C# dilinde switch deyimi, bir değişkenin değerini test etmek ve belirli bir kod bloğunu çalıştırmak için kullanılır.

C#'ta Switch Deyimi Nasıl Kullanılır?
switch (expression) { case value1: // code to be executed if expression is equal to value1 break; case value2: // code to be executed if expression is equal to value2 break; ... default: // code to be executed if expression does not match any of the cases break; }
expression ifadesi, switch deyimi tarafından test edilecek değişkenin değeridir. Her bir case bloğu, expression ile eşleşen bir değer için kod içerir ve break deyimi bu bloğun sonunda bulunur. Eğer hiçbir case bloğu ile eşleşme yapılmazsa, default bloğunun içindeki kod çalıştırılır.
Örnek olarak, aşağıdaki kod switch deyiminde bir sayının değerini test eder ve ona göre ekrana yazıyı değiştirir:
int num = 2; switch (num) { case 1: Console.WriteLine("Number is 1"); break; case 2: Console.WriteLine("Number is 2"); break; case 3: Console.WriteLine("Number is 3"); break; default: Console.WriteLine("Number is not 1, 2 or 3"); break; }
Bu örnekte, num değişkeni 2 olduğundan, switch deyimi case 2 bloğunun kodunu çalıştırır ve “Number is 2” yazısını ekrana basar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir