Ana içeriğe atla

Abone Ol!

Kültür,Yapı ve Faillik

Akademi haftamızın altıncı gününün ilk akademik çalışmasının konuları kültür,yapı ve failliktir. Bourideu ve kültürel çalışmalara etkisi nedir? Düşünümsel sosyoloji nedir? Kültürel Rölativizm nedir? Habitus kavramı nedir? Kültürel sermaye nedir? Gibi soruların cevabını bu içerikde bulabilirsiniz.


KÜLTÜR, YAPI VE FAİLLİK; ÜÇ SENTEZ GİRİŞİMİ

Kültürel kuramda anlam sistemleri ve insan eylemleri arasındaki ilişki uzun bir geçmişi olan konudur. Sosyolojik kuramlar, kuramcılar insan davranışları bunların temelleri hakkında birçok görüş bildirmiştir. Bu başlık altında önemli olan ise yapı ve failin arasında ki ilişkinin nasıl tanımlandığı, birbirlerini nasıl etkiledikleri ve bunun temelleri hakkında bilgi vermek amaçlanmış olup bu bağlamda üç kuramcının görüşlerinden yararlanılacaktır.

Bunlar; Pierre Bourdieu (Fransız sosyolog), Anthony Giddens(İngiliz sosyolog), Nobert Elias(Daha sonra İngiliz vatandaşı olan Alman bir sosyolog).  Kuramcıları anlamak açısında ise fail kelimesi burada özneye denk gelmektedir. Epistomoloji de bilgi tanımı yapılırken suje(özne) ve obje(nesne) arasında ki karşılıklı ilişkiden bahsedilir. Burada sujeyi, faili  öznenin toplum içerisinde rolü olarak değerlendirmek kuramı anlamak için faydalı olacaktır.


Fail kelimesinin etimolojisine baktığımız da ise yapan eden kişi olarak tanımlanır. Arapça da ise Fiil bir "işi yapma eylemi", fail "o işi yapan" ve mef'ul ise yapılan "işten etkilenen" şeydir. Biz de tam burada fail ile yapı arasında etkilenen, etkileyen konusundan bahsedeceğiz. Dikkat edilmesi gereken diğer nokta ise fail incelemesi yapılırken ne psikolojide olduğu gibi tek başına ne de sosyal psikolojide olduğu gibi bir bireyden yola çıkılmayacaktır. Toplumla beraber oluşan bireyin yapısına bakılacaktır.

Pierre Bourdieu 

Günümüzde kültürel kuram ve kültürel araştırmanın muhtemelen en önemli figürlerinden biridir. Bourdieu’da hemen hemen herkes için bir şey vardır. Çalışmalarında analizin makro ve mikro düzeylerini sentezlemeye çalışır.  Hem soyut kuramsal modelleri geliştirmiş hem de ayrıntılı orta düzey ampirik incelemeleri yürütmüştür.

Pierre Bourdieu

Pierre Bourdieu 


Ampirik çalışmaları alana (eğitim, popüler kültür, güzel sanatlar) ve disipline (antropoloji,sosyoloji) ayrılır böylece potansiyel okuyucularını da arttırmış olur. Alan, habitus , kültürel sermaye gibi kavramları geliştirmiştir. Bourdie’unun yaptığı senteze geçmeden önce kısaca onun kullandığı temel kavramlarının açıklamasını yapalım;

Düşünümsel Sosyoloji; 

Felsefeye ait bir kavram olarak ortaya çıkan “reflexivity-düşünümsellik /selfreflexivity-öz-düşünümsellik insan ve toplum bilimlerinde dikkate alınan yöntemsel bir kavram haline  gelmiştir. Kavram hem metodolojik hem de teorik boyutlara sahiptir. “Düşünümsellik” farklı disiplinlerde ve bağlamlarda farklı anlamlar kazansa da düşünümsellik hakkında bir çekirdek anlam tespit edilebilir:


Düşünümsellik” kendisini nesneleştirme, kendini bir inceleme nesnesine dönüştürme, özne nesnenin karışması şeklinde tanımlanabilir. Bu bağlamda düşünümsellik, insanı kendi alışkanlık ve göreneklerine ilişkin bağlarından uzaklaştırarak, yaptıkları üzerine daha derin düşünmesini sağlayan [bir ilk ana geri döndürerek] yaptıkları üzerine düşünme anlamında derin bir farkındalık oluşturur.

Düşünümsellik; kendine atıfla kendini, kendi araştırmasının nesnesi kılma çabasıdır. Özne ve nesnenin birleşmesidir. Dışarıdan birinin bakış açısından sembol sistemlerinin soyut haritasını çıkarmaya çalışmak ve toplumsallar kurallara ilişkin fikirleri geliştirmeye kalkışmak mantıksal idi. Buradan toplumsal yaşamın belirleyici bir tarzda bu tür kurallar ve kodlar ile yürütüldüğü iddiasına ulaşmak çokta zor değildi.

