Günümüz dünyasında çevrimiçi güvenlik her zamankinden daha önemli. Takip edilmesi gereken çok sayıda çevrimiçi hesap olduğundan, her biri için güçlü ve benzersiz bir parolaya sahip olmak çok önemlidir.

Next.js ile Şifre Kontrol Listesi Nasıl Oluşturulur?

Bir site oluşturuyorsanız, parolaların olabildiğince güvenli olmasını sağlamak daha da önemlidir. Sitenizi kullananlara bir kontrol listesi sunabilir ve kabul etmeden önce şifrelerinin gereksinimlerinizi karşıladığından emin olabilirsiniz.

Next.js kullanarak bir parola kontrol listesini nasıl uygulayacağınızı öğrenin.

Neden Parola Kontrol Listesi Kullanmalı?

Bir parola kontrol listesi kullanmak isteyebileceğiniz birçok neden vardır.

İlk olarak, kullanıcılarınızın parolalarının güçlü ve benzersiz olmasını sağlamanıza yardımcı olabilir. Bir gereksinim kontrol listesine sahip olarak, her parolanın belirli bir standardı karşıladığından emin olabilirsiniz.

Kullanıcılarınız bunun için size teşekkür etmeyebilir, ancak onlara bir iyilik yapmış olacaksınız. Güçlü parolaları teşvik ederek, bir bilgisayar korsanının kullanıcılarınızın hesaplarından birine erişme olasılığını azaltırsınız.

İkinci olarak, bir parola kontrol listesi, bir güvenlik duygusunun iletilmesine yardımcı olabilir. Gereksinimleri yayınlayarak, kullanıcılarınıza şifre güvenliğini ciddiye aldığınızı söylüyorsunuz.

Bununla birlikte, bir parola kontrol listesinin parola sorunlarına mucizevi bir çözüm olmadığını bilmelisiniz. Aslında, parolalarınızı çok kısıtlayıcı yaparsanız, bilgisayar korsanlarının seçeneklerini daraltmasını ve bir parolayı kaba kuvvetle zorlamasını kolaylaştırabilirsiniz. Sonuç olarak, kullanıcıların bir parola yöneticisinde sakladığı güvenli ve benzersiz parolalar en iyisidir.

Parola Kontrol Listesi Nasıl Oluşturulur

Next.js’de parola kontrol listesi oluşturmanın iki yolu vardır. Dahili özellikleri kullanabilir veya harici bir modül kullanabilirsiniz.

Neye ihtiyacınız olacak

Next.js’de bir parola kontrol listesi oluşturmak için aşağıdakilere ihtiyacınız olacak:

  • Node.js Yüklendi
  • Bir metin düzenleyici
  • Bir Next.js projesi

Yöntem 1: Yerleşik Özellikleri Kullanma

Next.js ile Şifre Kontrol Listesi Nasıl Oluşturulur?

Next.js, kancalar ve bağlam gibi yerleşik özelliklerle birlikte gelir. Parola kontrol listesi oluşturmak için kullanabileceğiniz farklı kanca türleri vardır .

İlk olarak, Next.js uygulamanızda yeni bir dosya oluşturun ve onu passwordChecklist.js olarak adlandırın . Bu dosyada kullanıcılardan şifre girişi alabilir ve şifrenin gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını kontrol edebilirsiniz.

import React, { useState } from ‘react’

function PasswordChecklist() {

  const [password, setPassword] = useState(”)

  const [error, setError] = useState(false)

  function handleChange(e) {

    setPassword(e.target.value)

  }

  function handleSubmit(e) {

    e.preventDefault()

    // Password requirements

    const requirements = [

      // Must be at least 8 characters

      password.length >= 8,

      // Must contain at least 1 uppercase letter

      /[A-Z]/.test(password),

      // Must contain at least 1 lowercase letter

      /[a-z]/.test(password),

      // Must contain at least 1 number

      /d/.test(password)

    ]

    // If all requirements are met, password is valid

    const isValid = requirements.every(Boolean)

    if (isValid) {

      alert(‘Password is valid!’)

    } else {

      setError(true)

    }

  }

  return (

    <form onSubmit={handleSubmit}>

      <label>

        Password:

        <input

          type=”password”

          value={password}

          onChange={handleChange}

        />

      </label>

      <input type=”submit” value=”Submit” />

      {error && <p>Password is not valid!</p>}

    </form>

  )

}

export default PasswordChecklist

Yukarıdaki kodda öncelikle kullanıcılardan şifre girişi almanız gerekmektedir. Bunu useState kancasını kullanarak yapabilirsiniz. Bu kanca, bir durum değişkeni ve bu değişkeni güncellemek için bir işlev oluşturmanıza izin verir. Bu durumda, durum değişkeni paroladır ve onu güncelleme işlevi setPassword’dür .

Ardından, form gönderimini işlemek için bir işlev oluşturmanız gerekir. Bu işlev, formun varsayılan eylemini (formu göndermek) engeller ve parolanın gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını kontrol eder.

Parola gereksinimleri:

  • en az sekiz karakter uzunluğunda olmalı
  • en az bir büyük harf içerir
  • en az bir küçük harf içeren
  • en az bir sayı içerir

Bir parolanın tüm gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını kontrol etmek için her yöntemi kullanabilirsiniz . Varsa, parola geçerlidir. Aksi takdirde, kod bir hata mesajı görüntüler.

giriş alanı ile şifre kontrol listesi sayfası

Yöntem 3: tepki-parola-kontrol listesi Modülünü kullanma

Next.js ile Şifre Kontrol Listesi Nasıl Oluşturulur?

Next.js’de bir parola kontrol listesi oluşturmanın başka bir yolu da tepki-parola-kontrol listesi modülünü kullanmaktır. Bu modülün kullanımı kolaydır ve birçok özellik ile birlikte gelir.

İlk olarak, aşağıdaki komutu kullanarak modülü kurun:

npm install react-password-checklist –save

Ardından, passwordChecklist.js dosyanızdaki modülü içe aktarın:

import React, {useState} from “react”

import PasswordChecklist from “react-password-checklist”

const App = () => {

   const [password, setPassword] = useState(“”)

   return (

       <form>

           <label>Password:</label>

           <input type=”password” onChange={e => setPassword(e.target.value)}/>

           <PasswordChecklist

               rules={[“minLength”,”specialChar”,”number”,”capital”]}

               minLength={5}

               value={password}

           />

       </form>

   )

}

export default App

Bu kod, minLength, specialChar, number ve sermaye öğelerini PasswordChecklist bileşenine iletir. Bileşen, parolanın gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını kontrol etmek için bu aksesuarları kullanacaktır.

Ayrıca, mesaj desteğini ileterek bileşene çevrilmiş mesajlar ekleyebilirsiniz . Bu dizeler, varsayılan hataları geçersiz kılar, böylece bunları diğer diller veya varyasyonlar için kullanabilirsiniz.

import React, {useState} from “react”

import PasswordChecklist from “react-password-checklist”

const App = () => {

   const [password, setPassword] = useState(“”)

   return (

       <form>

           <label>Password:</label>

           <input type=”password” onChange={e => setPassword(e.target.value)}/>

           <PasswordChecklist

               rules={[“minLength”, “specialChar”, “number”, “capital”]}

               minLength={5}

               value={password}

              messages={{

                  minLength: “La contraseña tiene más de 8 caracteres.”,

                   specialChar: “La contraseña tiene caracteres especially.”,

                   number: “La contraseña tiene un número.”,

                   capital: “La contraseña tiene una letra mayúscula.”,

                   match: “Las contraseñas coinciden.”,

               }}

           />

       </form>

   )

}

export default App

Yukarıdaki kodda, prop mesajları alternatif hata mesajlarını saklar. Parola gereksinimleri karşılamadığında bileşen bu mesajları görüntüler.

Bu yöntem daha uygundur çünkü parolanın gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını kontrol etmek için kodu yazmanız gerekmez. Bu modülü kullanmanın aşağıdakiler gibi birçok başka faydası da vardır:

  • Parola gücünü görüntüleme: tepki-parola-kontrol listesi , kullanıcıların parolalarının ne kadar güçlü olduğunu görebilmeleri için parola gücünü görüntüleyebilir.
  • Hata mesajını görüntüleme: tepki-parola-kontrol listesi , parola geçerli değilse hata mesajını da görüntüleyebilir.
  • Şekillendirme: Kontrol listesine herhangi bir ekstra stil eklemeniz gerekmez. Modül, uygulamanızda kullanabileceğiniz varsayılan stil sağlar. Bazı ek stiller eklemek istiyorsanız, normal CSS veya tailwind CSS gibi diğer stil çerçevelerini kullanabilirsiniz .

Parola Kontrol Listesi ile Kullanıcı Güvenliğini Artırın

Güçlü bir parola, çevrimiçi güvenliğin anahtarıdır. Her çevrimiçi hesap için güçlü ve benzersiz bir parolaya sahip olmak önemlidir. Bir parola kontrol listesi kullanarak, her parolanın belirli bir standardı karşıladığından emin olabilirsiniz.

Uygulama kullanıcılarınız, şifre gücünü görebilmeyi de takdir edeceklerdir. Bu şekilde şifrelerinin yeterince güçlü olduğundan emin olabilirler. Bu, uygulamanızın kullanıcı deneyimini iyileştirecek ve uygulama kullanıcılarınızın güvenliğini de artıracaktır. Benzer şekilde, Next.js uygulamanızdaki formları da doğrulayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir