Javascript

 

Bir sayının faktöriyelini hesaplamak için, o sayının tüm pozitif tam bölenlerinin çarpımını almak gerekir. Örneğin, 5’in faktöriyeli 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 120’dir. Aşağıdaki adımlar bu hesabı yapmanıza yardımcı olabilir:

Bir Sayının Faktöriyelini Nasıl Hesaplarsınız?

Sayıyı belirleyin: Hangi sayının faktöriyelini hesaplamak istediğinizi belirleyin.

Başlangıç değerini ayarlayın: Faktöriyel hesaplamak için, bir değişken kullanabilirsiniz ve başlangıç değerini 1 olarak ayarlayabilirsiniz.

Döngü oluşturun: Belirlediğiniz sayıya kadar bir döngü oluşturun. Her döngüde, değişkeni o andaki sayı ile çarpın ve sonucu bir sonraki döngüde kullanın.

Döngüyü bitirin: Döngü, belirlediğiniz sayıya kadar devam edecektir. Son döngü bittiğinde, değişkenin değeri o sayının faktöriyelidir.

Bu yöntem, herhangi bir programlama dilinde yapılabilir. Örneğin, aşağıdaki Python kodu bir sayının faktöriyelini hesaplamak için kullanılabilir:

def factorial(n):

    if n == 0:

        return 1

    else:

        return n * factorial(n-1)

Bu fonksiyon, belirli bir sayının faktöriyelini hesaplamak için factorial adında bir fonksiyon olarak tanımlanmıştır. n parametresi faktöriyel hesaplanacak sayıdır ve fonksiyon, 0’a eşit olduğunda 1 döndürür veya n’nin 1 eksiğinin faktöriyelini çağırarak çarpımını yapar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir