Ana içeriğe atla

Abone Ol!

Alt Kültür Nedir? Sınıf Kültürü Nedir?

Akademi haftasının beşinci gününün ikinci içeriği ve ilk içerik olan kültürel çalışmaların devamı olan bu içeriğin konuları alt kültür, sınıf kültürü ve Stuart Hall'dır. Bu çalışma da alt kültür nedir? Sınıf kültürü nedir? Stuart Hall ve kültürel çalışmalar ilişkisi nedir?Sorularının cevabını bulacaksınız.

Kültürel Çalışmalar
Kültürel Çalışmalar


KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ METİNSEL İNCELEMESİ 

Medya araştırmaları Gramsci’nin hegemonya fikrinden yola çıkarak medyanın ideolojik  yeniden üretimi üzerindeki etkisi üzerine idi. Yani medya eleştirel düşünmeyi engelleyen kendi gerçeklerini üretiyor.

Stuart Hall ; Gramsci ve Althusser’den yararlanarak medyadaki ideolojik mesajların çoğunlukla gerçeği yansıtmadığını savunur. Bütün bu sorunlar doğal bir sonuç gibi normalleşir. Örneğin işçiler ile yönetim arasındaki çatışma sadece bir sanayi tartışması olarak sunulup, işleyişin doğal bir parçası gibi yansıtılır. Ancak arkasındaki kapitalist düzeni sorgulayan derin bir analiz söz konusu değildir.  Hall’un üzerinde durduğu kültür özerktir fakat toplumsal ve ekonomik temellere de bağlıdır.

İşçi Eylemleri
İşçi Eylemleri
1980’lerde Britanya Kültürel Çalışmaları medya metinlerini ayırmak ve metinlerin işledikleri örtük yolları ortaya koymak için bazı teknikler geliştirmiş.Barthes’tan alınan anlam ve ima arasındaki ayrım mesela.Bir metinherşeyi harfi harfine anlatabilir(örnek grev oluyor) fakat metin ek anlamlar taşır (Örneğin açgözlü işçiler ulusal istikrarı tehdit ediyor.) Örneğin; bir gazete okuyucusu grevler kapitalizme zararlıdır durdurulmalıdır der.

Bu algıyı da medyadaki alt metinler oluşturur.Haber okuyucusu kendi anlam ve yorumlama sürecini çoğunlukla  çalıştırmaz ya da farkına varmaz. Hall ve arkadaşları metin okumaları üzerine bütün insanların aynı metni aynı şekilde göremeyeceklerini savunur. Bu yaklaşımın temelinde şifreleme ve şifre çözümleme vardır. Toplumsal ideolojik ekonomik nedenler medya üreticilerinin  gündemini biçimlendirir. Hall’a göre görsel işaretin sözde anlam düzeyi şifrelerle kesin biçimde belirlenir.

Okuma Biçimleri
Okuma Biçimleri
Stuart Hall’un okuma biçimleri; Hakim Okuma; amaçlanmış ve hegemonik ideolojileri destekleyen okumadır. Burda okuyucu tutucu bir mesajı elde eder spikerin yansıttığı politik mesaj aslında politik ve askeri seçkinlerin mesajıdır. Muhalif Okuma; bir mesaj içindeki hakim kodların farkına varıp onları reddeden biri tarafından yapılan okumadır. Bu kişi medyada ne olup bittiğini rahatlıkla anlayabilir. Müzakereci Okuma; hakim okumanın kimi kısımlarını kabul eder fakat kendi gereksinimine göre uyatrlar.

STUART HALL

STUART HALL
Stuart Hall

Britanya Kültürel Çalışmaları tarihinin en önemli figürü Karayip soyundan gelmiş, Jameika’da doğmuş, Okxford’u burslu okumuş. Kendinden önceki Williams ve Hoggart gibi yetişkin eğitimi alanında özel öğretmen olarak çalışmış. 68-79 yılları arasında Çağdaş Kültürel Çalışmalar Merkezi’nin yöneticiliğini yapmış, Thatcherizmin önemli bir eleştirmenidir. Dolayısı ile Hall’un sunduğu model katı,mekanik ve soyut ideoloji öngörülerinden uzaktır. Mesajların okunmasında ve oluşturulmasında medya üreticilerinin ve tüketicilerinin etkin olduğunu ideolojik mesajların gizil kodlarla aktarıldığını söyler. Böylece TV dizileri ve gazeteler bunun sayısız örneğini içerir. Burada amaç izleyicilerin hakim mesajlara direnme kapasitesini ölçmektir.

