde bir ders olduğu için ders hakkındaki d…