Visual Basic Access Elle Bağlantı Nasıl Yapılır?

Bu blog içeriğimizde sizlerin ödevlerinizde yardımcı olabilecek bir Visual Basic örnek uygulaması gerçekleştireceğiniz. Visual Basic.Net veya vb.net de doğrudan el ile gerçekleştirebileceğimiz access bağlantısı seçenekleri bulunmaktadır. Bugün bu içerikte bunun hakkında sizleri bildilendirerek yönlendireceğiz

VB.Net Access Bağlama Ana Görüntü

VB.Net Access Bağlama Ana Görüntü
VB.Net Access Bağlama Ana Görüntü

Yapılacaklar

1-BindingSource Eklenecek 

2-dataset Eklenecek(binding datasource)

3-Tabloadepter eklenecek(bindingsoure member)

4-Veri Tabanı Belgelerimde olacak

VB.Net Access Bağlama Ana Görüntü  Kodları

Public Class Form1
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        'TODO: This line of code loads data into the 'MetcenDataSet.Tablo1' table. You can move, or remove it, as needed.
        Me.Tablo1TableAdapter.Fill(Me.MetcenDataSet.Tablo1)
    End Sub

    Private Sub KayıtToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles KayıtToolStripMenuItem.Click
        Form2.MdiParent = Me
        Form2.Show()
    End Sub

    Private Sub ÇıkışToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ÇıkışToolStripMenuItem.Click
        End
    End Sub

    Private Sub AramaToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles AramaToolStripMenuItem.Click
        Form3.MdiParent = Me
        Form3.Show()
    End Sub

    Private Sub EkranToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles EkranToolStripMenuItem.Click
        Form6.MdiParent = Me
        Form6.Show()
    End Sub

    Private Sub DüzeltmeToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles DüzeltmeToolStripMenuItem.Click
        Form4.MdiParent = Me
        Form4.Show()
    End Sub

    Private Sub SilmeToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles SilmeToolStripMenuItem.Click
        Form5.MdiParent = Me
        Form5.Show()
    End Sub
End Class

VB.Net Access Bağlama Kayıt Formu Görüntüsü


VB.Net Access Bağlama Kayıt Formu Görüntüsü
VB.Net Access Bağlama Kayıt Formu Görüntüsü
Yukarıda bulunan Adı Soyadı, Numarası, Vize ve Final alanları Textbox ile oluşturulmuştur. Bölümü seçeneği ise Combobox ile oluşturulmuştur. Cinsiyet seçeneği ise Radiobuttonlar iler oluşturulmuştur. Temizle butonu tüm içeriklerin temizlenmesini sağlar. Çıkış butonu ise bu formun kapatılmasını sağlar.

VB.Net Access Bağlama Kayıt Formu Kodları

Public Class Form2
    Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
        Me.Close()
    End Sub
    Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
        temizle()
    End Sub
    Sub temizle()
        TextBox1.Text = ""
        TextBox2.Text = ""
        TextBox3.Text = ""
        TextBox4.Text = ""
        ComboBox1.Text = ""
        RadioButton1.Checked = True
    End Sub
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        Dim a As String
        If RadioButton1.Checked = True Then
            a = "Erkek"
        Else
            a = "Bayan"
        End If
        Form1.MetcenDataSet.Tablo1.AddTablo1Row(TextBox1.Text, TextBox2.Text, a, ComboBox1.Text, TextBox3.Text, TextBox4.Text)
        Form1.Tablo1TableAdapter.Update(Form1.MetcenDataSet)
        temizle()
    End Sub
    Private Sub Form2_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    End Sub
End Class

VB.Net Access Bağlama Kayıt Arama Görüntüsü
VB.Net Access Bağlama Kayıt Arama Görüntüsü

VB.Net Access Bağlama Kayıt Arama Görüntüsü

Yukarıdaki formda bulunan tüm seçeneklere gerekli olan bilgileri girerek buralardan sorgulama gerçekleştiririz. Girdiğimiz verileri access veri tabanımız üzerinden kontrol ederek varsa bu bilgileri doğrudan ekrana getiririz. Access ile arama gerçekleştirmenin yanı sıra temizleme ve çıkış butonlarıda burada yer almaktadır.

