C# İle Mayın Tarlası Oyunu Yapımı

    

Programlama öğrenmek için her zaman yeni örnekler denemelisiniz. Bunun için bugün sizlere C# ile Mayın Tarlası Oyunu Yapımı örneğini aktaracağız. Console nasıl Kullanılır? C# ile Mayın Tarlası Oyunu Yapımı  nasıl yapılır? Gibi sorularınızın cevabını bu içerikte bulabilirsiniz.


C# ile Console Örnekleri


Kod Alanı

C# programlama dilinin Console dilinde Mayın Tarlası Oyunu Yapımı  kod metnini oluşturduk. Bu uygulamamız C# Console da bir mayın tarlası oyunu yapımı uygulamasıdır. Uygulamamızın kod metni uzun ve zorluğu orta düzeydedir. Bu yüzden kod metni içerisinde açıklamalar da bulunulmuştur. Bu uygulamamız kodlama alanında kendini geliştirmek isteyenler için oldukça faydalı bir içeriktir. Bu içeriği olduğu gibi kopyalamak yerine üzerinde kendinizce değişiklikler yaparak ve açıklamalara sadık kalarak kendiniz yeni bir içerik olarak değiştirebilirsiniz. Bu uygulamanın kod metni aşağıdaki gibidir:

using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace ConsoleApplication9 { class Program { protected static int origRow; protected static int origCol; protected static int Gecikme = 0; protected static int Satir = 15; protected static int Sutun = 15; protected static int XXIndex = 0, YYIndex = 0; protected static bool birincicalisma = true; //ekranyaz fonksiyonunda ilk çalışmada yazdırılacakalar için protected static int artimX = 4; protected static int artimY = 3; protected static int aktifkutuX, aktifkutuY; protected static int[,] MayinKutu = new int[Satir, Sutun]; protected static bool[,] MayinMask = new bool[Satir, Sutun]; protected static void WriteAt(int s, int x, int y, int YazmaislemTuru = 0) { //YazmaislemTuru == 0 ise Kutuyu kapalı haliyle çiz //YazmaislemTuru == 1 ise Kutuyu Açılmış haliyle çiz //YazmaislemTuru == 2 ise Kutuyu Bayrak koy try { Console.SetCursorPosition(origCol + x, origRow + y); Console.Write("┌──┐"); Console.SetCursorPosition(origCol + x, origRow + y + 1); if ((x == 0 || y == 0)) { Console.Write("│{0,2}│", s); } else { if (YazmaislemTuru == 0) Console.Write("│{0,2}│", "");//İçi boş bir kutu çiz if (YazmaislemTuru == 1)//içine sayısal değeri yaz { if (s == 0) Console.Write("│{0,2}│", "");//0 değerini yazdırma boş kalsın else Console.Write("|{0,2}|", s); } if (YazmaislemTuru == 2) Console.Write("│{0,2}│", "*"); } Console.SetCursorPosition(origCol + x, origRow + y + 2); Console.Write("└──┘"); } catch (ArgumentOutOfRangeException e) { Console.Clear(); Console.WriteLine(e.Message); } } static bool MayinDegilse(int xx, int yy, int[,] MayinKutu) { return (MayinKutu[xx, yy] >= 0) && (MayinKutu[xx, yy] < 10); } static bool EtrafiniKontrol(int xx, int yy, ref int[,] MayinKutu, ref bool[,] MayinMask) { //Bu Metood yada fonksiyon sadece Mayın tarlası üzerinde kutunun içerisindeki değer 0(sıfır) ise çalışacaktır. //Bu nedenle öncelikle aktif olan kutu açık duruma getirilir (Mayın Mask= true) ve ekrana aaçık olrak çizilir. //Sonrasında etrafındaki 8 kutuya bakılır. //Bu işlem sırasında eğer bakılan kutu (kuzeybatı,kuzey,kuzeydogu,batı,dogu,güneybatı,güney,güneydogu) 0 dan büyükse açılırarak sırayla tüm kutulara bakılır //ÖNEMLİ NOKTA: Eğer etrafındaki kutulara bakma işlemi sırasında herhangi bir kutuda 0 (sıfır) değeri varsa FONKSİYON recursive olalrak kendi kensini tekrar çağırarak bütün işlemleri tekrardan yapar //Bir kutu ya 0 dır, ya mayındır (10) , yada (1.2.....8) değerini içeren rakam kutusudur. //bu fonksiyonda tamamı kontrol edilerek işlemler yapılır. bool Sonuc = true; bool Kuzey = (xx - 1) >= 0; //üst satır =1,2,.......... bool Guney = (xx + 1) <= (Satir - 1); //alt koşul =....3,(5-1) bool Dogu = (yy + 1) <= (Sutun - 1); //sağ koşul =....3,(5-1) bool Bati = (yy - 1) >= 0; //sol koşul =1,2,.... //MayınKutusunun etrafındaki 8 kutuyu kontrol if (MayinDegilse(xx, yy, MayinKutu)) //etrafına bak ve değer hesapla <10 mayın değerini pas geçme { MayinMask[xx, yy] = true; // kendisini aç kutuciz(MayinKutu[xx, yy], xx, yy, 1); System.Threading.Thread.Sleep(Gecikme); //sonra etrafına bak if (MayinKutu[xx, yy] == 0) // aktif kutu değeri 0 (sıfır) ise etrafındaki kutuların tamamına bakılacak. { if (Kuzey && Bati) //üstsol { XXIndex = xx - 1; YYIndex = yy - 1; if (MayinMask[XXIndex, YYIndex] == false) { if (MayinKutu[XXIndex, YYIndex] != 0) { MayinMask[XXIndex, YYIndex] = true; kutuciz(MayinKutu[XXIndex, YYIndex], XXIndex, YYIndex, 1); System.Threading.Thread.Sleep(Gecikme); } else EtrafiniKontrol(XXIndex, YYIndex, ref MayinKutu, ref MayinMask); } //Console.WriteLine("XXIndex="+XXIndex+ " YYIndex="+YYIndex); } if (Kuzey) { XXIndex = xx - 1; YYIndex = yy; if (MayinMask[XXIndex, YYIndex] == false) { if (MayinKutu[XXIndex, YYIndex] != 0) { MayinMask[XXIndex, YYIndex] = true; kutuciz(MayinKutu[XXIndex, YYIndex], XXIndex, YYIndex, 1); System.Threading.Thread.Sleep(Gecikme); } else EtrafiniKontrol(XXIndex, YYIndex, ref MayinKutu, ref MayinMask); } //Console.WriteLine("XXIndex=" + XXIndex + " YYIndex=" +YYIndex); } if (Kuzey && Dogu) { XXIndex = xx - 1; YYIndex = yy + 1; if (MayinMask[XXIndex, YYIndex] == false) { if (MayinKutu[XXIndex, YYIndex] != 0) { MayinMask[XXIndex, YYIndex] = true; kutuciz(MayinKutu[XXIndex, YYIndex], XXIndex, YYIndex, 1); System.Threading.Thread.Sleep(Gecikme); } //else EtrafiniKontrol(XXIndex, YYIndex, ref MayinKutu, ref MayinMask); } //Console.WriteLine("XXIndex=" + XXIndex + " YYIndex=" +YYIndex); } if (Bati) { XXIndex = xx; YYIndex = yy - 1; if (MayinMask[XXIndex, YYIndex] == false) { if (MayinKutu[XXIndex, YYIndex] != 0) { MayinMask[XXIndex, YYIndex] = true; kutuciz(MayinKutu[XXIndex, YYIndex], XXIndex, YYIndex, 1); System.Threading.Thread.Sleep(Gecikme); } else EtrafiniKontrol(XXIndex, YYIndex, ref MayinKutu, ref MayinMask); } //Console.WriteLine("XXIndex=" + XXIndex + " YYIndex=" +YYIndex); } if (Dogu) { XXIndex = xx; YYIndex = yy + 1; if (MayinMask[XXIndex, YYIndex] == false) { if (MayinKutu[XXIndex, YYIndex] != 0) { MayinMask[XXIndex, YYIndex] = true; kutuciz(MayinKutu[XXIndex, YYIndex], XXIndex, YYIndex, 1); System.Threading.Thread.Sleep(Gecikme); } else EtrafiniKontrol(XXIndex, YYIndex, ref MayinKutu, ref MayinMask); } //Console.WriteLine("XXIndex=" + XXIndex + " YYIndex=" +YYIndex); } if (Guney && Bati) { XXIndex = xx + 1; YYIndex = yy - 1; if (MayinMask[XXIndex, YYIndex] == false) { if (MayinKutu[XXIndex, YYIndex] != 0) { MayinMask[XXIndex, YYIndex] = true; kutuciz(MayinKutu[XXIndex, YYIndex], XXIndex, YYIndex, 1); System.Threading.Thread.Sleep(Gecikme); } //else EtrafiniKontrol(XXIndex, YYIndex, ref MayinKutu, ref MayinMask); } //Console.WriteLine("XXIndex=" + XXIndex + " YYIndex=" +YYIndex); } if (Guney) { XXIndex = xx + 1; YYIndex = yy; if (MayinMask[XXIndex, YYIndex] == false) { if (MayinKutu[XXIndex, YYIndex] != 