EDT6016: Hafta 13


Bu hafta yeni  bir konu işlenmese bile sınıf ortamında bir dizi tartışma gerçekleştirildi. 

Dönem sonu için hazırlayacağımız bildiri hakkında izlememiz gereken adımlar ve dikkat etmemiz gereken noktalarda hocamız bizleri bilgilendirdi.

Benim yazacağım bildiri Türkiye'deki öz-yönetimli öğrenme becerilerinin cinsiyete göre bir farklılığa sahip olup olmadığı hakkındaydı. Bu çalışmayı meta-analiz ile gerçekleştireceğimz.

Bu tarz çalışmalar alanyazında az sayıda gerçekleştirilen çalışmalar olduğu için detaylı bir araştırma gerçekleştirmem gerekliydi. Bu araştırmayı hala sürdürmekteyim.

Yabancı alanyazında bu konuda gerçekleştirilen birçok çalışma bulunsa da Türkçe alanyazında gerçekleştirilen çalışmalar sınırlıdır. 


0 Yorumlar