ALT KÜLTÜR VE SINIF KÜLTÜRÜ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR 

Britanya Kültürel çalışmalarında toplumsal eğilim çeşitli marjinal grupların çalışılmasını sağlar. Günlük yaşam politik çerçevede yorumlanır. Hoggart bunları işçi sınıfındaki geleneğe ve dayanışmaya tehdit olarak görür.  Gençlik hevesleri ve modayı küçümser. 70’lerdeki etnograflar ise o grupları toplumsal protestoların öncüsü olarak överler. Ritüeller Yoluyla Direniş(1970) yapıtta bu direniş alt kültürünün (giyim,uyuşturucu kullanımı gibi pratiklerini savundukları görülür.

Ritüeller Yoluyla Direniş
Ritüeller Yoluyla Direniş
Bu davranışların işsizlik, tüketimcilik yabancılaşma gibi koşullar karşısında tepki olarak görür. Alt Kültür Tarzın Anlamı (1979) ise bu tavrı daha da ileri taşıyarak alt kültür içinde tarz ve normalleşme süreci olarak görür. Bu konuyu en iyi yansıtan Hebdige in punk tartışmasıdır. Hebdige onaylayıcı bir biçimde punkın parlaklığı,açıklığı ve zevksizliği kullanma biçimine onun pogo dansının hem minimalist hem absürt olduğuna ve enstrüman çalanların nasıl müziğe kapalı olduğuna dikkat çeker.

1970'ler
1970'ler
John Shephard belirli müziklerin belirli toplumsal yapıyı yansıttığını savunur.Sosyomüzikal yaklaşımla bakmış. Endüstri toplumuna geçişle beraber müzikte de hiyerarşik tonlamalar ortaya çıkmış. İlahilerde Avrupada feodal dönemin beştonluluk ,aslen herhangi bir notanın olmadığı bir tonlar birliğine dayanıyordu. Bu analizde Afrikalı Amerikalı pop müziğinin özellikle bluesun beş tonlulukla benzerliği özellikle siyasal açıdan dikkat çeker.

Shepard Afrikalı Amerikalı pop müziğin Amerikan toplumuna karşı meydan okumayı yansıttığını ifade eder. Andrew Goodwin ise müzik klipleri ve televizyon alemini ele alır. Özellikle MTV deki yayınları Godwin’e göre müzik klipleri siyasi ve müzik endüstrisinin ekonomik yapısı ile ilişkilidir. Kliplerin büyük kısmında hegomonik anlam yaygındır.

Madonna
Madonna
Madonna’nın iddialı kadın imajı cinselliği dışa vurduğu 1990’ların başında alt kültürün toplumsal karmaşıklığının içinden doğduğu savunulmuştur. Yani alt kültürün bu toplumsal değişimlerden beslendiğini öne çıkarır. Paul Wills’in alt kültür incelemesinde işçi sınıfındaki gençleri derinlemesine ele alır.Emeği Öğrenmek1977) Bir grup işçi sınıfı delikanlısını ele almış. Wills’in elde ettiği sonuç kendi okullarının kültürel kodlarını ve ideolojilerini reddettikleri yönündedir. Karşı okul kültürünün en önemli çıkış noktası otoriteye karşı koyuştur.

Yıkıcı davranış,sigara içme, hile,otoriteden kaçma, ödevden kaçma hepsi grup içinde değer gören davranışlardır. Erkeklik duygusuna katkıda bulunur.  Akademik ilerleme zaman kaybı olarak görülür. Erkek çocuklar için amaç en kısa yoldan işçi sınıfına katılmaktır. Bir bakıma okulda kazandıkları direniş kültürü çalışma yaşamlarına da yansımış oluyor.

Bu blogdaki popüler yayınlar

Scratch'ta Uçan Kuş Uygulaması

Scratch'ta uçan kuş uygulaması için öncelikle programımızı açıyoruz. Gerçekleştireceğimiz uygulama ile aşağıdaki başlıkları kodlayacağız.

Scratch ile Hesap Makinası Yapma

Bu içerikte sizlere internet üzerinde daha önce gerçekleştirilmemiş, orijinal ve güzel bir projeyi aktaracağız. Scratch ile Hesap Makinası Yapma işlem adımlarını sizlerle paylaşacağız.

Bu projeden önce gerçekleştirdiğimiz diğer projeleri aşağıda görebilirsiniz.
1.Scratch'ta İnteraktif Kalem Uygulaması
2.Scratch'ta Uçan Kuş Uygulaması

Gerçekleştireceğimiz Hesap Makinası Uygulaması için aşağıdaki her adımı Scratch üzerinden izleyerek gerçekleştirebilirsiniz. Scratch ile Hesap Makinası Yapma uygulaması toplamda 13 Adım ile tamamlanacaktır.

