Ana içeriğe atla

Abone Ol!

Öğrenci Bilgi Sistemi Örneği

Merhaba arkadaşlar programlama öğrenmek için her zaman yeni örnekler denemelisiniz. Bunun için bugün sizlere c# ile öğrenci bilgi sistemi örneğini aktaracağız. Öğrenci bilgi sistemleri nasıl çalışır? Öğrenci bilgi sistemi programı nasıl yapılır? Gibi sorularınızın cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.

Öğrenci Bilgi Sistemi

Kullanılması Gerekenler

Öğrenci bilgi sistemi örneğimizde kullanılması gerekenler sırası ile şunlardır:

Form 1 için; 4 adet Button, 3 adet ComboBox, 6 adet TextBox ve 11 adet Label

Form 2 için; 1 adet PictureBox, 4 adet Button ve 1 adet Savefiledialog

Form 3 için 5 adet ListBox, 5 adet Label ve 4 adet button bu örneğimiz için kullanılması gerekenlerdir.

Kod Alanı

Programımızın kullanımı şu şekildedir:

Form 1 de bulunan öğrenci genel bilgileri ve yazılı notları girilecektir. Resim eklenebilir, istenirse öğrenciler listelenebilir, yeni öğrenci kaydı yapılır veya çıkış yapabilirsiniz.

Form 2 de ise öğrencini ayrıntılı bilgilerini ayarlamak kolaylıkla sağlanmaktadır.

Form 3 de ise öğrencileri ilgili komutlara göre sıralabilirsiniz. Tek bir öğrencinin detaylı bilgisine gidebilirsiniz veya öğrenci bilgilerini silebilir, resim ekleme alanına dönebilir en son olarak ise programdan çıkış yapabilirsiniz.

3 forum kullanılan uygulamaları kavramak programlama için çok önemlidir. Sayfalarca kodların bulunuğu bir programa sahip olabilmek için formlar arası geçisi anlamak ve kavramak çok önemlidir. Kod alanını detaylı şekilde anlatmaktansa sizlerin uğraşarak anlamanızı ve bu sayede kendinizi geliştirmenizi sağlamaktır amacımız. İşte bu yüzden tasarımından tutun kod alanına kadar her alanı değiştirin ve kendiniz yeni özgün bir program ortaya çıkarın. Kodlama bu şekilde öğrenebilecek ve emek isteyecek bir durumdur. Gelecek Kodlama da Hayatı Kodlamayı unutmayın..

Not: Aklınıza takılan herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız bizlere ulaşabilirsiniz.
public partial class Form1 : Form
{
int yaz1, yaz2, yaz3, sz1, a;
long ort;
int not = 0;
public Form1()
{
InitializeComponent();
}
 
private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
switch (comboBox1.Text)
{
case "Bilişim Teknolojileri":
comboBox2.Items.Clear();
comboBox2.Items.Add("10 tb").ToString();
comboBox2.Items.Add("11 tb").ToString();
comboBox2.Items.Add("12 tb").ToString();
 
break;
case "Elektrik ve Elektronik Teknolojileri":
comboBox2.Items.Clear();
comboBox2.Items.Add("10 te").ToString();
comboBox2.Items.Add("11 te").ToString();
comboBox2.Items.Add("12 te").ToString();
break;
 
case "Metal Teknolojileri":
comboBox2.Items.Clear();
comboBox2.Items.Add("10 G ").ToString();
comboBox2.Items.Add("11 G").ToString();
comboBox2.Items.Add("12 G").ToString();
break;
case "Ahşap Teknolojileri":
comboBox2.Items.Clear();
comboBox2.Items.Add("10 H").ToString();
comboBox2.Items.Add("11 H").ToString();
comboBox2.Items.Add("12 H").ToString();
break;
case "Makine Ressamlığı":
comboBox2.Items.Clear();
comboBox2.Items.Add("10 F").ToString();
comboBox2.Items.Add("11 F").ToString();
comboBox2.Items.Add("12 F").ToString();
break;
case "Kimya Teknolojileri":
comboBox2.Items.Clear();
comboBox2.Items.Add("10 M").ToString();
comboBox2.Items.Add("11 M").ToString();
comboBox2.Items.Add("12 M").ToString();
break;
}
}
 
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{   
comboBox1.Items.Add("Bilişim Teknolojileri");
comboBox1.Items.Add("Elektrik ve Elektronik Teknolojileri");
comboBox1.Items.Add("Metal Teknolojileri");
comboBox1.Items.Add("Ahşap Teknolojileri");
comboBox1.Items.Add("Makine Ressamlığı");
comboBox1.Items.Add("Kimya Teknolojileri");
 
comboBox3.Items.Add("Nesne Tabanlı Proğramlama");
comboBox3.Items.Add("Veri Tabanı");
comboBox3.Items.Add("Grafik Animasyon");
comboBox3.Items.Add("Matematik");
comboBox3.Items.Add("Geometri");
comboBox3.Items.Add("Analitik Geometri");
comboBox3.Items.Add("Edebiyat");
comboBox3.Items.Add("Dil ve Anlatım");
comboBox3.Items.Add("Din Kültürü");
comboBox3.Items.Add("Kimya");
comboBox3.Items.Add("Biyoloji");
comboBox3.Items.Add("Fizik");

}
 
private void textBox3_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
yaz1 = int.Parse(textBox3.Text);
yaz2 = int.Parse(textBox4.Text);
yaz3 = int.Parse(textBox5.Text);
sz1 = int.Parse(textBox6.Text);
ort = ((yaz1 + yaz2 + yaz3 + sz1) / 4);
label11.Text = ort.ToString();
 
}
 
private void textBox4_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
yaz1 = int.Parse(textBox3.Text);
yaz2 = int.Parse(textBox4.Text);
yaz3 = int.Parse(textBox5.Text);
sz1 = int.Parse(textBox6.Text);
ort = ((yaz1 + yaz2 + yaz3 + sz1) / 4);
label11.Text = ort.ToString();
 
}
 
private void textBox5_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
yaz1 = int.Parse(textBox3.Text);
yaz2 = int.Parse(textBox4.Text);
yaz3 = int.Parse(textBox5.Text);
sz1 = int.Parse(textBox6.Text);
ort = ((yaz1 + yaz2 + yaz3 + sz1) / 4);
label11.Text = ort.ToString();
}
 
private void textBox6_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
yaz1 = int.Parse(textBox3.Text);
yaz2 = int.Parse(textBox4.Text);
yaz3 = int.Parse(textBox5.Text);
sz1 = int.Parse(textBox6.Text);
ort = ((yaz1 + yaz2 + yaz3 + sz1) / 4);
label11.Text = ort.ToString();
}
 
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
Form2 frm2 =new Form2();
frm2.Show();
this.Hide();
}
 
private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
Form3 frm3 = new Form3();
frm3.Show();
this.Hide();
}
 
private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
{
Close();
}
 
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
Form3 frm3 = new Form3();//frm3 diye bir değişken tanımlandı.
frm3.listBox1.Items.Add(textBox1.Text);
frm3.listBox2.Items.Add(textBox2.Text);
frm3.listBox3.Items.Add(comboBox1.Text);
frm3.listBox4.Items.Add(comboBox2.Text);
 
}
 
private void button3_Click_1(object sender, EventArgs e)
{
Form3 frm3 = new Form3();
frm3.Show();
this.Hide();
frm3.listBox1.Items.Add(textBox1.Text);
frm3.listBox2.Items.Add(textBox2.Text);
frm3.listBox3.Items.Add(comboBox1.Text);
frm3.listBox4.Items.Add(comboBox2.Text);
frm3.listBox5.Items.Add(label11.Text);
 
}
 
private void label11_Click(object sender, EventArgs e)
{
a = int.Parse(label11.Text);
if (a <= 24 &amp;&amp; a > 0)
not = 0;//not 0
else
if (a <= 44 &amp;&amp; a > 24)
not = 1;//not 1
else
if (a <= 54 &amp;&amp; a > 44)
not = 2;//not 2
else
if (a <= 69 &amp;&amp; a > 54)
not = 3;//not 3
else
if (a <= 84 &amp;&amp; a > 69)
not = 4;//not 4
else
if (a <= 100 &amp;&amp; a > 84)
not = 5;//not 5
 
switch (not)
{
case 0://case 0 durumunda
label11.Text  = "0";
break;
case 1://case 1 durumunda
textBox2.Text = "1";
break;
case 2://case 2 durumunda
textBox2.Text = "2";
break;
case 3://case 3 durumunda
textBox2.Text = "3";
break;
case 4://case 4 durumunda
textBox2.Text = "4";
break;
case 5://case 5 durumunda
textBox2.Text = "5";
break;
}
 
