Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Mart, 2020 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

EDT6016: Hafta 4

Bu hafta Sultan Edip'in güzel sunumuyla dersi gerçekleştirdik. Haftanın konusu Beyin Temelli Öğrenme idi. Beyinin sahip olduğu fizyolojik yapısından başlayarak tüm insan öğrenme üzerindeki etkisi ile ilgili iyi bilgiler edindik. 
Tarih boyunca insan beyni hakkında gerçekleştirilen çizimler ve bu çizimlerin değişimine dair sunulan görseller oldukça etkiliydi. 
Beyin ve sinirsel yapılar ile ilgili olarak bazı tanımlamaların gerçekleştirilmesi söz konusu. Örneğin; nöron, gliyal hücreler, sinapslar, serebral korteks, teriküler formasyon,beyincik, talamus, hipotalamus, amigdal, hipokampus, korpus kallosum, oksipital lob, parietal lob, temporal lob, frontal lob. Şimdi bunların özelliklerinin ve görevlerinin neler olduğunu öğrenelim. Schunk (2014)'a göre aşağıdaki tanımlar sunulmaktadır. 
Serebral korteks: Duyusal bilgilerin işlendiği yerdir. Retiküler formasyon: Vücutun fiziksel işlevlerinin yürütüldüğü alandır. Nefes alıp vermek gibi. Beyincik: Vücudun duruşunu sağlar ve kasların kon…

EDT6016: Hafta 3

Bu hafta çokça fazla konuya değindik ve bir kızarmış ekmeğin içerisinde gizlenmiş gizli şifreyi, içinden çıkılamaz şekilde bulmaya çalıştık. Pavlov, Klasik koşullanma, Geştalt teorisi ve Skiner etrafında tartışmalar ile ders gerçekleşti.
Dersin genelinde gerçekleştirilen tartışmalarından yola çıkarak bilimin en önemli değerlerinden birini gözlemlediğimizi ifade edebilir. Bilim, geçmişten günümüze kadar gerçekleştirilen büyük küçük çalışmalar ile günümüzdeki yerini meydana getirmiştir. Süregelen çalışmalar neticesinde insan öğrenmesi, felsefenin konusuyken artık psikoloji bilimi gün yüzüne çıkarak daha derinlemesine tartışmalara kapı aralamıştır. Bu yol ayrımın beraberinde gelişen psikoloji biliminden farklı bilim dalları ortaya çıkmıştır. Örneğin; eğitim psikolojisi, adli psikoloji, bağımlılık psikolojisi, spor psikolojisi, evlilik ve aile psikolojisi gibi...
Pavlov'un çalışmalarında koşullanmış refleksler önemlidir. Klasik koşullanmada koşulsuz uyaran biyolojik olarak koşulsuz b…