İslami Feminizm Nedir? İslam da Feminizm olur mu ?

Akademi haftamızın üçüncü günü dördüncü ve son içeriği ise islami feminizm konusudur. Bu içerik de islami feminizm nedir? İslam da feminizmin yeri nedir? İslam da feminizm var mıdır? İslam, kadın - erkek eşitliği konusunda neler taşımaktadır? İslami feministlerin temeli nelerdir ve kimlerdir? Soruları hakkındaki yanıtlara ulaşacaksınız.

İslami Feminizm
İslami Feminizm
İslami feminizm; İslami paradigma içinde dile getirilen feminist söylem ve uygulamalar bütününe verilen adlandırma olarak bilinir. Modern İnsan Hakları bildirgelerinde tüm insanların eşit olduğu söylenirken, İslam dünyasında, gündelik yaşamda geleneksel inanışlar ve dini inanca dayalı, konjonktür ile uyuşmayan kadın-erkek ayrımı ve erkeklerin üstünlüğü söylemine karşı,kadınların eşitliği ve/veya üstünlüğünü savunan bir düşünce sistemiyle İslam düşüncesini harmanlamaya itmiştir.

İslam dünyasında büyüyen İslamcılık hareketi içinde gelişen İslamcı feminizm, terim olarak İran'da yazar Afsaneh Najmabadeh ve Ziba Mir-Huseyini'nin eserlerinde ve Tahran kadın dergisi Zanan'da (1992 yılında kuruldu) ve Suudi Arabistanlı kadın yazar Mai Yamani tarafından 1996 yılında yayımladığı "Feminism and Islam" kitabında kullanılmıştır. Terim olarak ortaya çıkışı yakın tarihlere rastlasa da Müslüman toplumlarında kadın haklarının müdafaasının yaklaşık yüz yılı aşan bir geçmişi vardır.

İslam ve Kadın
İslam ve Kadın
Batılı ülkelerin Müslüman toplumlara yönelik eleştirilerine cevap niteliği taşıyan ve ilkin ihtiyacı-reformist İslamcı erkek yazarların eserlerinde yer alan bu müdafaa biçimi kadınların İslam toplumlarında köleden farksız, ikinci sınıf insan muamelesi gördükleri suçlamalarını yok etmeye yöneliktir. İslami feminizm bir çok kavramı içinde barındırmaktadır. Bu nedenle kavram çatışmasına neden olan bu kavram insanlarda farklı algılar yaratmaktadır. İşte o algılar şu şekilde sıralanabilir:

1.İslami kimliği ile feminizmi bütünleştirerek yeni bir form oluşturma algısı vardır. Bu algıda islami kimlikler merkeze alınırken ayrıca feminist kimliği de kabul etmektedirler.

2.Feminizme karşı daha nötr duran yani feminizm karşıtı içerik oluşturmamaya özen gösteren ama kadın hareketleri üzerinden de tanımlanmak isteyenler. Bu algıya mensup insanlar feminizme yakınlığı ve uzaklığı eşit nokta da olan insanlar olarak görülebilirler.

3.En başta feminizmle arasına çizgi çekmiş olup sonradan feminizmle ilişkisini kesip feminizmi reddederek İslamda feminizm olmayacağını hem de İslam’ın  feminizm üstü olduğu algısında olanlar.

İslam ve Feminizm
İslam ve Feminizm

4.Müslüman olmakla birlikte kendini diğerlerine göre İslam ve kültürüne karşı daha köklü bir hesaplaşmaya adayan veya tamamen feminizmden yana tavır alarak kendini laik feminist olarak tanımlayanlar.

5.Müslüman olmayıp İslamcı feminizm den yana tavır alan veya kendisini bu grup içinde tanımlayanlar. Bu nokta da Margot Badran Hristiyan olmasına rağmen, pek çok çalışmasıyla feminizm ve İslam kavramlarının birbirine zıt olmadığını savunarak kendisinin ısrarla tercih etmiş olduğu “İslami feminizm” algısını kabul eden kişiler.

6.Kendisini doğrudan feminist olarak tanımlamayan ancak İslami dindar kimliğinin yanı sıra feminizmden faydalandığını, feminizmi bir kaynak olarak kullanmakta beis görmediğini ifade ederler.