VB.NET de Formları İç İçe Açma

vb.net örnekleri

VB.Net içerisinde gerçekleştirdiğimiz onlarca uygulamaların yanı sıra bu uygulama biraz farklı. Bu vb.net uygulaması ile kolay bir şekilde programlama dünyasındaki form yapılarını daha iyi anlayabileceksiniz.

VB.Net'de formları iç içe yazma uygulamasına ait örnek kodları aşağıda bulabilirsiniz.

Kodların Görünümü

Public Class Form1
  Private Sub YeniToolStripMenuItem_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles YeniToolStripMenuItem.Click
    Form2.MdiParent = Me
    Form2.Show()
  End Sub
  Private Sub AçToolStripMenuItem_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles AçToolStripMenuItem.Click
    Form3.MdiParent = Me
    Form3.Show()
  End Sub
  Private Sub KaydetToolStripMenuItem_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles KaydetToolStripMenuItem.Click
    Form4.MdiParent = Me
    Form4.Show()
  End Sub
End Class

Neler Yapabiliriz?

Bu gerçekleştirdiğimiz uygulama basitçe bazı formların açılmasını ve diğerinin içerisinde gözükmesini sağlamaktadır. Sizler gerçekleştireceğiniz uygulamalarda bu pencereleri kendi veri tabanlarınız ile ilişkili bir şekilde yönlendirebilirsiniz.

Örneğin odalar içerisinde farklı işlemlerin sağlabilmesi için bu kodları kullanabilirsiniz. Sizler bu kodları ne amaçla kullanacaksınız? Daha önce bu kodlar ile neler yaptınız?

VB.NET ile ilgili dikkatinizi çekebilecek diğer örnek uygulamalarımız

1. VB.NET de PictureBoxın İçerisine OpenFile İle Resim Eklemek
2. VB.NET de İç İçe Döngü
3. Vb.Net ile Saat Yapma Örneği
4. Vb.Net Ondalıklı Sayı Hesaplama
5. Vb.Net Kdv Hesaplama Programı