Şeffaf Mutfak Sağlıklı ve Güvenilir İşletmeler Projesi Röportajı

2016 Yılında gerçekleştirdiğim bir başka röportaj olan Şeffaf Mutfak Sağlıklı ve Güvenilir İşletmeler Projesi bu içeriğimizi oluşturmaktadır. Çekmeköy belediyesinin başlattığı bu proje ile birlikte Şeffaf Mutfak, sosyal belediyecilik anlayışı ile ilçede yaşayan ve ilçeyi ziyaret eden vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlayarak, halk sağlığını korumayı ve yaşam kalitesini arttırmayı hedeflemektedir. Covid-19 sürecinde tekrar önem kazanan bu proje günümüzde tekrar gündeme gelmesi için şuan yayınlama gereği duyuyoruz. Röportajı gerçekleştirdiğim kişinin adını saklayarak kişisel haklarını korumayı hedeflemekteyim. 

Çekmeköy Belediyesi

1)Şeffaf mutfak projesinin çıkışı nedir ve neyi amaçlamıştır ? 

Yeme-içme sektörünün hızla gelişmesi ile birlikte halk sağlığını yakından ilgilendiren gıda güvenliği ve hijyeni konuları sık sık gündeme gelmekte , bilinçsiz beslenme ve gıda zehirlenmeleri gibi insan sağlığı üzerinde ölümcül etki yapabilecek olumsuz vakalar basında da çokça yer almaktadır. Çalıştığım kurum olan Çekmeköy Belediyesi, dünyaca ünlü hijyen devi Sealed Air’in iş birimi Diversey Care ile işbirliği yaparak ,ilçede yaşayan halkın sağlığı konusunda duyarlı ve belediyenin rutin görevlerinin dışında bu konuya da ilgi duymuş ve  Şeffaf Mutfak-Sağlıklı ve Güvenilir İşletmeler Projesini hayata geçirmemizde ekibimize tam destek vermiştir. 

Bu proje ile; 

Çekmeköy’deki yeme-içme mekanlarının kalite ve hijyen standartları yükseltilerek halka sağlıklı ve güvenilir gıda sunan işletmelerin sayısını artırmak, 

Gıda güvenliği konusunda farkındalık yaratarak; işletmelerin üretim standartlarını yükseltirken, halkın da bilinçli seçim yapmasına ve güvenli gıdaya ulaşmasına destek olmak, 

Gıda güvenliği konusunda hassasiyet göstererek hijyenik koşullarda güvenilir gıda üreten işletmeleri görünür kılmak,tanıtım ve bilgilendirme faliyetleri ile bu işletmelerin ticari başarısına katkıda bulunmak,

Gıda güvenliğini gündeme taşıyarak ilçe halkı ve ziyaretçilerinin sağlığını koruyacak, yaşam kalitesini artırarak Çekmeköy’ü cazibe merkezi haline getirmek, 

Halkın Çekmeköyde hizmet veren gıda işletmelerini tercih etmesini sağlayarak Çekmeköy ekonomisine katkıda bulunmak konularını amaçladık. 

2)Proje sizce hedefine ulaştımı ve proje' nin geleceği nedir ? 

Şeffaf Mutfak", Çekmeköy Belediyesi´nin toplumun ekonomik, sosyal ve fiziki kalkınmasından sorumlu belediyecilik anlayışı ve "Modern Çekmeköy, Model Çekmeköy" vizyonu çerçevesinde halkın daha güvenli ve yüksek standartlarda hizmet almasını sağlarken, aynı zamanda işletmelerin de desteklenerek güçlendirilmesini hedefleyen bir projedir. Bu proje; İstanbul’un muhtelif yerlerinden aileleriyle yeme- içme ve doğa içerisinde vakit geçirmeye gelen insanların sayısını artırarak, Çekmeköy’ün sosyo-ekonomik yapısını güçlendirip, burada faaliyet gösteren işletmeleri desteklemeyi hedeflemektedir. 

Sağlıklı ve güvenilir işletmelerin sayısının günden güne artması, halkın sağlıklı beslenme konusunda bilinçlenmesi ve güvenilir gıdayı tercih etmesinin sağlanması ile Çekmeköy’de geniş çaplı ve etkin bir gıda güvenliği hareketi başlatıldı.2016 yılında başvuru yapan 55 işletmemizden 16 tanesi Şeffaf Mutfak Bayrağı almak-ya hak kazandı. 

Projeyi halka duyurup hem bayraklı işletmelerimizin tanıtımı hem de halkın Şeffaf Mutfağı tanıması için  Çekmeköy’de yaşayan halkı tek seferde bir etkinlikle bir araya getirip, aileleriyle birlikte güzel vakit geçirebilecekleri bir hafta sonu etkinliği düşündük. Hem ilçemizde daha önce hiç yapılmamış olan bir festival yapıp insanları bir nebze olsun eğlendirmek, hem de bu atmosferde gıda güvenliğinden dem vurabileceğimiz eğlenceli uygulamalarla toplumsal bilinç oluşturmak istedik. Şeffaf Mutfaklı işletmelerimizi ve projemizi hem ilçede yaşayan halka, hem de ulusal basın kanalıyla tüm Türkiye’ye duyurmak adına 28 Mayıs 2016 tarihli Gıda Güvenliği Festivalini gerçekleştirdik ve bu festivali geleneksel hale getirdik.2017 yılı itibari ile 27 yeni başvuru almış bulunmaktayız. Yeni başvuru yapan işletmelerimizin denetimleri sürerken, bir taraftan da geçen yıl bayraklandırdığımız işletmelerimizin periyodik takip denetimlerini gerçekleştiriyoruz. 

Türk Patent Enstitüsünden tescilli bir kalite markası haline getirdiğimiz Şeffaf Mutfak, Çekmeköy’ e değer katan bir sosyal sorumluluk projesi olarak  uzun yıllar varlığını sürdürecektir. 

3)Proje genel olarak bütün şehire yayılabilir mi ? 

Ülkemizde yeme-içme sektörü hızla gelişmekte ve hem tüketiciler hem de yatırımcılar için ilginin artarak devam ettiği bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Şeffaf Mutfak,Tüketici sağlığını korumak, gıda güvenliği konusunda farkındalık yaratmak ve bölgesindeki ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmak isteyen tüm belediyeler tarafından uygulanabilir bir projedir. 

4)Proje kapsamındaki değerlendirme nasıl oluyor ve şu ana kadar durum nedir bir gıda mühendisi ve bir anne olarak sizce mutfaklarımız güvende mi ? 

2016 yılı Ocak ayı itibarı ile gönüllü olarak projemize başvuru yapan işletmelerimize öncelikle Belediyemiz Meclis Salonunda Hijyen Eğitimi verdik ve akabinde oluşturduğumuz denetim ekibimiz ile ilk denetimlerimize başladık. 

Yaptığımız ilk denetimlerde işletmelere denetimin yanında yerinde eğitim ve danışmanlık hizmeti vererek , işletmelerin kendi imalathanelerinde yaptıkları eksik ve hatalı uygulamaları gösterdik ve düzeltmeleri için gerekli bilgiyi  edinmelerini sağladık. 

Denetim kontrol listesi üzerinden %80 barajını ilk denetimde aşan işletmelerimiz Şeffaf Mutfak Bayrağı almaya hak kazanırken, barajı aşamayan işletmelere süre verilerek süre sonunda barajı aşmaları halinde bayrak almaları sağlandı. 

2016 yılında bayrak almaya hak kazanmış 16 adet işletmemizin periyodik takip denetimlerini gerçekleştirdik. 2017 yılı denetimlerimiz devam ediyor. 

Gıda Mühendisi bir anne olarak, bu süreçte öğrendiğim şey şu ki, işletmelerin görünür yerleri olan müşteri kullanım alanları ile halkın göremediği mutfakları arasında çok büyük farklar olabiliyor. Gerek sunum bakımından, gerekse salonun şıklığı bakımından gözümüze çok iyi görünen ve dolayısıyla sık sık gidip yemek yediğimiz, çocuklarımıza yedirdiğimiz yerlerin mutfakları çok büyük bir hayal kırıklığı olabiliyor maalesef. Müşteri olarak mutfaklarını görmemize izin verilmeyen ve bilmeden sağlıksız ve hijyen koşulları çok kötü yerlerde yediğimiz bu yemekler bizler için de çocuklarımız için de çok büyük risk teşkil ediyor. 

Şeffaf Mutfak Projesi ile biz, halkımızın adına yediği yemeğin üretildiği koşulları denetleyip iyileştirerek onlara sağlıklı ve güvenilir mekanları sunuyoruz. Böyle hassasiyeti olan bir sosyal sorumluluk projesinin içinde olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu belirtmek isterim. 

5)Bu proje katılan işletmelere ne gibi fayda sağlıyor? 

Rekabette gerçek fırsat eşitliği yaratmak için gıda güvenliği ve hijyen standartlarını uygulayarak tüketici sağlığı konusunda gerekli hassasiyeti gösteren işletmeler görünür kılınıyor ve halkın bu işletmeleri tercih etmesi sağlanıyor. İlçe halkı ve ziyaretçilerinin de bu işletmeleri tercih etmesi ile halk sağlığının yanında ilçe ekonomisine de katkıda bulunuluyor.

6)Şu ana kadar projeye ne gibi eleştiriler geldi ? 

Projeye şu ana kadar gelen eleştirilerin hepsi olumlu yönde. İşletmelerimiz fazlasıyla memnun, bayrak aldıktan sonra işlerinin olumlu yönde etkilendiğini ve giderek artan bir gelişme kaydettiklerini dile getiriyorlar. Projeyi halka duyurmak amacıyla düzenlediğimiz festival sonrasında da halkın eğlenerek öğrenmek ve sağlıklı beslenme konusunda duyarlılık kazanmak konularında memnuniyetlerini dile getirdiklerini gördük. Farklı belediyelerden de projemiz hakkında örnek teşkil ettiğine ve uygulanabilirliğine dair geri dönüşler alıyoruz. 

7)Son olarak da hızla bir nüfus patlaması yaşayan Çekmeköy de gıda sektöründe bir çok işletmenin açılmaya başlaması ne gibi sonuçlar doğurur ?Bu nokta da ne gibi önlemler alınması gerekir ?

Bu proje; İstanbul’un muhtelif yerlerinden aileleriyle yeme- içme ve doğa içerisinde vakit geçirmeye gelen insanların sayısını artırarak, Çekmeköy’ün sosyo-ekonomik yapısını güçlendirip, burada faaliyet gösteren işletmeleri desteklemeyi hedefleyen bir proje. Gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin sayısının artması tabii ki bizlerin de sorumluluğunu artıracak ve oluşabilecek risklere karşı gerekli önlemler alınması konusunda faaliyet planlamalarımızı etkileyecektir. Şeffaf Mutfak Projesi gönüllülük esasına dayalı bir proje, dolayısıyla işletmelerimizin bu projeye katılmaları için gerekli teşvik ve motivasyonlarını sağlamamız için gerekli olan etkinlikleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz. 

Ödüller 

Çekmeköy Belediyesi’nin Şeffaf Mutfak Sağlıklı ve Güvenilir İşletmeler projesi, iletişim stratejisi ile Türkiye’nin iletişim oscarı sayılan Altın Pusula ödülüne layık görüldü. Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından bu yıl 15.’si düzenlenen Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri yarışmasının sonuçları, 30 Mayıs 2016 günü gerçekleştirilen törenle açıklandı. Gecede Kamu Kuruluşları kategorisinde Çekmeköy Belediyesi Şeffaf Mutfak projesinin iletişim stratejisi ödüle layık görüldü. 

Not: 2016 sonrasında alınan ödülleri eklemedik.

0 Yorumlar