var posts = document.getElementsByClassName(“post-title-link”);

// Tüm blog gönderilerine erişmek için döngü oluşturun.

for (var i = 0; i < posts.length; i++) {

var post = posts[i];

// Yeni bir bağlantı oluşturun.

var link = document.createElement(“a”);

// Bağlantının hedefini belirleyin.

link.href = “#post-” + i;

// Bağlantının içeriğini belirleyin.

link.innerText = “Bu gönderiye bağlantı”;

// Blog gönderisine bağlantıyı ekleyin.

post.appendChild(link);

}

Bu kod, her blog gönderisinin “post-title-link” sınıfına sahip olduğunu ve “Bu gönderiye bağlantı” metnine sahip bir bağlantı eklediğini varsayar. Bağlantının href bölümündeki #post- + i kısmı, sayfadaki her gönderi için benzersiz bir tanımlayıcıdır ve bağlantının aynı sayfadaki belirli gönderiye işaret etmesini sağlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir