EDT6016: Hafta 12

Bu hafta daha önceki haftalara göre bir daha farklı bir konu işledik. Bu hafta işlenen konunun ismi Sosyo-duygusal öğrenme idi. Sosyo duygusal öğrenme; bireyin duygularını tanıma, yönetme, problem çözme ve başarılı ilişkiler kurabilme becerisi veya kapasitesi olarak ifade edilebilir.

Sosyo-duygusal öğrenme neden var?
Sosyo-duygusal öğrenme okuldan öğrencilerin ayrılma oranlarının yükselmesinden dolayı ilgi konusu olmuştur. Bunun yanı sıra öğrencilerin içerisinde artan madde bağımlılığı, öğrencilerin şiddet eğilimli davranışları ve oluşan çeşitli sağlık sorunları sosyo-duygusal öğrenme üzerine ilginin artmasını sağlamıştır.

Günümüzde öğrencilerin birçoğu sınav odaklı çalışmalar gerçekleştirmeleri veya akademik başarı odaklı düşünmeleride sosyo-duygusal öğrenme çalışmalarının gelişmesine katkı sağlamıştır. Okullarda gerçekleştirilen sınavların artması sonucunda okullara yüklenen sınav merkezi anlamı ve öğrencilerin sahip oldukları kaygılarda bu noktada gerçekleştirilen çalışmalarda yönlendirici olmuştur.

Sosyo-duygusal öğrenme ile ilgili gerçekleştirilen çalışmalar mutlu bireylerin oluşması için gerçekleştirilmektedir. Mutlu bireylerin daha fazla verimli çıktılara sahip olduklar belirtilmektedir. 

Casel'e göre sosyo-duygusal öğrenme bağlamında sahip olunması gereken özellikler şu şekildedir; öz-farkındalık, öz-yönetim, sosyal farkındalık, ilişkisel beceriler ve sorumlu karar vermedir. Casel bu özellikleri ifade ederken bu çizdiği çerçevede sınıf ortamını, okul ortamını, ev ve sosyal yaşam ortamını oldukça önemli bir noktada konumlandırmaktadır. Aşağıdaki görselde bunu görüntüleyebilirsiniz.

casel sosyo-duygusal öğrenme

OECD'ye göre ise sosyo-duygusal öğrenme bağlamında incelenen bazı alt başlıklar yer almaktadır. Bunlar; iş performansı, duygu dengelemesi, iş birliği, açık fikirler, başkalarıyla ilişkide olmak ve birleşik becerilerdir. 

Alanda gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda sosyo-duygusal öğrenme becerilerinin öğrenilebilir beceriler olduğu ifade edilmektedir. Bu becerilerin sahip olduğumuz sosyal çevreden doğrudan etkilendiği belirtilmektedir. Bireyin bu becerilere sahip olabilmesi için aile ve okul işbirliğinin önemli olduğu ifade edilmektedir. Bunun yanı sıra bu becerilerin geliştirilmesi birçok sağlık sorununun azalmasında olumlu etkiye sahip olduğu ifade edilmiştir.

Sosyo-duygusal öğrenme süreçlerin kültürel yapıya uyulmasının oldukça önemli olduğu ifade edilmektedir.