Vb.Net ile Saat Yapma Örneği

Merhaba arkadaşlar bu içeriğimiz de Vb.Net ile saat yapmayı sizlere göstereceğiz. Vb.Net ile nasıl saat yapılır? Kodlama ile saat nasıl yapılır? Gibi sorularınızın cevabını bu içerikte bulabilirsiniz.

Saat Yapma

Kullanılması Gerekenler

Vb.Net ile saat yapma örneğimiz için kullanılması gerekenle sırası ile şunlardır:

Forumda 3 adet Label, 3 adet TextBox ve 1 adet de Timer eklenmesi gerekmektedir.

Kod Alanı

Formun load kısmına yani örneğimiz çalımaya başladığı an timerımız çalışmaya başlıyor ve değişkenlerimiz tanımlanmış oluyor. İşte bu işlemlerin kodları aşağıdaki ilk kod kısmında sizlerle paylaştık.

Aşağıdaki ikinci kod kısmında ise Timer alanında bulunması gereken kodları ekliyoruz. TextBox1'e saat, TextBox2'ye dakika ve son olarak ise TextBox3' e ise saniyelerin aktarılmasını Timer1_Tick alanındaki eklediğimiz kodlar sayesinde gerçekleştiriyoruz.

Her 60 saniye de saniye sıfırlanıp dakikaya bir ekleyerek sistemimiz sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Sizler isterseniz bu uygulamayı geliştirir ve daha güzel bir örnek uygulama yapabilirsiniz. Uygulamarınızı bizler ile paylaşırsanız sizlerin adına sitemiz de paylaşabiliriz. Denemekten asla vazgeçmeyin. Kodlama ile kalın hayatı kodlayın.
Public Class Form1
Dim saat, dakika, saniye As Integer
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
Timer1.Enabled = True
Timer1.Interval = 1000
End Sub
Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
saniye = saniye + 1
TextBox1.Text = saat
TextBox2.Text = dakika
TextBox3.Text = saniye
If saniye = 59 Then
dakika = dakika + 1
saniye = 0
End If
 
End Sub
End Class

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski