VB.NET de İç İçe Döngü

Merhaba arkadaşlar bu içeriğimiz de  VB.NET de İç İçe Döngü örnek kodlarını sizinle paylaşacağız. Döngü nedir? İç içe döngü nasıl gerçekleşir? Gibi soruların cevaplarını bu içeriğimiz de bulabilirsiniz. 

Visual Studio

Kullanılması Gerekenler

İç içe döngü örneğimiz için kullanılması gerekenler sırası ile şunlardır:

1 Button, 3 değişken, For döngüsü ve 1 adet Listbox bu örnekte kullanılması gerekenlerdir.

 Kod Alanı

Kod alanımızda gerçekleşen bütün eylemler buttun a tıklantığı anda başlayacaktır. Tanımladığımız değişkenleri ve döngülerin kullanımını aşağıdaki kod örneğimizde sizlerle paylaştık. En sonunda Listbox sıralanacak iç içe döngülere ulaşacaksınız. Örneği olduğu gibi kopyalayıp yapıştırmayın ve ana hatları bozmadan her kod alanını değiştirmeye çalışısın. Kodlama deneyerek öğrenilir. Unutmayın dene yanıl kaybet dene biz programlamacılar için en önemli mottodur. Bu basit iç içe döngüyü kavramak ileride büyük kodlama metinlerin de sizin işlerinizi kolaylaştıracaktır. Kodlama ile kalın geleceği kodlayın..
Public Class Form1

  Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim a, k, l As Integer
    For a = 6 To 8
      For k = 2 To 4
        For l = 7 To 3 Step -2
          ListBox1.Items.Add(l.ToString() & " - " & k.ToString() & " - " & a.ToString())
        Next
      Next
    Next
  End Sub
End ClassDaha yeni Daha eski