Ana içeriğe atla

Abone Ol!

Osmanlı ve Modernizm'in Günümüze Etkileri Nelerdir?

Akademi haftasının dördüncü gününün dördüncü ve son içeriği Osmanlı ve modernizmdir. Bir önceki modernizm ve din içeriğini devamı gibi de bu içeriği görebilirsiniz. Bu çalışma ile Osmanlı da modernizm etkileri nelerdir? Comte'un Osmanlı için düşünceleri nelerdir? Osmanlıdaki modernleşme çabaları günümüzü etkilemekte midir? Gibi soruların cevabı ve modernizm ve din kavramı, yaşam içinde bulunduğu alanlardaki çatışmaları, Osmanlı’ya etkisi ve modernist düşüncenin dini tamamen yok saymasının üzerinde duracağım.

Osmanlı da Modernleşme
Osmanlı da Modernleşme
Osmanlı’da Modernizm Osmanlı’da modernleşme hareketleri Tanzimat ve sonrası olarak görülmekle birlikte Tanzimat öncesi dönem es geçilmektedir. Tanzimat öncesi 3. Ahmet döneminde başlayan “Lale Devri” Osmanlı’da modernleşmenin ilk adımı olarak görülebilir. Lale Devri ile birlikte Avrupa kültürü, sanatı ve ordusu örnek alınarak yenilikler yapılmıştır. 

Sonrasında tahta çıkan  1. Mahmut ve 3. Mustafa dönemlerinde Osmanlı’ da Batı tarzı yenilik eğitim ve askeri yönde ilerleyip Batı teknolojilerini yakalama yönünde gelişmiştir. Osmanlı yönetim tarzı ve iç dinamikleri Batı tarzı yenilikleri kabul etmesi içtenleştirmesi zaman almış ve toplumun üst kademesinden başlamıştır. 

2.Mahmut
2.Mahmut
Fransız Devrimi ve toplumunda modernleşme hareketleri toplumun alt kademesinden başlaması modernleşme hareketlerini ve düşüncesini içselleştirmesini kolaylaştırmıştır. 2. Mahmut dönemi yeniçeri ocaklarının kaldırılması, kısmi meclis kurulması gibi modernleşme hareketleri ve modernleşmeye engel olan durumların kaldırılması Osmanlı’nın modernleşme için Tanzimat öncesi çabasını göstermektedir. 

Tanzimat dönemi sonrasında Osmanlı’da modernleşme devlet yönetimi, hukuk, eğitim, askeri sistem olmakla birlikte vergi sisteminin de değiştirilmesi ile Batılılaşma hızlandırılmıştır. Islahat fermanı ile Osmanlı devletinde ırk ve dini görüş fark etmeden tebaayı bir arada tutmak, Osmanlı İmparatorluğu çerçevesinde birleştirmektir. 

Mustafa Reşit Paşa
Mustafa Reşit Paşa Tanzimatı Açıklarken


Batılı medeniyetler Osmanlı’nın Batılılaşma sürecinde Hristiyan tebaanın haklarının genişletilmesini sağlamaya çalışmış ve Osmanlı’nın dağılmasını engellemeye çalışırken bir nevi ekonomik ve siyasi bağlamda Osmanlı’yı batılı düşünce üzerine bağımlı yapmaya çalışmışlardır. 


Osmanlı modernleşme hareketleri ve iç dinamiklerini kavramak için Auguste Comte’un Mustafa Reşit Paşa’ya mektubunu irdelemek gerekir. Comte mektubunda Osmanlı devletinin tebaası üzerinde etkisini överek, Batı toplumlarındaki halk ile krallık arasındaki güç ve birlik ayrılığına atıfta bulunmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu’nun pozitivist bir bakış açışına yönelmesini bunun nedeni ise sadece milli veya dini inançları deneyen tarihte başarısız olan imparatorluklar olduğunu dile getirmektedir. 

Mevlana
Mevlana
Teolojik bir yönetim şekli modernleşme sürecinde Osmanlı’ya olumlu etki etmeyeceği onun yerine bir amaç ve bir idea çevresinde toplanması gereken bir tebaaya gerek olduğunu söylemektedir. İslam coğrafyasının Katoliklerden daha kolay bir şekilde bu düşünceyi benimseyeceğini düşünen Comte bunun nedenini ise İslam’ın akla ve mantığa önem vermesini ve peygamberin Roma ve Bizans’ın yaptığı hataları fark edip buna zemin hazırlaması olarak görmektedir. 

