Vb.Net Tek - Çift Sayı Toplama Program Örneği

Merhaba arkadaşlar programlama öğrenmek için her zaman yeni örnekler denemelisiniz. Bunun için bugün sizlere Vb.Net Tek - Çift Sayı Toplama Program Örneği içeriğini aktaracağız. Tek - Çift Sayı Toplama nasıl hesaplanır? Vb.Net de Tek - Çift Sayı Toplama programı nasıl yapılır? Gibi soruların cevabını bu içeriğimiz de bulabilirsiniz.

Tek - Çift Sayı

Kullanılması Gerekenler

Vb.Net Tek - Çift Sayı Toplama Program Örneğin de kullanılması gerekenler sırası ile şunlardır:

2 adet Label, 2 adet TextBox, 2 adet RadioButton ve son olarak ise 1 adet Button bu programımız da kullanılması gerekenlerdir.

Kod Alanı

Programımıza ilk önce değişkenlerimizi tanımlayarak başlıyoruz. TextBoxlara sayı yazacağımız için Val kullanmamız gerekmektedir. Sonraki adım olarak ise her ikisi de işaretli ise topla komutunu uygula diyoruz. İlk ve son sayılarını for döngüsü kullanarak toplayacağımız için for döngüsünü kullanıyoruz. Tek mi çift mi olduğunu anlamamız için 2 ye bölmemiz gerekmektedir. Bu işlem için Mod kullanıyoruz ki bize kalan sayıyı verir.

Eğer başlangıç tek sayı ise eğer yapımız ile onu çift sayıya çeviriyoruz. RadioButton2 işaretli ise çift sayılar RadioButton1 işaretli ise tek sayıları toplayacağımızı belirtiyoruz. Son olarak işlem sonucumuzu MessageBox olarak ekrana yansıtıyoruz. Bu açıklamalı örneğimizin kodu aşağıdaki gibidir.

Kodlama öğrenmek zorlu ama kendiniz bir şeyler üretmeye başladıkça da zevkli bir iştir. Onun durmadan üzerine gitmek ve yeni programlama dilleri öğrenmek gerekmektedir. Biz örneklerimizi bu yüzden sizler için basit tutuyoruz. Sizin daha güzel daha profosyonel yaptığınız örnekleri seve seve sitemizden sizin adınıza paylaşabilir böylelikle yaptığınız örnek sizin adına web dünyasında bir yer alır. Şimdiden iyi çalışmalar.
Dim İlk, Son, top, i As İnteger 
İlk = Val(TextBox1.Text) 
Son = Val(TextBox2.Text)
If RadioButton1.Checked And RadioButton2.Checked Then

For i = İlk To Son 
top = top + i
Next
End If

If RadioButton1.Checked And Not RadioButton2.Checked Then
If İlk Mod 2 = 0 Then

İlk = İlk + 1
End If
For i = İlk To Son Step 2
top = top + i
Next
End If
If Not RadioButton1.Checked And RadioButton2.Checked Then

If İlk Mod 2 <> 0 Then

İlk = İlk + 1
End If
For i = İlk To Son Step 2
top = top + i
Next
End If
MsgBox(top) 
End Sub
End Class

0 Yorumlar