0) { MayinMask[XXIndex, YYIndex] = true; kutuciz(MayinKutu[XXIndex, YYIndex], XXIndex, YYIndex, 1); System.Threading.Thread.Sleep(Gecikme); } else EtrafiniKontrol(XXIndex, YYIndex, ref MayinKutu, ref MayinMask); } //Console.WriteLine("XXIndex=" + XXIndex + " YYIndex=" +YYIndex); } if (Guney && Dogu) { XXIndex = xx + 1; YYIndex = yy + 1; if (MayinMask[XXIndex, YYIndex] == false) { if (MayinKutu[XXIndex, YYIndex] != 0) { MayinMask[XXIndex, YYIndex] = true; kutuciz(MayinKutu[XXIndex, YYIndex], XXIndex, YYIndex, 1); System.Threading.Thread.Sleep(Gecikme); } //else EtrafiniKontrol(XXIndex, YYIndex, ref MayinKutu, ref MayinMask); } //Console.WriteLine("XXIndex=" + XXIndex + " YYIndex=" +YYIndex); } } imlecCiz(aktifkutuY, aktifkutuX); } else Sonuc = false; return Sonuc; } static void Main(string[] args) { tekrar: origRow = 0; origCol = 0; Console.SetWindowSize(100, 55); int MayinSayisi = 30; MayinTarlasiUretim(Satir, Sutun, MayinSayisi); //Mayın Kuutularını yazdırma bölümü ekranayaz(MayinKutu, MayinMask); imlecCiz(0, 0); ConsoleKeyInfo keyInfo; aktifkutuY = 0; aktifkutuX = 0; int BirOncekiY; int BirOncekiX; int deger = 0; bidaha: //Yön tuşlarının kullanımı konusu //Enter tuşuna ya da space tuşuna basıldığı zamanlarda döngüden çıkar ve işlem yapar while ((keyInfo = Console.ReadKey(true)).Key != ConsoleKey.Enter) { BirOncekiY = aktifkutuY; BirOncekiX = aktifkutuX; switch (keyInfo.Key) { case ConsoleKey.UpArrow: if (aktifkutuY - 1 >= 0) aktifkutuY--; else aktifkutuY = Satir - 1; break; case ConsoleKey.RightArrow: if (aktifkutuX + 1 <= Sutun - 1) aktifkutuX++; else aktifkutuX = 0; break; case ConsoleKey.DownArrow: if (aktifkutuY + 1 <= Satir - 1) aktifkutuY++; else aktifkutuY = 0; break; case ConsoleKey.LeftArrow: if (aktifkutuX - 1 >= 0) aktifkutuX--; else aktifkutuX = Sutun - 1; break; } if (MayinMask[BirOncekiY, BirOncekiX] == false) deger = 0; else deger = 1; kutuciz(MayinKutu[BirOncekiY, BirOncekiX], BirOncekiY, BirOncekiX, deger); imlecCiz(aktifkutuY, aktifkutuX); } if (EtrafiniKontrol(aktifkutuY, aktifkutuX, ref MayinKutu, ref MayinMask)) { //ekranayaz(MayinKutu, MayinMask); //kutuciz(MayinKutu[xx - 1, yy - 1], xx - 1, yy - 1); //aktifkutuX = Console.CursorLeft/3+1; //aktifkutuY = Console.CursorTop/3+1 ; goto bidaha; } else { //mayına basıldığı durumda Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Magenta; for (int ii = 0; ii < Satir; ii++) for (int jj = 0; jj < Sutun; jj++) { if (MayinKutu[ii, jj] == 10) { MayinMask[ii, jj] = true;//mayınları açık duruma getit kutuciz(MayinKutu[ii, jj], ii, jj, 2); } } Console.SetCursorPosition(origCol + Sutun * artimX + 10, origRow + 3); Console.Write("Mayına basıldı"); Console.SetCursorPosition(origCol + Sutun * artimX + 10, origRow + 8); Console.Write("Devam Etmek için (ENT/ESC): "); while ((keyInfo = Console.ReadKey(true)).Key != ConsoleKey.Escape) { if (keyInfo.Key == ConsoleKey.Enter) goto tekrar; if (keyInfo.Key == ConsoleKey.Escape) break; } } } private static void MayinTarlasiUretim(int Satir, int Sutun, int MayinSayisi) { bool a, b, c, d; int GeciciMayinNumara; int[] Mayinlar = new int[MayinSayisi - 1]; int ToplamKutuSayisi = Satir * Sutun; Random Rastgele = new Random(); decimal tamKisim; int MayinSatir, MayinSutun; //MayınKutularını ve Mayın Maskelerini sıfırlama işlmei---- //---------------------------------------------------------- for (int ii = 0; ii < Satir; ii++) //satır sayısı kadar tekrarlama