VB.Net Access Bağlama Kayıt Arama Kodları

Public Class Form3
   Sub temizle()
        TextBox1.Text = ""
        TextBox2.Text = ""
        TextBox3.Text = ""
        TextBox4.Text = ""
        ComboBox1.Text = ""
        RadioButton1.Checked = True
    End Sub
    Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
        temizle()
    End Sub
   Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
        Me.Close()
    End Sub
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        Dim i As Long
        Dim dt As New DataSet
        dt = Form1.MetcenDataSet
        Dim dr As DataRow
        Dim count As Long
        count = dt.Tables("tablo1").Rows.Count
        'MessageBox.Show("Açıklama  ", "SAKARYA BÖTE ")
        For i = 0 To count - 1
            dr = dt.Tables("tablo1").Rows(i)
            If TextBox1.Text = dr(Trim("adsoy")).ToString() Then
                ' MessageBox.Show(dr("ad").ToString())
                TextBox2.Text = dr("numa").ToString()
                TextBox3.Text = dr("vize").ToString()
                TextBox4.Text = dr("Final").ToString()
                ComboBox1.Text = dr("bol").ToString()
                If dr("cins").ToString = "Erkek" Then
                    RadioButton1.Checked = True
                Else
                    RadioButton2.Checked = True
                End If
            End If
        Next i  
 End Sub
End Class

VB.Net Access Bağlama Düzeltme Görüntüsü    

VB.Net Access Bağlama Düzeltme Görüntüsü
VB.Net Access Bağlama Düzeltme Görüntüsü  
Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görüldüğü üzere ilk olarak bir kullanıcının sahip olduğu bilgileri arayarak bunu ekranda gösteriyoruz. Bu sayede kullanıcının bütün bilgilerini görüntülüyoruz. Bu işlemin ardından Düzelt butonu içerisindeki kodlarımız çalışarak değişikliklerimizi access veri tabanı üzerinde kayıt ediyoruz. Bunun tanı sıra temizle ve çıkış butonları da yine bu form arayüzünde de bulunmaktadır.

VB.Net Access Bağlama Düzeltme Kodları

Public Class Form4
    Dim w As Long
    Sub temizle()
        TextBox1.Text = ""
        TextBox2.Text = ""
        TextBox3.Text = ""
        TextBox4.Text = ""
        ComboBox1.Text = ""
        RadioButton1.Checked = True
    End Sub

    Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
        temizle()

    End Sub

    Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
        Me.Close()
    End Sub

    Private Sub Button4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button4.Click
        Dim i As Long
        Dim dt As New DataSet
        dt = Form1.MetcenDataSet
        Dim dr As DataRow
        Dim count As Long
        count = dt.Tables("tablo1").Rows.Count
        'MessageBox.Show("Açıklama  ", "SAKARYA BÖTE ")
        For i = 0 To count - 1
            dr = dt.Tables("tablo1").Rows(i)
            If TextBox1.Text = dr(Trim("adsoy")).ToString() Then
                w = i
                TextBox2.Text = dr("numa").ToString()
                TextBox3.Text = dr("vize").ToString()
                TextBox4.Text = dr("Final").ToString()

                ComboBox1.Text = dr("bol").ToString()
                If dr("cins").ToString = "Erkek" Then
                    RadioButton1.Checked = True
                Else
                    RadioButton2.Checked = True
                End If

            End If
        Next i
    End Sub

    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        Dim a As String
        'MessageBox.Show(w)
        If RadioButton1.Checked = True Then
            a = "Erkek"
        Else
            a = "Bayan"
        End If
        Form1.MetcenDataSet.Tables("tablo1").Rows(w)("adsoy") = TextBox1.Text
        Form1.MetcenDataSet.Tables("tablo1").Rows(w)("numa") = TextBox2.Text
        Form1.MetcenDataSet.Tables("tablo1").Rows(w)("cins") = a
        Form1.MetcenDataSet.Tables("tablo1").Rows(w)("bol") = ComboBox1.Text
        Form1.MetcenDataSet.Tables("tablo1").Rows(w)("vize") = TextBox3.Text
        Form1.MetcenDataSet.Tables("tablo1").Rows(w)("final") = TextBox4.Text
        Form1.Tablo1TableAdapter.Update(Form1.MetcenDataSet)
        temizle()