Sosyoloji
Sosyoloji
Bourdieu bu tür kavrayışların toplumsal yaşamda failin rolünü ve pratik eylemi özellikle de strateji sorunları, onur ve utanç gibi öznel duyguları ihmal ettiğini savunur. Burada bir yorum getirecek olursak sosyolojide de çok karşılaştığımız iki bir kavramdan bahsedebiliriz: 

KÜLTÜREL RÖLATİVİZM: 

Kültürleri kendi içinde değerlendirmek ve yargılamak gerektiği, kültürlerin dışarıdan yargılanamayacağı düşüncesidir. Bourdieu tam olarak dışarıdan değerlendirmenin karşısında bir karşı görüş bildirmemiş ancak entnosantrik bir bakış açısında olduğu gibi kişilerin kendi kültürel değerleri bağlamında eleştirici yapabileceklerini de vurgulamış olabilir bu görüşüyle. Özellikle onur ve utanç kavramlarını kullanmış olması bu görüşü destekler niteliktedir bana göre. Analizi bir düzeye ya da diğerine indirgemeksizin yapı ve fail arasında ki ilişkiyi kuramsallaştırma içerisinde olan Bourdieu, bir ‘’düşünümsel sosyoloji’’ye ihtiyacımız olduğunu savunur.

KÜLTÜREL RÖLATİVİZM

Bourdieu’ya göre insanların çoğu, çoğu zaman kendi toplumsal dünyalarını ve onun eşyayı değerlendirme tarzını olağan sayar. Toplumbilimcilerde bundan kurtulmuş değillerdir onların da algıları ve eylemleri alışılmışlık ve yatkınlık ile şekillenmektedir ve bunun farkında olmaları gerekir. Buna karşılık düşünümsel sosyoloji onların her zaman ‘’en önemli yanlılığı… Bilim insanının bakışındaki kendi zihinsel durumu içindeki kişisel niyetleri, kasıtları, tayin edici unsurları araştırması gerekir.

Habitus 

Habitus kavramı Bourdieu’unun yapıya ilişkin fikirlerini pratiğe ilişkin fikirleri ile uzlaştırma çabası içinde çok önemli bir kavramdır. Toplumsal yapılar ile toplumsal pratik (ya da toplumsal eylem) arasındaki bağı oluşturduğunu düşündüğü, bir dizi edinilmiş düşünce, davranış ve beğeni kalıpları için kullanılan bir kavram.


Habitus kavramı, yapısal eşitsizliğe kültürel açıdan yaklaşmayı sağlayabilecek bir temel sunmakta ve eylemlilik üzerine odaklanmaya olanak tanımaktadır. Bazı eleştirmenlere göre habitus, aynı zamanda adını kötüye çıkaracak derecede tarifi zor bir kavramdır. Bourdieu çeşitli biçimlerde kavramsallaştırır; belirli tarzlarda davranmaya yönelik ampirik eğilimler, yaşam tarzı, tercihler, hisler, beğeniler, somutlaştırılmış davranış, aktörlerin sahip olduğu bir çeşit dünya görüşü ve kozmoloji, beceriler, pratik toplumsal yetenek, yaşam fırsatlarına ve kariyer yollarına ilişkin büyük amaçlar ve beklentiler olarak kavramsallaştırır. 

Habitusun akla dayanmadığını daha çok ‘’fileye doğru koşan tenis oyuncusunun aldığı ani karara’’ benzetir.  Farklı toplumsal ortamlarda başvuracağımız kaynaklar ve eğilimler bütünü olarak ifade eder.  Habitusun olumsuz yönü olarak söyleyebileceklerimiz ise iktidarla olan ilişkisidir. İktidarın ideolojisini kurguladığı yapılar olan aile, okul gibi yapılarla eşitsizliğin yeniden üretiminden bahsedilir.

Kültürel Sermaye 


Habitusa benzer şeklide çeşitli boyutları olan bir kavramdır. Şunları içerir; güzel sanatlara ve kültüre ilişkin nesnel bilgi, kültürel beğeniler ve tercihler, biçimsel nitelikler, kültürel beceriler ve teknik ustalık, zevk sahibi olma ‘’iyi’’ ve ‘’kötü’’ arasında ayrım yapma yetisi olarak tanımlamıştı. Bourdieu, daha geniş bir habitusun bir boyutu ve bu nedenle ona sahip olanların toplumsal konumlarını yansıtan bir olgu olarak ifade etmiştir. Estetik yargıların subjektifliğine saldırır ve beğeninin toplumsal olarak belirlendiğini gösterir yaptığı alan araştırmasında.

Bu blogdaki popüler yayınlar

Scratch'ta Uçan Kuş Uygulaması

Scratch'ta uçan kuş uygulaması için öncelikle programımızı açıyoruz. Gerçekleştireceğimiz uygulama ile aşağıdaki başlıkları kodlayacağız.

Scratch ile Hesap Makinası Yapma

Bu içerikte sizlere internet üzerinde daha önce gerçekleştirilmemiş, orijinal ve güzel bir projeyi aktaracağız. Scratch ile Hesap Makinası Yapma işlem adımlarını sizlerle paylaşacağız.

