Access Bölümleri Tablo Oluşturmak ve Veri Türleri

access logo
access logo

Access günümüzde en sık kullanılan veritabanı uygulamasıdır. Veritabanı; herhangi bir konu hakkında bilgi yığınlarının tutulduğu büyük hacimli depolar olarak ifade edilebilir. Veritabanı programları bizlerin büyük hacimli verileri organize etmemizde bizlere yardımcı olurlar. Programcılar veri tabanı üzerinden istedikleri bilgilere kolaylıkla ulaşabilirler.

Access programı tüm veri tabanı programlamasına giriş yapan kullanıcıların ilk durağıdır. Access'e giriş yaparken Boş veritabanı seçeneğini seçeriz. Daha sonra dosyamıza bir isim veririz. Ardından ise bu veritabanımızı hangi alana kayıt edeceğimizi seçeriz. Çoğunlukla doğrudan Belgelerim klasörü içerisine kayıt edilir.

Access veritabanı bölümleri;
 • Tablolar: Veritabanlarının olmazsa olmazlarıdır. Tüm bilgilerimiz bu alanlarda tutulur. Tüm veritabanları tablolar ile oluşturulur. Oluşturacağımız bir veritabanında birde çok daha fazla tablonun bulunması söz konusudur.
 • Sorgular: Tablolarımızda bulunan çok sayıdaki verinin içerisinden istediğimiz bilgi kümelerini elde etmek için faydalandığımız kod parçacıkları veya nesnelerdir.
 • Formlar: Tablolara veri girişi yapmak için doğrudan veritabanı üzerinden veri girişi yapmak kimi zaman çok zor olabilir. Formlar kullanıcıların çok daha kolay bir şekilde tablolara veri işlemelerini sağlayan nesnelerdir. Veri girişi için tasarlanmış arayüzlerdir.
 • Raporlar: Veritabanımızın tabloları içerisindeki bilgilerin çıktısını bir araya getirmek için kullanılan nesnedir. Bu sayede çıktı alacağınız sayfaları tasarlayabilirsiniz.
 • Makrolar: Veritabanlarımızda kimi zaman birden fazla yapılması gereken işlemler bulunmaktadır. Makrolar sayesinde birden fazla işlemi aynı aynda yaptırabiliriz.
 • Modüller: Makrolar ile aynı mantıkla çalışmaktadır. Modüller VB.Net programlama dili ile yazılan ve organize edilen komutlardır.
Access'de Tablo Oluşturmak
Bir veritabanı oluşturmak için ilk olarak tablo oluşturmak gereklidir. Tablolar olmadan veri tabanı oluşturulamamaktadır. Yeni bir tablo oluşturmak için Tablolar alanına gelerek Yeni seçeneğine tıklanmalıdır. Tablo alanlarını ve görünümünü ayarlamak için tasarım görünümünden faydalanırız. Tasarım görünümü sayesinde tabloda oluşturacağımız her veri girişi için alan adını, veri türünü ve özelliklerini belirlememiz gereklidir. Bunların detaylı bilgisi ileride paylaşılacaktır.
access temsili görüntü
access temsili görüntü
Access Veri Türleri
Access üzerinde kullandığımız çokça farklı veri türü bulunmaktadır. Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi birçok amaçla oluşturulmuş veri türü bulunmaktadır. Şimdi bunları inceleyelim.
 • Metin: Alfabe üzerinde bulunan ve üzerinde matematiksel işlemler gerçekleştirilmeyecek olan rakamların eklenmesi için kullanılan veri türüdür. Bu alana en fazla 255 karakter veri girişi yapılabilir.
 • Not: Uzun ölçekteki verilerin saklanması amacıyla kullanılan, yorum niteliğindeki bilgilerin depolandığı veri türüdür. Oldukça büyüktür. Bu alana en fazla 65535 karakter veri girişi yapabilir.
 • Sayı: Veritabanı içerisinde kullanılacak olan ve içerisindeki veriler ile sayısal işlemlerin gerçekleşebileceği veri türüdür. Bu alanda diğerlerine göre farklı boyutlar söz konusudur. Bunlar; Bayt, Tamsayı, Uzun tamsayı, Tek ve Çift
  • Bayt: Çok az değeri içerisinde barındırır. Yaklaşık olarak 0 ile 255 arasındadır.
  • Tamsayı: Orta düzeyde veri barındırır. Yaklaşık olarak -32768 ile 32767 arasındadır.
  • Uzun tamsayı: Oldukça uzun sayısal verileri içerisinde barındırır. Yaklaşık olarak -2.147.483.648 ile 2.147.483.647 arasıdadır.
 • Tek ve Çift: Ondalıklı sayılarda kullanılan veri türüdür.
 • Tarih/Saat: Veritabanı tablolarındaki saat ve tarih gibi kayıtların tutulması amacıyla kullanılır.
 • Para Birimi: Maddi değerlerin veri tabanların içerisinde ifade edilmesi için kullanılır. Toplam 15 basamaklı parasal ifadelerin girişi yapılabilir.
 • Otomatik Sayı: Sırasıyla veri eklemek istediğiniz her veri için sırasıyla veri numarasını eklenmesini sağlar. Otomatik id gibi..
 • Evet/Hayır: 1 ve 0 değerlerinin sağlanması için kullanılan veritabanı veri türüdür. Örnek olarak Kadın/Erkek, 
 • Köprü: Veritabanı içerisinde yer verilen web sitesi urlerinin bulunduğu veri türüdür.
 • OLE Nesnesi: En işlevsel veritabanı veri türüdür. Bu veri tabanı türü sayesinde resim, ses ve video gibi ürünleri veri tabanına ekleyebiliriz.
Access veri tabanında ki veri türleri hakkında detaylı bilgilerinin paylaşıldığı içeriğimiz hakkında değerli yorumlarınızı bekliyoruz. Bizi takip etmeyi unutmayın

0 Yorumlar