Romanlar ve Medya

Akademi haftamızın ilk gününün ve Roman vatandaşlar ile ilgili yazı dizimizin son  yazısına gelmiş bulunmaktayız. Roman vatandaşlar ile ilgili paylaştığımız dört yazımızın üzerine bu yazı ile noktayı koyacağız. Peki bu yazının içeriği ne? Bu yazının içeriği Roman vatandaşların medya da nasıl temsil edildiği olacaktır. Bu durumu incelerken ise rastgele seçilmiş olan Zonguldak ilimizdeki Roman vatandaşların medya da nasıl temsil edildiği incelenmiştir. Yazı dizimizin sonuncusu olan bu yazı biraz uzun olmaktadır ama bu konu ile ilgilenenler için de detaylı bir analiz sonucu çıkarımların olduğu bir yazı olduğu için merak uyandırıcıdır.

Medya Örneği
Medya Örneği

Roman Vatandaşlar ve Medya

Roman vatandaşlar etnik kökenlerinden dolayı öteki ve aşağı sınıf imgesiyle hayatlarına devam etmek zorunda kalmışlardır. Günümüzde bu algıyı en çok pekiştiren ve etnik kökenler arasındaki ayrımı gözeten ve yineleyen en büyük faktör medyadır. Medya konumu ve gücü itibari ile toplumsal dinamikleri yineleyen ve toplumda kendi dışındaki etnik kökenler hakkında öteki algısı yaratan ve yayan büyük bir güç konumundadır. 

Medya
Medya
Roman vatandaşların medya da temsili ise müzik ile uğraşan, mutlu, geleceklerini düşünmeyen, anı yaşayan, umursamaz vb. tutumlarla gösterilmektedir. Bu da bizlere Hindistan çıkışlı Romanların yaşamındaki döneme vurgu yapıldığını ve bu yineleme ile Roman vatandaşların belli bölgelerde yaşamaları gerektiği, belli işleri yapmaları gerektiği gibi bir takım ön yargıları yüklemektedir. 

Medya bu tutumunu diziler,filmler ve gazeteler ile tekrardan pekiştirir bir şekilde sunmaktadır. Gazetelerin daha kamusal bir işlev olarak medya görevi yaptığı düşünüldüğü için insanlar gazetelerdeki çıkan haberleri irdelemeksizin kabul etmektedir. Günümüz yerel gazetelerinde Roman vatandaşlarla ile ilgili çıkan haberler birbirine benzerlik göstermektedir.

Haberler.com Haberi "Batı Karadeniz Romanları Dernek Kurdu"

Haber Görseli
Haber Görseli
Haber Zonguldak’daki Romanların bir dernek kurması olup detaylara inildikçe Romanların yaşadığı sorunların neler olduğu gösterilmektedir. 

“MÜCADELEMİZ KÖTÜ ALIŞKANLIKLARLA OLACAK”

“Yaşantımızın içinde olan ve alışkanlık olarak kabul edilmiş bazı hal ve hareketleri, kolay para kazanma yollarını ve kötü alışkanlıkları seçenlerle mücadele edeceğimizi dernek olarak kamuoyuna bildiririz. Romanların haklarını her zaman için koruyacağız ve gereken iş imkanlarını sağlamaya çalışacağız.” 

Sözlerini söyleyen dernek başkanı Roman vatandaşların içlerinde toplum düzenini bozan ve bozmaya yatkın birtakım Roman vatandaşların olduğudur. Bunun genel olarak sebebi ise Roman vatandaşların yaşadığı işsizlik sorunu olduğu üzerinde durmaktadır. 

EN BÜYÜK SORUN EĞİTİMSİZLİK 

Çocuk Görseli
Çocuk Görseli
“Roman vatandaşların 40 yaşının üstündeki bayanlarda yüzde 95 okuma yazma bilmiyor. Köylerde bu durum daha vahim. 20 yaşının üstünde köyde yaşayan Roman bayanların hiçbiri okuma yazma bilmiyor. Şehir merkezindeki bayanların yarısının okuma yazması yok.” Roman vatandaşların genel itibari ile eğitim ve okuma yazma oranı çok düşük bulunmaktadır. Bunun genel nedeni ekonomik olarak gözükse de aşağıda dernek başkanının ifade ettiği gibi ‘Okuyup da ne olacak?’ düşüncesi Roman vatandaşların eğitime karşı bakış açısını bir nebze göstermektedir. 

