C# ile Ürün Komisyon Fiyatı Hesaplama

 

Programlama öğrenmek için her zaman yeni örnekler denemelisiniz. Bunun için bugün sizlere C# ile Ürün Komisyon Fiyatı Hesaplama  programını aktaracağız. C# da form nasıl çalıştırılır? C# ile Ürün Komisyon Fiyatı Hesaplama örneği nasıl olur? Gibi sorularınızın cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.


Programın form görünümü aşağıdaki gibidir:


C# ile Ürün Komisyon Fiyatı Hesaplama

Kullanılması Gerekenler

C# ile Ürün Komisyon Fiyatı Hesaplama uygulaması için kullanılması gerekenler şunlardır:

16 adet Label, 3 adet Button, 1 adet Listbox ve 5 adet Numericupdown.

Kod Alanı

C# programlama dili ile ürün komisyon fiyatı hesaplama uygulamamız da kullanıcı tarafından girilen fiyat ve oranlardan sonra yine kullanıcı tarafından girilen ürünlerin komisyonu hesaplanmaktadır. Bu programımızın kod metin aşamaları sırası ile şu şekildedir:

1) Uygulamamıza başlarken ilk önce değişkenlerimizi tanıtıyoruz. Değişkenlerimizin iç değerlerini de "0" olarak belirtiyoruz. Bunun nedeni ise her uygulama açıldığında değişkenlerimizin değeri "0" olarak başlaması gerektiğidir.

2) Ürün ekle butonuna tıklandığı anda ilk önce ürün fiyat değişkenimize ürünün fiyatını atıyoruz.

3) Ardından Listbox a ürünlerimizi teker teker ekliyoruz.

4) Eklemiş olduğumuz tüm ürünlerin fiyatlarını topluyoruz.

5)  Eğer ürün fiyatımız komisyonFiyatı1'den küçük veya eşit ise hesaplanmisKomisyon1'e eklenen ürünün hesaplanmış komisyonu ekliyoruz.

6) Eğer ürün fiyatı komisyonFiyatı1'den büyük ve komisyonFiyat2'den küçük ise hesaplanmis Komisyon2' ye eklenen ürünün hesaplanmış komisyonunu ekliyoruz.

7) Komisyon bilgileri kaydet butonuna tıklandığı anda komisyon bilgilerini kaydediyoruz.

8) Değişkenlerimize değerlerimizi atıyoruz.

9) Label bilgi labelimize tüm tutarları aktarıyoruz.

10) Komisyon hesapla butonuna tıklandığı anda ise komisyonlar hesaplanmaya başlıyor.

Bu uygulamanın kod metni aşağıdaki gibidir:


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace KomisyonHesaplama
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    double komisyonFiyat1 = 0;
    double komisyonFiyat2 = 0;
    double komisyonOran1 = 0;
    double komisyonOran2 = 0;
    double toplamUrunfiyat = 0;
    double urunfiyat = 0;
    double hesaplanmisKomisyon1 = 0;
    double hesaplanmisKomisyon2 = 0;


    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    private void buttonEkle_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      urunfiyat = Convert.ToDouble(numericUpDownUrun.Value);
      listBoxUrunler.Items.Add( urunfiyat + " TL");
      toplamUrunfiyat = toplamUrunfiyat + urunfiyat;


      if (urunfiyat <= komisyonFiyat1)
      {
        hesaplanmisKomisyon1 = hesaplanmisKomisyon1 + ((urunfiyat / 100) * komisyonOran1);

      } 
      else if ((urunfiyat > komisyonFiyat1) && (urunfiyat <= komisyonFiyat2))
      {
        hesaplanmisKomisyon2 = hesaplanmisKomisyon2 + ((urunfiyat / 100) * komisyonOran2);
        
      }

    }

    private void buttonKomisyonBilgileri_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      komisyonFiyat1 = Convert.ToDouble(numericUpDownKomisyonFiyat1.Value);
      komisyonFiyat2 = Convert.ToDouble(numericUpDownKomisyonFiyat2.Value);
      komisyonOran1 = Convert.ToDouble(numericUpDownKomisyonOran1.Value);
      komisyonOran2 = Convert.ToDouble(numericUpDownKomisyonOran2.Value);
      labelBilgi.Text = komisyonFiyat1.ToString() + "TL'ye kadar olan ürün fiyatları için komisyon oranı "
        + komisyonOran1.ToString() + "% \n" + komisyonFiyat2.ToString() + "TL'ye kadar olan ürün fiyatları için komisyon oranı "
        + komisyonOran2.ToString() + "%\n" + komisyonFiyat2.ToString() + "TL üzeri için ise komisyon bedeli yoktur.";
     
    }

    private void buttonHesapla_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      labelToplamUrunTutari.Text = Convert.ToString(toplamUrunfiyat)+"TL";
      labelToplamKomisyonTutari.Text = Convert.ToString(Math.Round((hesaplanmisKomisyon1 + hesaplanmisKomisyon2),2))+"TL";
      labelKomisyonSonrasiTutar.Text = Convert.ToString(Math.Round((toplamUrunfiyat + hesaplanmisKomisyon1 + hesaplanmisKomisyon2),2)) +"TL";
    }

    private void linkLabel1_LinkClicked(object sender, LinkLabelLinkClickedEventArgs e)
    {
      System.Diagnostics.Process.Start("https://www.programlamahocam.com");
    }
  }
}
Bu uygulamada herhangi bir sorun yaşarsanız aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Bunun yanı sıra web sitemizdeki diğer hazır C# programlama örneklerine ulaşmak için bu linke tıklayabilirsiniz.

0 Yorumlar