C# ile Gerilim, Akım ve Direnç Hesaplama

 

Programlama öğrenmek için her zaman yeni örnekler denemelisiniz. Bunun için bugün sizlere C# ile Gerilim, Akım ve Direnç Hesaplama programını aktaracağız. C# da form nasıl çalıştırılır? C# ile Gerilim, Akım ve Direnç Hesaplama örneği nasıl olur? Gibi sorularınızın cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.


Programın form görünümü aşağıdaki gibidir:


C# ile Gerilim, Akım ve Direnç Hesaplama

Kullanılması Gerekenler

C# ile Gerilim, Akım ve Direnç Hesaplama uygulamamız için kullanılması gerekenler şunlardır:

23 adet Label, 6 adet Textbox, 3 adet Button.

Kod Alanı

C# programlama dili ile gerilim, akım ve direnç hesaplayan uygulamamız için kullanıcılardan gerekli bilgileri alıyoruz. Ardından hesaplamalarımızı yapıp sonuçları ilgili labellere aktarıyoruz. Bu uygulamamız da kullanacağımız formüller şu şekildedir:


Gerilim (V) = Akım (I) x Direnç (R)

Akım (I) = Gerilim (V) / Direnç (R)

Direnç (R) = Gerilim (V) / Akım (I)


Bu uygulamamızın kod metin aşamaları sırası ile şu şekildedir:


1) Değişkenlerimizi tanımlıyor ve içlerine "0" değerini atıyoruz. Double tanıtma nedenimiz ondalıklı işlemler yapma ihtimalimiz olduğu içindir.

2) Gerilim hesapla butonuna tıklandığı anda öncelikle kullanıcıların girdiği verileri değişkenlerimizin içerisine çekiyoruz.

3) Ardından gerilimi hesaplıyoruz. 

4) Son olarak sayıyı yuvarlayıp ilgili label a yazdırıyoruz.

5) Akım hesapla butonuna tıklandığı anda kullanıcıdan girilen verileri ilgili değişkenlerimizin içerisine atıyoruz.

6) Ardından akımı hesaplıyoruz.

7) Son olarak ise sayıyı yuvarlayıp ilgili label a yazdırıyoruz.

8) Direnç hesapla butonuna tıklandığı anda ise öncelikle kullanıcı tarafından girilen verileri ilgili değişkenlerimizin içerisine çekiyoruz.

9) Ardından direnci hesaplıyoruz.

10) Son olarak ise sayıyı yuvarlıyor ve ilgili label a aktarıyoruz.


Bu uygulamanın kod metni aşağıdaki gibidir:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace CSharpFormGerilimAkimDirencHesapla
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    double akim = 0;
    double direnc = 0;
    double gerilim = 0;

    private void buttonGerilimHesapla_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      akim = Convert.ToDouble(textBox1Akim.Text);
      direnc = Convert.ToDouble(textBox1Direnc.Text);
      gerilim = akim * direnc;
      labelGerilimDegeri.Text = Math.Round(gerilim,2).ToString() + " volt";
    }

    private void buttonAkimHesapla_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      gerilim = Convert.ToDouble(textBox2Gerilim.Text);
      direnc = Convert.ToDouble(textBox2Direnc.Text);
      akim = gerilim / direnc;
      labelAkimDegeri.Text = Math.Round(akim,2).ToString() + " amper";
    }

    private void buttonDirencHesapla_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      gerilim = Convert.ToDouble(textBox3Gerilim.Text);
      akim = Convert.ToDouble(textBox3Akim.Text);
      direnc = gerilim / akim;
      labelDirencDegeri.Text = Math.Round(direnc,2).ToString() + " ohm";
    }

    private void linkLabel1_LinkClicked(object sender, LinkLabelLinkClickedEventArgs e)
    {
      System.Diagnostics.Process.Start("https://www.programlamahocam.com");
    }
  }
}
Bu uygulamada herhangi bir sorun yaşarsanız aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Bunun yanı sıra web sitemizdeki diğer hazır C# programlama örneklerine ulaşmak için bu linke tıklayabilirsiniz.

0 Yorumlar