Bunun nedenleri ise ekonomik, sosyal ve Roman çocukların okul düzenini bozduğu, pis oldukları, kıyafetlerinin okula uygun olmadığı ve eğitim almak istemedikleri gibi ön yargısal toplumsal davranış ve dışlamalar dolayısıyla ile çocukların küçük yaşta öteki duruma düşmesi ile eğitimden uzaklaşmasıdır. “Bu açıdan lise çağını kapsayan zorunlu eğitimi destekliyoruz. Ancak eğitimin ileri aşamalarında Roman ailelerinin ‘okuyup da ne olacak’ önyargılarını kırmakta ve toplumun iş konusunda Romanları dezavantajlı hale getiren bakış açısını yenmekte önemli sıkıntılar var.” Roman çocukların okusalar bile yapacakları belli başlı işler oldukları düşüncesi ve toplumsal ön yargı ve kabul ile eğitimin bir çare olmadığını küçük yaşta aileleri ve çevrelerindeki insanlar tarafından benimsetilmişlerdir. 

Haber Görseli
Haber Görseli
Ülkemizde geçerli olan zorunlu eğitime rağmen Roman çocukların eğitime katılım ve devamlılığın düşük olmasının nedeni kamu görevlilerinin çocukların ailelerini denetlemesinin zorluğu ve kamu yetkililerinin yeterli kaynakları çocuklara sağlayamamasının yanı sıra okusalar bile hayatlarının bir değişime uğramayacağı düşüncesine sahip olan çocuklar eğitimden uzak kalmaktadırlar.

İnanış.com "Roman etkinliği tam not aldı"

Etkinlik Görseli
Etkinlik Görseli

Romanlarla ilgili kafamızdaki ön yargıları tekrarlayan bir haber ve organizasyon çalışması gözükmektedir. Romanların sadece eğlenceye odaklı bir hayatı olduğu ve rengarenk giyimleri olduğunu yineleyen bu görselle birlikte toplumdaki 

Roman vatandaş algısı yinelemektedir. Roman dansçıların ayakları çıplak olması, kırmızı renk ağırlıklı elbiseleri (kırmızıyı severler algısı) olmakla birlikte birçok renk kombinasyonlu elbiseleri olması, toplumsal belleğe yerleşmiş olan dans eden Roman algısını görselle pekiştirmiş ve Romanların yetenek ve zevkleri hakkındaki genellemeler yinelenmiştir. Haber başlığının ‘Roman etkinliği tam not aldı’ olması da bir öteki grubun kendilerini toplumda göstermek zorunda olduğu algısını yansıtmaktadır. 

Etkinlik Görseli
Etkinlik Görseli

Öteki grup olan Romanların kendilerini bir etkinlikle kanıtlaması gerektiği algısı ve toplumsal bellek de kamusal işlerde görev alamaz diye algılanan Roman vatandaşların kamusal alanda gündeme gelmesi ise dans, eğlence vb. etkinlikler ile olabileceği yansıtılmıştır

“ROMANLARIMIZIN YETENEKLERİNİ GELİŞTİRELİM İSTEDİK” 

‘Romanlarımızın yeteneklerini geliştirelim istedik cümlesi, Romanların kendilerini geliştiremeyen ve bu konuda eksikleri olan bir topluluk olduğu imajını vermektedir. Romanların kendilerini geliştirmelerini ise yeteneklerine bağlı bir gelişim olduğu dile getirilirken ‘Onların bu müzik kabiliyetleri ve becerilerini sizlerle buluşturmak istedik ‘cümlesi ile romanların sadece müzik ve dansa yetenekli olduğu farklı bir şeylere yoğunlaşamayacağı algısını yinelemektedir.

Şafak.com "Roman Vatandaşlar Belediyeyi Bastı"

Haber Görseli
Haber Görseli

Haber başlığındaki ‘Roman vatandaşlar belediyeyi bastı’ ifadesi ile Roman vatandaşlar kanuna uymayan marjinaller olarak gösterilmiştir. Haber görselinde kendine zarar veren bir Roman vatandaşın geniş bir fotoğrafı bulunmaktadır. 

Romanlar haklarını ararken kanuna uygun olmayan, bilgisizce ve marjinal şekilde ararmaktadır imajı çizilmektedir. Belediyeyi basmak ile ilgili olmayan haberde Roman vatandaşlar geçim kaynaklarından biri olan kağıt toplama işinin belediye ve etrafında yasaklanmasına tepki göstermiş ve tepkilerinin dikkat çekmelerini ancak kendilerine zarar vermeleri olduğunu düşünmüşlerdir. 

Roman Aile
Roman Aile

‘Zonguldak'ta Romanlar, belediye binasının yakınında karton toplanmasının yasaklamasını belediye önünde protesto etti.’ Başlık ve görselle, içerik farklılık göstermektedir. Haberlerde en çok etki yaratan iki unsur olan başlık ve görseller okuyuculara direkt algı satmaktadır ve okuyucular genellikle görsel ve başlığa baktıktan sonra içeriğin detaylarına girmemektedir. 