İslam dininin bütünleştirici özelliği ve padişaha verdiği güç üzerine duran Comte bu sayede Osmanlı’nın parçalanmasının durup payidar bir hükümlük süreceğini ve Tanrı’dan boşalan yere insan aklının geçmesi gerektiği şeklinde mektubunda Mustafa Reşit paşaya belirtmiştir. 

Ortaçağ ve Din
Ortaçağ ve Din
Dünya genelinde Ortaçağ’da din hayatın merkezindedir. Avrupa’da kilise mutlak gücün sahibi, feodal beyler ve krallar Papa’nın emri altında bulunurlardı. Bu bağlamda bakıldığında modernist düşünce yapısı ile din ve dinin etkisi ters düşmektedir. Modernizme geçiş sürecinde Fransız Devrimi ve etkisi en büyük etkenlerden biri olarak görülmektedir. 

Din ile modernist düşünceye sahip burjuvanın asıl çatışma noktası ekonomik faktörlerden dolayı kaynaklanmaktadır. Bunun asıl nedeni ise kilisenin aldığı vergi, sahip olduğu topraklar olarak görülmektedir. Devrim öncesi ekonomik sıkıntılar burjuva sınıfını harekete geçirmekte ve bu hareketi tek başlarına yapamayacağını bilen burjuva sınıfı yanına din adamları ve işçi sınıfını almaya itti. Kiliseyi millîleştirerek bundan sonra kendine rakip olamayacak hale getirdi. Din konusunda daha ileri gitmek istemiyordu. 

Napoleon
Napoleon
Lakin kiliseye olan halk ve jakobenlerin tepkisi kiliseye ve din otoritesine zarar verdi. Din ile çatışmaya giren hatta kendi dinini yaratmaya çalışan devrim sonrası yönetim Napolyon gibi güçlü ve devrime ters düşen bir lider doğurdu. Fransız siyaseti çareyi, kilise ve devleti birbirinden ayırmada buldu. Bu durum genellikle laiklik olarak algılandı. Yani, laiklik devrimin amacı değil de bir sonucu olarak ortaya çıktı.  

Fransız Devrimi’nde yayınlanan “Vatandaş ve İnsan Hakları Beyannamesi” ile, düşünce ve inanç özgürlüğünü tanınmaktadır. Fakat, bu durum; kamuyu rahatsız etmeme şartı ile sınırlanmıştır. Halbuki, 1776’da Amerika’da yayınlanan İnsan Hakları Beyannamesi’nde bunun sınırı diğer fertler olarak belirlenmişti. Kıta Avrupası’nın kamusallık etkisi burada devreye girmektedir. Kamuya ve kamusal alana bireyden daha önem veren Avrupa’ da kamuyu rahatsız eden her faktör kabul görmemektedir. 
Modern Dünya Karikatürü

Din ve dini görüşler kamuoyu tarafından onaylanması gerektiği görüşü hakim olmuştur. Modernizm sonrası kilise ve dini diğer faktörler kendi kabuğuna çekilmiş siyaset, hukuk ve ekonomi gibi ulus devletin etkili olduğu alandan uzaklaştırılmıştır.

Bu blogdaki popüler yayınlar

Scratch'ta Uçan Kuş Uygulaması

Scratch'ta uçan kuş uygulaması için öncelikle programımızı açıyoruz. Gerçekleştireceğimiz uygulama ile aşağıdaki başlıkları kodlayacağız.

Scratch ile Hesap Makinası Yapma

Bu içerikte sizlere internet üzerinde daha önce gerçekleştirilmemiş, orijinal ve güzel bir projeyi aktaracağız. Scratch ile Hesap Makinası Yapma işlem adımlarını sizlerle paylaşacağız.

Bu projeden önce gerçekleştirdiğimiz diğer projeleri aşağıda görebilirsiniz.
1.Scratch'ta İnteraktif Kalem Uygulaması
2.Scratch'ta Uçan Kuş Uygulaması

Gerçekleştireceğimiz Hesap Makinası Uygulaması için aşağıdaki her adımı Scratch üzerinden izleyerek gerçekleştirebilirsiniz. Scratch ile Hesap Makinası Yapma uygulaması toplamda 13 Adım ile tamamlanacaktır.

