C# Öğrenci Bilgi Sistemi Örneği

Merhaba arkadaşlar programlama öğrenmek için her zaman yeni örnekler denemelisiniz. Bunun için bugün sizlere c# ile öğrenci bilgi sistemi örneğini aktaracağız. Öğrenci bilgi sistemleri nasıl çalışır? Öğrenci bilgi sistemi programı nasıl yapılır? Gibi sorularınızın cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.

Öğrenci Bilgi Sistemi

Kullanılması Gerekenler

Öğrenci bilgi sistemi örneğimizde kullanılması gerekenler sırası ile şunlardır:

Form 1 için; 4 adet Button, 3 adet ComboBox, 6 adet TextBox ve 11 adet Label

Form 2 için; 1 adet PictureBox, 4 adet Button ve 1 adet Savefiledialog

Form 3 için 5 adet ListBox, 5 adet Label ve 4 adet button bu örneğimiz için kullanılması gerekenlerdir.

Kod Alanı

Programımızın kullanımı şu şekildedir:

Form 1 de bulunan öğrenci genel bilgileri ve yazılı notları girilecektir. Resim eklenebilir, istenirse öğrenciler listelenebilir, yeni öğrenci kaydı yapılır veya çıkış yapabilirsiniz.

Form 2 de ise öğrencini ayrıntılı bilgilerini ayarlamak kolaylıkla sağlanmaktadır.

Form 3 de ise öğrencileri ilgili komutlara göre sıralabilirsiniz. Tek bir öğrencinin detaylı bilgisine gidebilirsiniz veya öğrenci bilgilerini silebilir, resim ekleme alanına dönebilir en son olarak ise programdan çıkış yapabilirsiniz.

3 forum kullanılan uygulamaları kavramak programlama için çok önemlidir. Sayfalarca kodların bulunuğu bir programa sahip olabilmek için formlar arası geçisi anlamak ve kavramak çok önemlidir. Kod alanını detaylı şekilde anlatmaktansa sizlerin uğraşarak anlamanızı ve bu sayede kendinizi geliştirmenizi sağlamaktır amacımız. İşte bu yüzden tasarımından tutun kod alanına kadar her alanı değiştirin ve kendiniz yeni özgün bir program ortaya çıkarın. Kodlama bu şekilde öğrenebilecek ve emek isteyecek bir durumdur. Gelecek Kodlama da Hayatı Kodlamayı unutmayın..

Not: Aklınıza takılan herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız bizlere ulaşabilirsiniz.
public partial class Form1 : Form
{
int yaz1, yaz2, yaz3, sz1, a;
long ort;
int not = 0;
public Form1()
{
InitializeComponent();
}
 
private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
switch (comboBox1.Text)
{
case "Bilişim Teknolojileri":
comboBox2.Items.Clear();
comboBox2.Items.Add("10 tb").ToString();
comboBox2.Items.Add("11 tb").ToString();
comboBox2.Items.Add("12 tb").ToString();
 
break;
case "Elektrik ve Elektronik Teknolojileri":
comboBox2.Items.Clear();
comboBox2.Items.Add("10 te").ToString();
comboBox2.Items.Add("11 te").ToString();
comboBox2.Items.Add("12 te").ToString();
break;
 
case "Metal Teknolojileri":
comboBox2.Items.Clear();
comboBox2.Items.Add("10 G ").ToString();
comboBox2.Items.Add("11 G").ToString();
comboBox2.Items.Add("12 G").ToString();
break;
case "Ahşap Teknolojileri":
comboBox2.Items.Clear();
comboBox2.Items.Add("10 H").ToString();
comboBox2.Items.Add("11 H").ToString();
comboBox2.Items.Add("12 H").ToString();
break;
case "Makine Ressamlığı":
comboBox2.Items.Clear();
comboBox2.Items.Add("10 F").ToString();
comboBox2.Items.Add("11 F").ToString();
comboBox2.Items.Add("12 F").ToString();
break;
case "Kimya Teknolojileri":
comboBox2.Items.Clear();
comboBox2.Items.Add("10 M").ToString();
comboBox2.Items.Add("11 M").ToString();
comboBox2.Items.Add("12 M").ToString();
break;
}
}
 
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{   
comboBox1.Items.Add("Bilişim Teknolojileri");
comboBox1.Items.Add("Elektrik ve Elektronik Teknolojileri");
comboBox1.Items.Add("Metal Teknolojileri");
comboBox1.Items.Add("Ahşap Teknolojileri");
comboBox1.Items.Add("Makine Ressamlığı");
comboBox1.Items.Add("Kimya Teknolojileri");
 
comboBox3.Items.Add("Nesne Tabanlı Proğramlama");
comboBox3.Items.Add("Veri Tabanı");
comboBox3.Items.Add("Grafik Animasyon");
comboBox3.Items.Add("Matematik");
comboBox3.Items.Add("Geometri");
comboBox3.Items.Add("Analitik Geometri");
comboBox3.Items.Add("Edebiyat");
comboBox3.Items.Add("Dil ve Anlatım");
comboBox3.Items.Add("Din Kültürü");
comboBox3.Items.Add("Kimya");
comboBox3.Items.Add("Biyoloji");
comboBox3.Items.Add("Fizik");

}
 
private void textBox3_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
yaz1 = int.Parse(textBox3.Text);
yaz2 = int.Parse(textBox4.Text);
yaz3 = int.Parse(textBox5.Text);
sz1 = int.Parse(textBox6.Text);
ort = ((yaz1 + yaz2 + yaz3 + sz1) / 4);
label11.Text = ort.ToString();
 
}
 
private void textBox4_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
yaz1 = int.Parse(textBox3.Text);
yaz2 = int.Parse(textBox4.Text);
yaz3 = int.Parse(textBox5.Text);
sz1 = int.Parse(textBox6.Text);
ort = ((yaz1 + yaz2 + yaz3 + sz1) / 4);
label11.Text = ort.ToString();
 
}
 
private void textBox5_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
yaz1 = int.Parse(textBox3.Text);
yaz2 = int.Parse(textBox4.Text);
yaz3 = int.Parse(textBox5.Text);
sz1 = int.Parse(textBox6.Text);
ort = ((yaz1 + yaz2 + yaz3 + sz1) / 4);
label11.Text = ort.ToString();
}
 
private void textBox6_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
yaz1 = int.Parse(textBox3.Text);
yaz2 = int.Parse(textBox4.Text);
yaz3 = int.Parse(textBox5.Text);
sz1 = int.Parse(textBox6.Text);
ort = ((yaz1 + yaz2 + yaz3 + sz1) / 4);
label11.Text = ort.ToString();
}
 
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
Form2 frm2 =new Form2();
frm2.Show();
this.Hide();
}
 
private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
Form3 frm3 = new Form3();
frm3.Show();
this.Hide();
}
 
private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
{
Close();
}
 
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
Form3 frm3 = new Form3();//frm3 diye bir değişken tanımlandı.
frm3.listBox1.Items.Add(textBox1.Text);
frm3.listBox2.Items.Add(textBox2.Text);
frm3.listBox3.Items.Add(comboBox1.Text);
frm3.listBox4.Items.Add(comboBox2.Text);
 
}
 
private void button3_Click_1(object sender, EventArgs e)
{
Form3 frm3 = new Form3();
frm3.Show();
this.Hide();
frm3.listBox1.Items.Add(textBox1.Text);
frm3.listBox2.Items.Add(textBox2.Text);
frm3.listBox3.Items.Add(comboBox1.Text);
frm3.listBox4.Items.Add(comboBox2.Text);
frm3.listBox5.Items.Add(label11.Text);
 
}
 
private void label11_Click(object sender, EventArgs e)
{
a = int.Parse(label11.Text);
if (a <= 24 &amp;&amp; a > 0)
not = 0;//not 0
else
if (a <= 44 &amp;&amp; a > 24)
not = 1;//not 1
else
if (a <= 54 &amp;&amp; a > 44)
not = 2;//not 2
else
if (a <= 69 &amp;&amp; a > 54)
not = 3;//not 3
else
if (a <= 84 &amp;&amp; a > 69)
not = 4;//not 4
else
if (a <= 100 &amp;&amp; a > 84)
not = 5;//not 5
 
switch (not)
{
case 0://case 0 durumunda
label11.Text  = "0";
break;
case 1://case 1 durumunda
textBox2.Text = "1";
break;
case 2://case 2 durumunda
textBox2.Text = "2";
break;
case 3://case 3 durumunda
textBox2.Text = "3";
break;
case 4://case 4 durumunda
textBox2.Text = "4";
break;
case 5://case 5 durumunda
textBox2.Text = "5";
break;
}
 
}
private void textBox1_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
{
if(char.IsLetter(e.KeyChar)== false &amp;&amp; char.IsWhiteSpace(e.KeyChar)==false &amp;&amp; (e.KeyChar)!=(char)08)//klavyeden texte harf,boşluk,silmeden başka hiçbir değer girilmemesi sağlandı.
e.Handled=true;
}
 
private void textBox2_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
{
if (char.IsLetter(e.KeyChar) == false &amp;&amp; char.IsWhiteSpace(e.KeyChar) == false &amp;&amp; (e.KeyChar) != (char)08)//klavyeden texte harf,boşluk,silmeden başka hiçbir değer girilmemesi sağlandı.
e.Handled = true;
}
 
private void textBox3_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
{
if (char.IsDigit(e.KeyChar) == false &amp;&amp; (e.KeyChar) != (char)08)//klavyeden texte sadece rakam ve silme değerlerinin girilmesi sağlandı.
e.Handled = true;
}
 
private void textBox4_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
{
if (char.IsDigit(e.KeyChar) == false &amp;&amp; (e.KeyChar) != (char)08)//klavyeden texte sadece rakam ve silme değerlerinin girilmesi sağlandı.
e.Handled = true;
}
 
private void textBox5_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
{
if (char.IsDigit(e.KeyChar) == false &amp;&amp; (e.KeyChar) != (char)08)//klavyeden texte sadece rakam ve silme değerlerinin girilmesi sağlandı.
e.Handled = true;
}
 
private void textBox6_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
{
if (char.IsDigit(e.KeyChar) == false &amp;&amp; (e.KeyChar) != (char)08)//klavyeden texte sadece rakam ve silme değerlerinin girilmesi sağlandı.
e.Handled = true;
}
}
}
    
public partial class Form2 : Form
{
public Form2()
{
InitializeComponent();
}
 
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
saveFileDialog1.ShowDialog();
string bak;.
bak = saveFileDialog1.FileName;
pictureBox1.Load(bak);
 
}
 
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
Form1 frm1 = new Form1();
frm1.Show();
this.Hide();
}
 
private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
Form3 frm3 = new Form3();
frm3.Show();
this.Hide();
}
 
private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
{
Close();
}
}
}
   
public partial class Form3 : Form
{
public Form3()
{
InitializeComponent();
}
 
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
Form2 frm2 = new Form2();
frm2.Show();
this.Hide();
}
 
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
Form1 frm1 = new Form1();
frm1.Show(); 
this.Hide();
}
 
private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
listBox1.Items.Clear();
listBox2.Items.Clear();
listBox3.Items.Clear();
listBox4.Items.Clear();
listBox5.Items.Clear();
 
}
 
private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
{
Close();
}
}
}
Bu uygulamada herhangi bir sorun yaşarsanız aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Bunun yanı sıra web sitemizdeki diğer hazır C# programlama örneklerine ulaşmak için bu linke tıklayabilirsiniz.

0 Yorumlar