    End Sub


End Class


VB.Net Access Bağlama Silme Görüntüsü     


VB.Net Access Bağlama Silme Görüntüsü
VB.Net Access Bağlama Silme Görüntüsü 
Yukarıdaki form üzerinde access veri tabanı üzerinden bir kullanıcının bilgilerini silmek için oluşturulmuş Form5 isimli formumuzu görebilirsiniz. Bu formda ilk olarak access veri tabanı üzerinden arama gerçekleştiririz. Ardından arama sonucumuz ilgili kutucuklara doldurulur. Görüntülediğimiz bilgiler doğrultusunda Sil butonuna tıklayarak ilgili kullanıcının silinmesini sağlayabiliriz. Diğer form alanlarında da olduğu gibi Temizle ve Çıkış butonları bu form alanında da bulunmaktadır.

VB.Net Access Bağlama Silme Kodları     


Public Class Form5
    Dim w As Long
    Sub temizle()
        TextBox1.Text = ""
        TextBox2.Text = ""
        TextBox3.Text = ""
        TextBox4.Text = ""
        ComboBox1.Text = ""
        RadioButton1.Checked = True
    End Sub

    Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
        temizle()

    End Sub

    Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
        Me.Close()
    End Sub

    Private Sub Button4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button4.Click
        Dim i As Long
        Dim dt As New DataSet
        dt = Form1.MetcenDataSet
        Dim dr As DataRow
        Dim count As Long
        count = dt.Tables("tablo1").Rows.Count
        'MessageBox.Show("Açıklama  ", "SAKARYA BÖTE ")
        For i = 0 To count - 1
            dr = dt.Tables("tablo1").Rows(i)
            If TextBox1.Text = dr(Trim("adsoy")).ToString() Then
                w = i
                TextBox2.Text = dr("numa").ToString()
                TextBox3.Text = dr("vize").ToString()
                TextBox4.Text = dr("Final").ToString()

                ComboBox1.Text = dr("bol").ToString()
                If dr("cins").ToString = "Erkek" Then
                    RadioButton1.Checked = True
                Else
                    RadioButton2.Checked = True
                End If

            End If
        Next i

    End Sub

    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        
        Form1.MetcenDataSet.Tables("tablo1").Rows(w).Delete()
        Form1.Tablo1TableAdapter.Update(Form1.MetcenDataSet)
        temizle()

    End Sub

   
End Class


VB.Net Access Bağlama Listeleme Görüntüsü        


VB.Net Access Bağlama Listeleme Görüntüsü
VB.Net Access Bağlama Listeleme Görüntüsü
Yukarıdaki ekran görüntüsünde doğrudan veri tabanımızda bulunan tüm kullanıcı bilgilerini listediğimiz alan bulunmaktadır. Bu sayfa form6 açılır açılmaz düzenlenerek ekrana getirilen bir sayfadır. Diğer sayfalarda bulunan Temizle ve Çıkış butonu burada bulunmamaktadır. Arzu ederseniz bu butonları da buraya ekleyerek farklı bir uygulama gerçekleştirebilirsiniz.

VB.Net Access Bağlama Listeleme Kodları         


Public Class Form6

    Private Sub Form6_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        Dim c As New OleDb.OleDbConnection
        c.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLedb.4.0;data source=data.mdb"
        Dim adap As New OleDb.OleDbDataAdapter
        Dim dats As New DataSet
        c.Open()
        adap = New OleDb.OleDbDataAdapter("select * from data", c)
        adap.Fill(dats, "data")
        Dim yenitablo As New DataTable
        dats.Tables.Add(yenitablo)
        BindingSource1.DataSource = dats
        BindingSource1.DataMember = dats.Tables(0).TableName
        DataGrid1.DataSource = BindingSource1
    End Sub
End Class


VB.NET ile ilgili dikkatinizi çekebilecek diğer örnek uygulamalarımız

1. VB.NET de PictureBoxın İçerisine OpenFile İle Resim Eklemek
2. VB.NET de İç İçe Döngü
3. Vb.Net ile Saat Yapma Örneği
4. Vb.Net Ondalıklı Sayı Hesaplama
5. Vb.Net Kdv Hesaplama Programı


0 Yorumlar