EDT6016: Hafta 11

eğitimde teknoloji
eğitimde teknoloji

Bu hafta eğitimde teknoloji konulu bir sunum gerçekleştirildi. Bunun ardından oldukça iyi bir tartışma ile günümüze ışık tutan bilgiler edindik.

Eğitimde teknoloji kullanımı ifadesi kullanıldığında ilk olarak insanların aklına bilgisayar gibi teknolojiler gelmektedir. Fakat eğitim ortamlarında kullanılan teknolojiler oldukça eski ve köklü bir geçmişe sahiptir. Örneğin tebeşirden, kara tahtaya, sıralarımızdan sınıf panolarına hepsi birer teknolojinin ürünüdür.

Eğitimde teknoloji kullanımı ilk olarak 1900'lü yılların başında okul müzeleri ile başlamıştır. Ardından bunları 1960'larda televizyon kanallarıyla öğretim takip etmiştir. Süre gelen teknolojik gelişmeler 1980'ler bilgisayarın eğitim ortamlarında kullanılmasına imkan sağlamıştır. Son olarak da İnternet teknolojisinin 1995'ler eğitim ortamlarında kullanılmaya başlandığını görebiliriz.

Her ne kadar geliştirilen teknolojilerin eğitim ortamlarında kullanımı için öncelikle bir teknolojinin geliştirilmesi önem arz etsede bu teknolojiler doğrudan eğitim ortamlarında kullanılamamaktadır. Çünkü geliştirilen bir teknolojinin eğitim ortamlarında kullanılabilmesi bir entegrasyon sürecini beraberinde gerektirmektedir.

Şimdi teknoloji entegrasyonunun tanımını gerçekleştirmemiz faydalı olacaktır.

Davies, Sprague ve New'e göre (2008) teknoloji entegrasyonu; belirli öğrenme çıktıları için teknolojinin etkin bir şekilde kullanımıdır. Bu bağlamda üretilen teknolojinin eğitim ortamındaki belirlenmiş öğrenme çıktıları için kullanılmasının önemli olduğu ifade edilebilir. Hatta açıkça eğitim ortamında kullanacağımız her teknolojinin bir amacı olmalıdır.

Teknoloji entegrasyon süreçlerinde 5 önemli faktör bulunmaktadır; donanım, eğitim, destek, müfredat ve öğretmen algısıdır (Fu, 2013).

Hatta ülkemizde de teknoloji entegrasyonu süreci büyük çapta uygulanmaya çalışılmıştır. En büyük dikkat çekici örneği ise FATİH projesidir.

Eğitim ortamlarında teknolojinin kullanımı, okul dışında da eğitim amacıyla teknolojinin kullanımını beraberinde getirmiştir. Örneğin internet ortamlarında eğitim amacıyla geliştirilen Memrise, Duolingo vb gibi internet teknolojilerinin kullanımı da oldukça artmıştır.

Hatta okul dışında da eğitim teknolojilerinin kullanımı çok farklı tartışmaları beraberinde getirmiştir. Örneğin bunlardan biriside "Okullar ortadan kalkar mı?" ve "Okullara ihtiyacımız var mı?" olmuştur. Bu tartışmalar birbirini kovalarken karşımıza çıkan Covid-19 pandemi tüm insanlık tarihini değiştirdiği gibi tüm eğitim ve beraberindekileri değişeme zorladı.