C# ile Havuz Doldurma ve Hacim Hesaplama

 

Programlama öğrenmek için her zaman yeni örnekler denemelisiniz. Bunun için bugün sizlere C# ile Havuz Doldurma ve Hacim Hesaplama  programını aktaracağız. C# da form nasıl çalıştırılır? C# ile Havuz Doldurma ve Hacim Hesaplama örneği nasıl olur? Gibi sorularınızın cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.


Programın form görünümü aşağıdaki gibidir:


C# ile Havuz Doldurma ve Hacim Hesaplama

Kullanılması Gerekenler

C# ile Havuz Doldurma ve Hacim Hesaplama uygulaması için kullanılması gerekenler şunlardır:

16 adet Label, 5 adet numericupdown, 2 adet Button ve 2 adet Groupbox.

Kod Alanı

C# programlama dili ile havuz doldurma ve hacim hesaplama uygulamasın da ilk önce kullanıcılar tarafından uzunluk, derinlik ve genişlik bilgileri istenmektedir. Havuzun hacmini bu şekilde hesaplamaktayız. Ardından kullanıcıların girdiği musluk dakika bilgileri ile havuzun kaç dakika da dolduğunu hesaplayıp sonuçları ilgili labellara ekleyeceğiz. Uygulamamızın kod metni içerisinde sizleri yönlendirecek açıklamalarda bulunduk. Şimdiden herkese iyi kodlamalar.

Bu uygulamanın kod metni aşağıdaki gibidir:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Havuz
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    //Kullanacağımız değişkenleri tanımlıyoruz
    double uzunluk = 0;
    double genislik = 0;
    double derinlik = 0;
    double hacim = 0;
    double musluk1 = 0;
    double musluk2 = 0;
    double musluktoplam = 0;
    double havuzdoldurmazamani = 0;

    private void buttonHacimHesapla_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //numericupdown ile kullanıcıdan alınan ölçüleri değişkenlere atıyoruz.
      uzunluk = Convert.ToDouble(numericUpDownUzunluk.Value);
      genislik = Convert.ToDouble(numericUpDownGenislik.Value);
      derinlik = Convert.ToDouble(numericUpDownDerinlik.Value);
      hacim = uzunluk * genislik * derinlik; //hacim hesaplıyoruz
      labelHesaplanmisHacim.Text = Math.Round(hacim, 2) + "m³"; 
       //Hacmi yuvarlayıp label'a yazdırıyoruz
      groupBoxZamanHesaplama.Enabled = true;
      //Zaman hesaplama groupbox'unu aktifleştiriyoruz
    }

    private void buttonDoldurmaHesapla_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      musluk1 = Convert.ToDouble(numericUpDownMusluk1.Value);
      musluk2 = Convert.ToDouble(numericUpDownMusluk2.Value);
      musluktoplam = Math.Round((musluk1 + musluk2),2);
      //2 mutluğun toplam doldurma kapasitesini topluyor ve yuvarlıyoruz.
      labelToplamMuslukKapasitesi.Text = musluktoplam.ToString() + "m³";
      //toplam doldurma kapasitesini ekrana yazdırıyoruz
      havuzdoldurmazamani = hacim / musluktoplam;
      //Havuzun dolma zamanını hesaplıyoruz
      labelDoldurmaZamani.Text = Math.Round(havuzdoldurmazamani).ToString() + " dakika";
      //Havuzun dolma zamanını ekrana yazdırıyoruz

    }

    private void linkLabel1_LinkClicked(object sender, LinkLabelLinkClickedEventArgs e)
    {
      System.Diagnostics.Process.Start("https://www.programlamahocam.com");
    }
  }
}
Bu uygulamada herhangi bir sorun yaşarsanız aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Bunun yanı sıra web sitemizdeki diğer hazır C# programlama örneklerine ulaşmak için bu linke tıklayabilirsiniz.

0 Yorumlar