}
private void textBox1_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
{
if(char.IsLetter(e.KeyChar)== false &amp;&amp; char.IsWhiteSpace(e.KeyChar)==false &amp;&amp; (e.KeyChar)!=(char)08)//klavyeden texte harf,boşluk,silmeden başka hiçbir değer girilmemesi sağlandı.
e.Handled=true;
}
 
private void textBox2_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
{
if (char.IsLetter(e.KeyChar) == false &amp;&amp; char.IsWhiteSpace(e.KeyChar) == false &amp;&amp; (e.KeyChar) != (char)08)//klavyeden texte harf,boşluk,silmeden başka hiçbir değer girilmemesi sağlandı.
e.Handled = true;
}
 
private void textBox3_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
{
if (char.IsDigit(e.KeyChar) == false &amp;&amp; (e.KeyChar) != (char)08)//klavyeden texte sadece rakam ve silme değerlerinin girilmesi sağlandı.
e.Handled = true;
}
 
private void textBox4_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
{
if (char.IsDigit(e.KeyChar) == false &amp;&amp; (e.KeyChar) != (char)08)//klavyeden texte sadece rakam ve silme değerlerinin girilmesi sağlandı.
e.Handled = true;
}
 
private void textBox5_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
{
if (char.IsDigit(e.KeyChar) == false &amp;&amp; (e.KeyChar) != (char)08)//klavyeden texte sadece rakam ve silme değerlerinin girilmesi sağlandı.
e.Handled = true;
}
 
private void textBox6_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
{
if (char.IsDigit(e.KeyChar) == false &amp;&amp; (e.KeyChar) != (char)08)//klavyeden texte sadece rakam ve silme değerlerinin girilmesi sağlandı.
e.Handled = true;
}
}
}
    
public partial class Form2 : Form
{
public Form2()
{
InitializeComponent();
}
 
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
saveFileDialog1.ShowDialog();
string bak;.
bak = saveFileDialog1.FileName;
pictureBox1.Load(bak);
 
}
 
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
Form1 frm1 = new Form1();
frm1.Show();
this.Hide();
}
 
private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
Form3 frm3 = new Form3();
frm3.Show();
this.Hide();
}
 
private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
{
Close();
}
}
}
   
public partial class Form3 : Form
{
public Form3()
{
InitializeComponent();
}
 
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
Form2 frm2 = new Form2();
frm2.Show();
this.Hide();
}
 
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
Form1 frm1 = new Form1();
frm1.Show(); 
this.Hide();
}
 
private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
listBox1.Items.Clear();
listBox2.Items.Clear();
listBox3.Items.Clear();
listBox4.Items.Clear();
listBox5.Items.Clear();
 
}
 
private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
{
Close();
}
}
}

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Scratch'ta Uçan Kuş Uygulaması

Scratch'ta uçan kuş uygulaması için öncelikle programımızı açıyoruz. Gerçekleştireceğimiz uygulama ile aşağıdaki başlıkları kodlayacağız.

Scratch ile Hesap Makinası Yapma

Bu içerikte sizlere internet üzerinde daha önce gerçekleştirilmemiş, orijinal ve güzel bir projeyi aktaracağız. Scratch ile Hesap Makinası Yapma işlem adımlarını sizlerle paylaşacağız.

Bu projeden önce gerçekleştirdiğimiz diğer projeleri aşağıda görebilirsiniz.
1.Scratch'ta İnteraktif Kalem Uygulaması
2.Scratch'ta Uçan Kuş Uygulaması

Gerçekleştireceğimiz Hesap Makinası Uygulaması için aşağıdaki her adımı Scratch üzerinden izleyerek gerçekleştirebilirsiniz. Scratch ile Hesap Makinası Yapma uygulaması toplamda 13 Adım ile tamamlanacaktır.