Adım 1: Öncelikle Scratch'i açalım. Ve kediyi silelim.
Adım 2: Yeni kukla ekleme alanından aşağıdaki alandan gözüken rakamları ekleyelim. Aşağıda iki görsel bulunuyor. Birinci olan yeni kukla eklemeniz için gerekli kısmı gösterecektir. Diğer görsel ise eklemeniz gereken kuklaları göstermektedir. Kutular içerisine alınmış her rakamı tek tek eklemeniz gereklidir.
Yukarıdaki görselde gördüğünüz Harfler sekmesinin içerisinde yer alan 0, 1, 2, 3, 4…

Mbot ile Çizgi İzleyen Robot Yapımı

Makeblock'un en eğlenceli ürünlerinden birisi olan Mbot ile bir çok kaliteli projeler ortaya çıkartabilirsiniz. Bu blog içeriğinde sizlere Mbot ile çizgi izleyen robot nasıl yapılır? hakkında bilgi aktaracağız.

Mbot ile ilgili daha önceden gerçekleştirdiğimiz Mbot ile Programlamaya Giriş blog yazımız için bu linke tıklayabilirsiniz.

Öncelikle Mbot'u bilgisayarımız ile bağlamamız gerekli. Bunun için aşağıdaki adımları takip etmelisiniz.

Adım 1:Bağlan > Seri Port > COM3 ile bağlantıyı sağlayabilirsiniz. Bilgisayarınızdaki porta göre bu COM8 de olabilir. Aşağıdaki görseldeki adımları izlemelisiniz.

Adım 2: Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra Robotlar sekmesinden kırmızı noktanın yeşil olup olmadığına bakmalıyız. Eğer kırmızı ize bağlantınızı tekrar kontrol edin.

Adım 3: Eğer yeşil ise artık programlamaya başlayabiliriz. Tüm işlemleri Robotlar sekmesinden ve Kontrol sekmesinden aldığımız kod blokları ile gerçekleştiriyoruz. İlk olarak sadece robotumuzun sürekli ileri hareket etm…

Blogspot Bloglarının Yedeği Nasıl Alınır

Blogspot kullanan arkadaşlar bazen kendi sitelerine verilerini aktarmak veya Wordpress’e verileri taşımakta zorluklar yaşamaktadırlar. Bu konuda sizlere görsel olarak hazırladığım içeriği aktaracağım. Bu şekilde aldığınız yedeği isterseniz Wordpress isterseniz doğrudan kendi sitenizin veri tabanına aktarabilirsiniz. 
Video Özet
Yukarı bu işleri yaptığım bir video var izleyebilirsiniz veya doğrudan aşağıdaki işlem adımlarını izleyerek sizde doğrudan yapabilirsiniz. Adım 1: Blogger.com’a giriş yapmalıyız. Adım 2: Aşağıdaki görseldeki alana geliniz. Bu alandan “İçeriği Yedekle” butonuna tıklayınız. Adım 3: Aşağıdaki pencere açılacaktır. Burada da sadece “Bilgisayarınıza kaydedin” butonuna tıklayacaksınız. Ardından tüm veriler bilgisayarınıza inecektir. Adım 4: Şimdi tüm içeriği yedeklediniz. Bu yedeği eğer farklı bir blogger sitesine aktarmak istiyorsanız Adım 2’deki karşımıza çıkan “İçeriği İçe Aktar” ile aktabilirsiniz. Bunların yanı sıra belirli aralıklar ile içeriklerinizin yedeklerini al…

Alan Adı Transferi Nasıl Yapılır? #1

Alan Adı (Domain) Dünyası oldukça geniş oldukça farklı konuyu içerisinde barındıran bir konudur. Bu yazıda sizlerin alan adı transferi sırasında başınıza gelebilecek olası sonuçlar ile ilgili bir makale kaleme almak istedim. Bir firmadan başka bir firmaya alan adı transferinde kurumlar bazen sorun çıkartmakta bazen de kolaylıklar sağlayabilmektedir. Aslında en önemli konu bizim alan adı ile ilgili bildiklerimizdir.

Eğer daha önceden herhangi bir alan adı transfer etmedi iseniz lütfen karşılaştığınız sorunlarda firma görevlilerini sorumlu tutmayın. Sorunun olası sebepleri ile ilgili araştırma yapın. Problem belki doğrudan sizden kaynaklı olabilir.

Her firmanın alan adı transfer süreci azda olsa farklılık göstermektedir. Bu pazardaki rekabet ile ilgilidir. Bunun yanı sıra bu yazı da sizlere karşılaşma ihtimaliniz yüksek olan durumlar ile ilgili bilgi verilecektir.
Alan Adı Süresi Hiçbir kurum alan adının süresinin bitmesine tam 2 ve ya 3 gün kalmışken transfer süreci başlatmanızı istem…