Bu projeden önce gerçekleştirdiğimiz diğer projeleri aşağıda görebilirsiniz.
1.Scratch'ta İnteraktif Kalem Uygulaması
2.Scratch'ta Uçan Kuş Uygulaması

Gerçekleştireceğimiz Hesap Makinası Uygulaması için aşağıdaki her adımı Scratch üzerinden izleyerek gerçekleştirebilirsiniz. Scratch ile Hesap Makinası Yapma uygulaması toplamda 13 Adım ile tamamlanacaktır.

Adım 1: Öncelikle Scratch'i açalım. Ve kediyi silelim.
Adım 2: Yeni kukla ekleme alanından aşağıdaki alandan gözüken rakamları ekleyelim. Aşağıda iki görsel bulunuyor. Birinci olan yeni kukla eklemeniz için gerekli kısmı gösterecektir. Diğer görsel ise eklemeniz gereken kuklaları göstermektedir. Kutular içerisine alınmış her rakamı tek tek eklemeniz gereklidir.
Yukarıdaki görselde gördüğünüz Harfler sekmesinin içerisinde yer alan 0, 1, 2, 3, 4…

Mbot ile Çizgi İzleyen Robot Yapımı

Makeblock'un en eğlenceli ürünlerinden birisi olan Mbot ile bir çok kaliteli projeler ortaya çıkartabilirsiniz. Bu blog içeriğinde sizlere Mbot ile çizgi izleyen robot nasıl yapılır? hakkında bilgi aktaracağız.

Mbot ile ilgili daha önceden gerçekleştirdiğimiz Mbot ile Programlamaya Giriş blog yazımız için bu linke tıklayabilirsiniz.

Öncelikle Mbot'u bilgisayarımız ile bağlamamız gerekli. Bunun için aşağıdaki adımları takip etmelisiniz.

Adım 1:Bağlan > Seri Port > COM3 ile bağlantıyı sağlayabilirsiniz. Bilgisayarınızdaki porta göre bu COM8 de olabilir. Aşağıdaki görseldeki adımları izlemelisiniz.

Adım 2: Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra Robotlar sekmesinden kırmızı noktanın yeşil olup olmadığına bakmalıyız. Eğer kırmızı ize bağlantınızı tekrar kontrol edin.

Adım 3: Eğer yeşil ise artık programlamaya başlayabiliriz. Tüm işlemleri Robotlar sekmesinden ve Kontrol sekmesinden aldığımız kod blokları ile gerçekleştiriyoruz. İlk olarak sadece robotumuzun sürekli ileri hareket etm…

Blogspot Bloglarının Yedeği Nasıl Alınır

Blogspot kullanan arkadaşlar bazen kendi sitelerine verilerini aktarmak veya Wordpress’e verileri taşımakta zorluklar yaşamaktadırlar. Bu konuda sizlere görsel olarak hazırladığım içeriği aktaracağım. Bu şekilde aldığınız yedeği isterseniz Wordpress isterseniz doğrudan kendi sitenizin veri tabanına aktarabilirsiniz. 
Video Özet
Yukarı bu işleri yaptığım bir video var izleyebilirsiniz veya doğrudan aşağıdaki işlem adımlarını izleyerek sizde doğrudan yapabilirsiniz. Adım 1: Blogger.com’a giriş yapmalıyız. Adım 2: Aşağıdaki görseldeki alana geliniz. Bu alandan “İçeriği Yedekle” butonuna tıklayınız. Adım 3: Aşağıdaki pencere açılacaktır. Burada da sadece “Bilgisayarınıza kaydedin” butonuna tıklayacaksınız. Ardından tüm veriler bilgisayarınıza inecektir. Adım 4: Şimdi tüm içeriği yedeklediniz. Bu yedeği eğer farklı bir blogger sitesine aktarmak istiyorsanız Adım 2’deki karşımıza çıkan “İçeriği İçe Aktar” ile aktabilirsiniz. Bunların yanı sıra belirli aralıklar ile içeriklerinizin yedeklerini al…

Alan Adı Transferi Nasıl Yapılır? #1

Alan Adı (Domain) Dünyası oldukça geniş oldukça farklı konuyu içerisinde barındıran bir konudur. Bu yazıda sizlerin alan adı transferi sırasında başınıza gelebilecek olası sonuçlar ile ilgili bir makale kaleme almak istedim. Bir firmadan başka bir firmaya alan adı transferinde kurumlar bazen sorun çıkartmakta bazen de kolaylıklar sağlayabilmektedir. Aslında en önemli konu bizim alan adı ile ilgili bildiklerimizdir.

Eğer daha önceden herhangi bir alan adı transfer etmedi iseniz lütfen karşılaştığınız sorunlarda firma görevlilerini sorumlu tutmayın. Sorunun olası sebepleri ile ilgili araştırma yapın. Problem belki doğrudan sizden kaynaklı olabilir.

Her firmanın alan adı transfer süreci azda olsa farklılık göstermektedir. Bu pazardaki rekabet ile ilgilidir. Bunun yanı sıra bu yazı da sizlere karşılaşma ihtimaliniz yüksek olan durumlar ile ilgili bilgi verilecektir.
Alan Adı Süresi Hiçbir kurum alan adının süresinin bitmesine tam 2 ve ya 3 gün kalmışken transfer süreci başlatmanızı istem…