Böylelikle Roman vatandaşlar belediyeyi illegal bir şekilde bastı, işgal etti mantığı görsel ve başlıkta verilirken içerik de ise Roman vatandaşların geçim kaynaklarından olan kağıt toplamanın yasaklanmasına karşı bir tepki gösterdikleri ve protesto ettiklerini dile getirerek çelişkili bir tutum sergilemektedirler. ‘ Bir vatandaş, eline aldığı çakıyla kendine zarar vererek karara tepki gösterdi.’ İfadesi ile Roman vatandaşların kamusal olaylarda dikkat çekmek için kendilerine zarar vermesi gerektiği gibi bir algı yaratılmaktadır. 

Kağıt Toplayan Çocuklar
Kağıt Toplayan Çocuklar

Roman vatandaşlar kendilerine zarar vermekten çekinmeyen, kamusal düzeni bozan ve ilgi çekmek için kendilerine zarar verebilecek algısı başlık, görsel ve içeriğin bir kısmında açıkça ifade edilmiştir. Kağıt toplayarak geçimini sağlayan bu Roman vatandaşların yaşadığı sorun önemsizleştirilmiştir. Böylelikle Roman vatandaşların sorunları eylemlerinin arka planında kalmış ve öteki olan Roman vatandaşlar medyanın Roman algısını yineleyen illegal, kamu düzenini bozan ve aşağı sınıf işler yapan algını yineleyen bir tutuma maruz kalmışlardır.

Bütün yazı dizimiz ve medya incelemelerimizin üzerine sonuçlar çıkardık.

Sonuç:

Medya günümüzün en güçlü ideoloji, algı ve fikir yayma sektörüdür. Zonguldak da yaşayan Roman vatandaşların medya da temsil örnekleri incelendiğinde birtakım ön yargısal sonuçlara varmak kolay olacaktır.
Medya ve Algı Yönetimi
Medya ve Algı Yönetimi

Bunlar; Roman vatandaşların kötü alışkanlıklara yatkın oldukları, yaptıkları işlerin genel kabul görmediği için işsiz diye nitelendirilmeleri, eğitim alanında Roman vatandaşların eksik ve algılarının ise eğitim görseler bile hayatlarının değişmeyecekleri olduğu, para karşılığı her işi yapabilir olmaları ki bunda kendi geçmişlerine ait olan her şeyi satabilecek olan insanlar oldukları, gettolarda yaşadıkları (tünelin ucundaki Romanlar),  kamusal alanda yerleri olmadığı olsalar bile kamusal alanı işgal eder şeklinde var oldukları, rahatça göç edebildikleri ve böylelikle geçmişte yaşadıkları yerlerle bağlantılarının zayıf oldukları, hayatlarının dans, eğlence ve müzik ile geçtiği ve yeteneklerinin sadece bunlarla sınırlı olduğu, dikkat ve ilgi çekmek için kendilerine zarar vermekten çekinmeyecekleri, illegal işlerle uğraşan veya aşağı sınıf işler olarak gözüken işlerle uğraştıkları (kağıt toplama) gibi medyanın Romanlar ile ilgili toplumsal algı yaratması ve bu sonuçlara insanların varmasını kolaylaştıracak haber, içerik ve görsel paylaşımında bulunduğu açıkça belli olmaktadır.

Esmeralda
Esmeralda

Medya toplumsal algıyı yineleyen söylevler de bulunmaktadır. Etnik köken merkezli haberler ve öteki oluşturma da medya günümüzde çok etkilidir. Böylelikle Roman vatandaşlar medya da Hindistan çıkış merkezli tarih serüvenindeki gibi anı yaşayan, geleceği düşünmeyen, kamusal alanda bulunmaması gereken ve kendilerini geliştirememiş topluluklar olarak yansıtılmıştır. 

Medya söylevleri ve haber içeriklerinin daha dikkatli yazılması etnik köken farlılıklarını öteki olarak ele almayıp birlikte yaşama önem veren bir şekilde yansıtması gerekmektedir. Roman vatandaşların çocukluktan itibaren medya ve medya faktörü sayesinde yinelenen toplumsal algılar sonucu kendilerini geliştirip günümüz dünyasında yer bulamadıklarını ortadadır. 

Çocuklar
Çocuklar

Roman vatandaşların eğitim, sağlık gibi yaşam standartlarının haberleri öteki olarak yapılmadan Roman çocukların tıpkı toplumun geri kalan nüfusundaki çocuklar gibi iyi bir eğitim ve iyi bir gelecek hayallerine sahip olmalı ve medya içerikleri tarafından da desteklenmesi gerekmektedir.

Her ne kadar uzun ve akademik çalışma olsa da hepimizin içini ısıtıcak ve dinlerken sevindirecek bir video müzik ile yazı dizimize son vermek istiyorum tabi affınıza sığınarak. Herhangi bir yorum, soru, öneri veya hatamız olan bir yer varsa ya da sizleri üzecek bir ifade varsa yorumda bizlerle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki yazı dizimiz ile görüşmek üzere. 

Not: Cennet Mahallesi Jenerik Müziği linki:


Hepimizin mutluca eğleneceği ve çocukların geleceğinin çok güzel olacağı umudu ile kalın.