for (int jj = 0; jj < Sutun; jj++)//Sütun sayısı kadar tekrarlama { MayinMask[ii, jj] = false; MayinKutu[ii, jj] = 0; } //--------------------------------------------------- //----------------------------------------------------- for (int k = 0; k < Mayinlar.Length; k++)//Mayınlar Dizine Mayın sayısı kadar değer aktarılır. { if (k == 0) //Dizinin ilk değeri için başka dizi değeri olmadığından kıyaslama yapılmadan değer birinci mayın değeri olarak alınır { GeciciMayinNumara = Rastgele.Next(1, ToplamKutuSayisi); Mayinlar[0] = GeciciMayinNumara; } else //Eğer Daha önce değer mayın belirlendi ise üretilen değerin farklı olması sağlanır { x: GeciciMayinNumara = Rastgele.Next(1, ToplamKutuSayisi); for (int l = 0; l < k; l++) //Mevcut üretilmiş mayın sayısı kadar kıyaslama yapılır l<k { if (Mayinlar[l] == GeciciMayinNumara) { //System.Threading.Thread.Sleep(Gecikme); //Console.WriteLine(" Gecici Mayın Değeri :" +GeciciMayinNumara); goto x; } Mayinlar[k] = GeciciMayinNumara; }; } //Mayınlar[] dizisi içerisine Mayın sayısı kadar değer aktarılır //Bu değer toplam kutu sayısı içerisinde herhangi bir değere denk gelmektedir. Örneğin 55 //bu değer daha sonraki aşamada satır ve sutun olarak hesaplanmalıdır. //sutun sayısına bölümü ile (tam kısım) satır sayısı olarak hesaplanır //Örneğin sutun sayısı 10 olsun burda 55/10=5(tam kısım) 5. satır //ancak bu 5 değeri dizide 4 olarak belirlenir (çünkü dizi değerleri 0 dan başlar //aynı işlem sutun değeri içinde yapılır. //----------Satır belirleme----------------- tamKisim = Mayinlar[k] / Sutun; tamKisim = Math.Truncate(tamKisim); MayinSatir = (int)(tamKisim - 1); if (MayinSatir < 0) MayinSatir = 0; //----------Sütun belirleme----------------- MayinSutun = (Mayinlar[k] % Sutun) - 1; if (MayinSutun < 0) MayinSutun = 0; //hesaplanna satır ve sutun değerlerini mayın olarak atama MayinKutu[MayinSatir, MayinSutun] = 10; //10 Mayın olduğunu gösterir.Burada kutular maksimum 8 değerini alabildiği //billinmektedir. bu nedenle farklı olarak mayın değerleri için 10 sayısı seçilmiştir. Dizideki 10 değerlerinin tamamı //mayın olarak tanımlanmıştır } //Mayınlar haricinde kalan kutulardaki sayısal değerleri belirleme bölümü for (int ii = 0; ii < Satir; ii++) //satır sayısı kadar tekrarlama for (int jj = 0; jj < Sutun; jj++)//Sütun sayısı kadar tekrarlama { // MayınKutu dizinde yer alan her kutu değerinin hesaplanması için kullanılan döngü // bu döngüde mayının etrafıdaki tüm kutulara bakılarak mayın varsa sayı arttırılarak kutu değeri hesaplanır if (MayinKutu[ii, jj] < 10) //Şuan hesaplama yapılacak kutu Mayın olarak belirlenmişse hiç hesaplama yapma { //----*** //----*X* //----*** a = (ii - 1) >= 0; //üst satır =1,2,.......... b = (ii + 1) <= (Satir - 1); //alt koşul =....3,(5-1) c = (jj + 1) <= (Sutun - 1); //sağ koşul =....3,(5-1) d = (jj - 1) >= 0; //sol koşul =1,2,.... if (a && d && (MayinKutu[ii - 1, jj - 1] == 10)) MayinKutu[ii, jj]++; //üstsol X** if (a && (MayinKutu[ii - 1, jj] == 10)) MayinKutu[ii, jj]++; //üst *X* if (a && c && (MayinKutu[ii - 1, jj + 1] == 10)) MayinKutu[ii, jj]++; //üst sağ **X if (d && (MayinKutu[ii, jj - 1] == 10)) MayinKutu[ii, jj]++; //sol X** if (c && (MayinKutu[ii, jj + 1] == 10)) MayinKutu[ii, jj]++; //sağ **X if (b && d && (MayinKutu[ii + 1, jj - 1] == 10)) MayinKutu[ii, jj]++; //altsol if (b && (MayinKutu[ii + 1, jj] == 10)) MayinKutu[ii, jj]++; //alt if (b && c && (MayinKutu[ii + 1, jj + 1] == 10)) MayinKutu[ii, jj]++; //altsağ } } } private static void kutuciz(int deger, int SatirAc, int SutunAc, int KutuIslemTuru = 0) { //KutuIslemTuru == 0 ise Kutuyu kapalı haliyle çiz //KutuIslemTuru == 1 ise Kutuyu Açılmış haliyle çiz if (KutuIslemTuru == 1) { if (MayinKutu[SatirAc, SutunAc] != 0 && MayinKutu[SatirAc, SutunAc] != 10) { Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White; Console.BackgroundColor = ConsoleColor.DarkGreen; } else { Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Yellow; Console.BackgroundColor = ConsoleColor.DarkGreen; } } if (KutuIslemTuru == 0) { Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White; Console.BackgroundColor = ConsoleColor.DarkRed; } if (KutuIslemTuru == 2) { Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red; Console.BackgroundColor = ConsoleColor.White; } WriteAt(deger, origCol + artimX * (SutunAc + 1), origRow + artimY * (SatirAc + 1), KutuIslemTuru); } private static void imlecCiz(int SatirAc, int SutunAc) { Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Yellow; Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Red; int xxx = origCol + artimX * (SutunAc + 1); int yyy = origRow + artimY * (SatirAc + 1); try { Console.SetCursorPosition(xxx, yyy); Console.Write("┌──┐"); Console.SetCursorPosition(xxx, yyy + 1); if (MayinMask[SatirAc, SutunAc] && MayinKutu[SatirAc, SutunAc] != 0) Console.Write("│{0,2}│", MayinKutu[SatirAc, SutunAc]); else Console.Write("│{0,2}│", ""); Console.SetCursorPosition(xxx, yyy + 2); Console.Write("└──┘"); } catch (ArgumentOutOfRangeException e) { Console.Clear(); Console.WriteLine(e.Message); } } private static void ekranayaz(int[,] MayinKutu, bool[,] MayinMask) { Console.OutputEncoding = Encoding.GetEncoding(866); int KoordinatY = 0; int KoordinatX = 0; //sütun başlıklarını yazdırma----------------------- //---------------------------------------------------- if (birincicalisma) { Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Gray; Console.BackgroundColor = ConsoleColor.DarkRed; for (int aa = 0; aa <= Satir; aa++) { WriteAt(aa, KoordinatY, KoordinatX); KoordinatY += artimX; } KoordinatY = 0; Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White; Console.BackgroundColor = ConsoleColor.DarkRed; } //------------------------------------------------ //------------------------------------------------ for (int iii = 0; iii < Satir; iii++) { KoordinatX += artimY; if (birincicalisma) WriteAt(iii + 1, 0, KoordinatX); for (int jjj = 0; jjj < Sutun; jjj++) { if (MayinMask[iii, jjj]) { Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Yellow; Console.BackgroundColor = ConsoleColor.DarkGreen; } else { Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White; Console.BackgroundColor = ConsoleColor.DarkRed; } KoordinatY += artimX; //if (MayinKutu[iii, jjj] != 10 && MayinMask[iii, jjj]) WriteAt(MayinKutu[iii, jjj], KoordinatY, KoordinatX); //else WriteAt(10, KoordinatY, KoordinatX);//10 değeri mayınlar içi geçerlidir. } KoordinatY = 0; Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White; } birincicalisma = false; } } }

Bu uygulamada herhangi bir sorun yaşarsanız aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Bunun yanı sıra web sitemizdeki diğer hazır C# programlama örneklerine ulaşmak için bu linke tıklayabilirsiniz.


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski