Programlama (Yazılımlama) Nedir?

Programlama nedir? Bilgisayar da programlamanın önemi nedir? Neden programlamaya yönelmeliyiz? Programlama hocam olarak bu konulara kısaca açıklık getirecek içeriğimiz ile karşınızdayız.

Programlama

Programlama Nedir?

Programlama yani daha basit ve akılda kalıcı adıyla yazılımlama, bilgisayarda bulunan donanım cihazlarının nasıl ve hangi şekilde çalışacağını anlatan kısaca bilgisayarlarımıza, telefonlarımıza ve robotik bütün cihazlarına yön veren komutlar ve kelimelerdir. Programlama (yazılımlama) programların ve donanımların test edilmesi, ve programlamların test edilmesi sürecine verilen isimdir. Programlama yapabilmek için tıpkı tüm canlılarda olduğu gibi bir dil gerekmektedir. Programlama dili ile yazılan kaynak kodu genellikle derleyici ve bağlayıcı bir özelliğe sahiptir. Bu da programlama gereken bütün teknolojik ve hayati cihazlarımızın sistematik bir şekilde çalışmasını sağlamaktadır.

Programlamaya öncelikle ilk bilgisayarın icat edilmesi ile ihtiyaç duyulmuştur. İlk başlarda programlama dilleri günümüz programlama dilleri gibi olmadığı ve teknolojisi olmadığı için fiziksel bir programlama da söz konusu idi. Kodlama yapılacak bilgisayar bölümleri fiziksel olarak da yer değiştirilmekteydi. Açıkçası ilk programlama süreci fiziksel ve yorucu idi. 

Bilgisayar

Programlama da elektirik sinyallerinin kullanılması ile birlikte fiziksel progralama son bulmuş ve elektrik sinyallerinin gönderdiği düşük voltaj (0) yüksek voltajlar (1) sayesinde bilgisayarlardaki programlama ve kodlama sağlanmaya başlanmıştır. Artık fiziki bir programlama söz konusu olmayıp makine stili programlama söz konusu olmaya başlamıştır. Mekanik bir programlama için bütün devrelerin en baştan tekrardan kurulması gerekiyor ve bu da hem zaman hem de ekonomik bir kayba neden oluyordu.

Bu zaman ve ekonomik kayıba bir çözüm olarak programlar belli kavramlar belirlenerek yazılmaya başlandı. Sistemin baştan kurulmaması için küçük ve basit bir donanım parçası üzerine yazılan kod komutlar ile günümüz bilgisayar teknolojisine örnek teşkil eden programlama sitili denenmiştir.  Bu deneme olumlu sonuç alınsa ise komutlar tek bir parçaya odaklandırılmadan küçük parçaçıklara bölümlendirilerek yazılmaya başlanmıştır.

1 ve 0

Programlama yaparken kullanacağın kodlama satırı ve sayfaları ne kadar yüksek olursa o derece sizin yazılımızı ve kullanacağınız donanımı yavaşlatır ve zorlaştırır. İşte ilk zamanlarda küçük parçacıklara bölünerek sayfalarca yazılan kodlamalar da bu etkiyi yaratmıştır. Bu yüzdendir ki programlamanın ilk zamanlarında yordam kavramı ortaya çıkmıştır. Yordam kavramı kütüphane mantığına benzetilmektedir. Bu küçük küçük çok olan kod yazılımlarını döngülere ve mantıksal karşılaştırılmalara dönüştürülmesi ile kod sayfa sayıları ve böylelikle donanımları yükleri hafiflemiş ve günümüz kodlama teknolojisinin sağlam güncel adımları atılmıştır. 

Bilgisayar da programlamanın önemi nedir? 

Çocuklar

Programlama ile bilgisayar birbirleri için yaratılmış iki önemli yapıdır. Bilgisayarlar programlamasız çalışamamaktadır. Tabi ki çalıştığı dönemler olmuştur lakin devasa bilgisayar yapıları ve yine de fiziksel bir programlama adı verilen ilken bir programlama biçiminde olmuştur. Bu yüzden bilgisayarlar var olduğu sürece ve bilgisayarların var olabilmesi için programlamaya ihtiyaçları vardır.

Neden Programlamaya Yönelmeliyiz?

Günümüz teknolojisinde Programlama dilleri yabancı dil eğitimi kadar önemli gözükmektedir. Programlama yani yazılımlama artık hayatımızın her alanına odaklanmaktadır. Günümüzün en güçlü ekonomi ve silah üreticisi programlamacılardır. Bu nasıl olacak diye sorarsanız uçak,araba, bilgisayar, telefon , televizyon ve aklınıza gelecek bütün teknolojik eşyalar hatta internet bile programlama sayesinde var olmakta ve yaşamını sürdürmektedir. Günümüzde bir programlama dili bilmek yetmemekte ve birçok programlama diline hakim olmak gerekmektedir. 

Gelecek Kod

Geleceğin mesleği olarak gözükürken programlama bizce bugünün ve geleceğin mesleğidir. Türkiye' de bu yönde adımlar atarak 1 milyon yazılımcı hedefi oluşturmuştur. Günümüzün çiftçileri ve askerleri programlamacılardır. Bu yüzden çoğu aile çocuklarını kodlama atölyelerine yönlendirmeye ve internet üzerinden online kodlama eğitimi aldırmaya başlamıştır. Geç olmadan hepimizin bir kodlama bilgisi olmak zorundadır. Zaman ve dünya duraksamayı beklemez sürdürebilirlik ve ileriye doğru hareket etmek bize her zaman artı değer katacaktır. Bu yüzden biz Programlama Hocam ekibi olarak geleceğin ve günümüzün yazılımlarına destek olmak ve onların geleceklerinde bir parça bulunabilmek için her an sizlerin yanınızdayız. Bilim ile kalın, teknoloji ile kalın...

0 Yorumlar