Adım 1: Öncelikle Scratch'i açalım. Ve kediyi silelim.
Adım 2: Yeni kukla ekleme alanından aşağıdaki alandan gözüken rakamları ekleyelim. Aşağıda iki görsel bulunuyor. Birinci olan yeni kukla eklemeniz için gerekli kısmı gösterecektir. Diğer görsel ise eklemeniz gereken kuklaları göstermektedir. Kutular içerisine alınmış her rakamı tek tek eklemeniz gereklidir.
Yukarıdaki görselde gördüğünüz Harfler sekmesinin içerisinde yer alan 0, 1, 2, 3, 4…

Mbot ile Çizgi İzleyen Robot Yapımı

Makeblock'un en eğlenceli ürünlerinden birisi olan Mbot ile bir çok kaliteli projeler ortaya çıkartabilirsiniz. Bu blog içeriğinde sizlere Mbot ile çizgi izleyen robot nasıl yapılır? hakkında bilgi aktaracağız.

Mbot ile ilgili daha önceden gerçekleştirdiğimiz Mbot ile Programlamaya Giriş blog yazımız için bu linke tıklayabilirsiniz.

Öncelikle Mbot'u bilgisayarımız ile bağlamamız gerekli. Bunun için aşağıdaki adımları takip etmelisiniz.

Adım 1:Bağlan > Seri Port > COM3 ile bağlantıyı sağlayabilirsiniz. Bilgisayarınızdaki porta göre bu COM8 de olabilir. Aşağıdaki görseldeki adımları izlemelisiniz.

Adım 2: Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra Robotlar sekmesinden kırmızı noktanın yeşil olup olmadığına bakmalıyız. Eğer kırmızı ize bağlantınızı tekrar kontrol edin.

Adım 3: Eğer yeşil ise artık programlamaya başlayabiliriz. Tüm işlemleri Robotlar sekmesinden ve Kontrol sekmesinden aldığımız kod blokları ile gerçekleştiriyoruz. İlk olarak sadece robotumuzun sürekli ileri hareket etm…

Blogspot Bloglarının Yedeği Nasıl Alınır

Blogspot kullanan arkadaşlar bazen kendi sitelerine verilerini aktarmak veya Wordpress’e verileri taşımakta zorluklar yaşamaktadırlar. Bu konuda sizlere görsel olarak hazırladığım içeriği aktaracağım. Bu şekilde aldığınız yedeği isterseniz Wordpress isterseniz doğrudan kendi sitenizin veri tabanına aktarabilirsiniz. 
Video Özet
Yukarı bu işleri yaptığım bir video var izleyebilirsiniz veya doğrudan aşağıdaki işlem adımlarını izleyerek sizde doğrudan yapabilirsiniz. Adım 1: Blogger.com’a giriş yapmalıyız. Adım 2: Aşağıdaki görseldeki alana geliniz. Bu alandan “İçeriği Yedekle” butonuna tıklayınız. Adım 3: Aşağıdaki pencere açılacaktır. Burada da sadece “Bilgisayarınıza kaydedin” butonuna tıklayacaksınız. Ardından tüm veriler bilgisayarınıza inecektir. Adım 4: Şimdi tüm içeriği yedeklediniz. Bu yedeği eğer farklı bir blogger sitesine aktarmak istiyorsanız Adım 2’deki karşımıza çıkan “İçeriği İçe Aktar” ile aktabilirsiniz. Bunların yanı sıra belirli aralıklar ile içeriklerinizin yedeklerini al…

Alan Adı Transferi Nasıl Yapılır? #1

Alan Adı (Domain) Dünyası oldukça geniş oldukça farklı konuyu içerisinde barındıran bir konudur. Bu yazıda sizlerin alan adı transferi sırasında başınıza gelebilecek olası sonuçlar ile ilgili bir makale kaleme almak istedim. Bir firmadan başka bir firmaya alan adı transferinde kurumlar bazen sorun çıkartmakta bazen de kolaylıklar sağlayabilmektedir. Aslında en önemli konu bizim alan adı ile ilgili bildiklerimizdir.

Eğer daha önceden herhangi bir alan adı transfer etmedi iseniz lütfen karşılaştığınız sorunlarda firma görevlilerini sorumlu tutmayın. Sorunun olası sebepleri ile ilgili araştırma yapın. Problem belki doğrudan sizden kaynaklı olabilir.

Her firmanın alan adı transfer süreci azda olsa farklılık göstermektedir. Bu pazardaki rekabet ile ilgilidir. Bunun yanı sıra bu yazı da sizlere karşılaşma ihtimaliniz yüksek olan durumlar ile ilgili bilgi verilecektir.
Alan Adı Süresi Hiçbir kurum alan adının süresinin bitmesine tam 2 ve ya 3 gün kalmışken transfer süreci başlatmanızı istem…