Adım 1: Öncelikle Scratch'i açalım. Ve kediyi silelim.
Adım 2: Yeni kukla ekleme alanından aşağıdaki alandan gözüken rakamları ekleyelim. Aşağıda iki görsel bulunuyor. Birinci olan yeni kukla eklemeniz için gerekli kısmı gösterecektir. Diğer görsel ise eklemeniz gereken kuklaları göstermektedir. Kutular içerisine alınmış her rakamı tek tek eklemeniz gereklidir.
Yukarıdaki görselde gördüğünüz Harfler sekmesinin içerisinde yer alan 0, 1, 2, 3, 4…

Mbot ile Çizgi İzleyen Robot Yapımı

Makeblock'un en eğlenceli ürünlerinden birisi olan Mbot ile bir çok kaliteli projeler ortaya çıkartabilirsiniz. Bu blog içeriğinde sizlere Mbot ile çizgi izleyen robot nasıl yapılır? hakkında bilgi aktaracağız.

Mbot ile ilgili daha önceden gerçekleştirdiğimiz Mbot ile Programlamaya Giriş blog yazımız için bu linke tıklayabilirsiniz.

Öncelikle Mbot'u bilgisayarımız ile bağlamamız gerekli. Bunun için aşağıdaki adımları takip etmelisiniz.

Adım 1:Bağlan > Seri Port > COM3 ile bağlantıyı sağlayabilirsiniz. Bilgisayarınızdaki porta göre bu COM8 de olabilir. Aşağıdaki görseldeki adımları izlemelisiniz.

Adım 2: Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra Robotlar sekmesinden kırmızı noktanın yeşil olup olmadığına bakmalıyız. Eğer kırmızı ize bağlantınızı tekrar kontrol edin.

Adım 3: Eğer yeşil ise artık programlamaya başlayabiliriz. Tüm işlemleri Robotlar sekmesinden ve Kontrol sekmesinden aldığımız kod blokları ile gerçekleştiriyoruz. İlk olarak sadece robotumuzun sürekli ileri hareket etm…

Blogspot Bloglarının Yedeği Nasıl Alınır

Blogspot kullanan arkadaşlar bazen kendi sitelerine verilerini aktarmak veya Wordpress’e verileri taşımakta zorluklar yaşamaktadırlar. Bu konuda sizlere görsel olarak hazırladığım içeriği aktaracağım. Bu şekilde aldığınız yedeği isterseniz Wordpress isterseniz doğrudan kendi sitenizin veri tabanına aktarabilirsiniz. 
Video Özet
Yukarı bu işleri yaptığım bir video var izleyebilirsiniz veya doğrudan aşağıdaki işlem adımlarını izleyerek sizde doğrudan yapabilirsiniz. Adım 1: Blogger.com’a giriş yapmalıyız. Adım 2: Aşağıdaki görseldeki alana geliniz. Bu alandan “İçeriği Yedekle” butonuna tıklayınız. Adım 3: Aşağıdaki pencere açılacaktır. Burada da sadece “Bilgisayarınıza kaydedin” butonuna tıklayacaksınız. Ardından tüm veriler bilgisayarınıza inecektir. Adım 4: Şimdi tüm içeriği yedeklediniz. Bu yedeği eğer farklı bir blogger sitesine aktarmak istiyorsanız Adım 2’deki karşımıza çıkan “İçeriği İçe Aktar” ile aktabilirsiniz. Bunların yanı sıra belirli aralıklar ile içeriklerinizin yedeklerini al…

Alan Adı Transferi Nasıl Yapılır? #1

Alan Adı (Domain) Dünyası oldukça geniş oldukça farklı konuyu içerisinde barındıran bir konudur. Bu yazıda sizlerin alan adı transferi sırasında başınıza gelebilecek olası sonuçlar ile ilgili bir makale kaleme almak istedim. Bir firmadan başka bir firmaya alan adı transferinde kurumlar bazen sorun çıkartmakta bazen de kolaylıklar sağlayabilmektedir. Aslında en önemli konu bizim alan adı ile ilgili bildiklerimizdir.

Eğer daha önceden herhangi bir alan adı transfer etmedi iseniz lütfen karşılaştığınız sorunlarda firma görevlilerini sorumlu tutmayın. Sorunun olası sebepleri ile ilgili araştırma yapın. Problem belki doğrudan sizden kaynaklı olabilir.

Her firmanın alan adı transfer süreci azda olsa farklılık göstermektedir. Bu pazardaki rekabet ile ilgilidir. Bunun yanı sıra bu yazı da sizlere karşılaşma ihtimaliniz yüksek olan durumlar ile ilgili bilgi verilecektir.
Alan Adı Süresi Hiçbir kurum alan adının süresinin bitmesine tam 2 ve ya 3 gün kalmışken transfer süreci başlatmanızı istem…