c# uygulama örnekleri

C#’da switch deyimi, belirli bir değişkenin değerine göre farklı işlemlerin yapılmasını sağlar. Şu şekilde kullanılır:

C#'ta Switch Deyimi Nasıl Kullanılır?

switch (değişken)
{
case değer1:
// Eğer değişken değer1’e eşitse bu bloğun içeriği yapılır.
break;
case değer2:
// Eğer değişken değer2’ye eşitse bu bloğun içeriği yapılır.
break;

default:
// Eğer hiçbir case eşleşmezse default bloğunun içeriği yapılır.
break;
}

Her case bloğu bir değere karşılık gelir ve belirtilen değişken bu değere eşit olduğunda, o bloğun içeriği yapılır. Eşleşen bir case bulunamazsa, default bloğunun içeriği yapılır. Her case bloğu işlemleri tamamladıktan sonra break deyimi ile çıkılması gerekir, aksi takdirde switch deyimi sonraki case bloklarını da yapacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir