C# ile Yıllık Maaş Artışı Hesaplama

 

Programlama öğrenmek için her zaman yeni örnekler denemelisiniz. Bunun için bugün sizlere C# ile Yıllık Maaş Artışı Hesaplama programını aktaracağız. C# da form nasıl çalıştırılır? C# ile Yıllık Maaş Artışı Hesaplama örneği nasıl olur? Gibi sorularınızın cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.


Programın form görünümü aşağıdaki gibidir:


C# ile Yıllık Maaş Artışı Hesaplama

Kullanılması Gerekenler

C# ile Yıllık Maaş Artışı Hesaplama uygulaması için kullanılması gerekenler şunlardır:

6 adet Label, 1 adet Button ve 3 adet numericupdown.

Kod Alanı

C# programlama dili ile yıllık maaş hesaplama uygulamasında kullanıcı tarafından alınan maaş, yıllık artış oranı ve kaç yıl çalıştığı bilgileri alınmaktadır. Alınan bilgilere göre maaş artışı hesaplanıp ilgili labele aktarılıyor. Bu uygulamanın kod metni aşamaları sırası ile şu şekildedir:

1) Kod metnimize ilk önce değişkenlerimizi atayarak başlıyoruz ve içlerine "0" değerini atıyoruz.

2) Numericdown a kullanıcı tarafından girilen verileri değişkenlerimizin içerisine çekiyoruz.

3) Ardından for döngüsü ile ilk önce yıllık maaş artışın parasal değerini hesaplıyoruz.

4) Maaş artışımızın parasal değerini yıllık artış miktarına ekliyoruz.

5) Ardından ilgili hesaplamaları ilgili labellere aktarıyoruz.

Bu uygulamanın kod metni aşağıdaki gibidir:using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace YillikMaasArtisiHesapla
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    double maas = 0;
    double yillikArtisOrani = 0;
    double yillikArtis = 0;
    int yil = 0;

    private void buttonHesapla_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      maas =Convert.ToDouble(numericUpDownMaas.Value);
      yillikArtisOrani = Convert.ToDouble(numericUpDownYillikArtisOrani.Value);
      yil = Convert.ToInt32(numericUpDownKacYil.Value);

      for (int i = 1; i <= yil; i++)
      {
        yillikArtis = (maas / 100) * yillikArtisOrani;
        maas = maas + yillikArtis;
      }

      labelHesaplanmisMaas.Text =Convert.ToString(yil) + " sonunda "
        + "yıllık " +Convert.ToString(yillikArtisOrani)+ "%" + " artış ile " +
        Convert.ToString(Math.Round(maas,2)) + "TL alacaksınız";
    }

    private void linkLabel1_LinkClicked(object sender, LinkLabelLinkClickedEventArgs e)
    {
      System.Diagnostics.Process.Start("https://www.programlamahocam.com");
    }
  }
}
Bu uygulamada herhangi bir sorun yaşarsanız aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Bunun yanı sıra web sitemizdeki diğer hazır C# programlama örneklerine ulaşmak için bu linke tıklayabilirsiniz.

0 Yorumlar