Django REST Framework (DRF) ile REST API oluşturmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Django REST Framework ile REST API Nasıl Oluşturulur?

Django projenizi oluşturun ve DRF’yi projenize dahil edin. Bunu yapmak için, projenizin settings.py dosyasındaki INSTALLED_APPS bölümüne ‘rest_framework’ ekleyin ve projenizin requirements.txt dosyasına djangorestframework ekleyin.

Model tanımını yapın. Bu modele göre verilerinizi oluşturacak ve bu verilerinizi API tarafından kullanılabilecek hale getireceksiniz.

Serializers tanımlayın. Serializers, verilerinizi veritabanından veya diğer kaynaklardan çekerek, istemci tarafına gönderilecek hale getirir.

View tanımlayın. Bu görünüm, istemci tarafından gelen isteğe cevap verir ve verilerinizi istemciye döndürür.

URL yapılandırması yapın. İstemcinin belirli bir URL’ye istekte bulunması durumunda hangi görünümün çalışması gerektiğini belirler.

Test etmek için projenizi çalıştırın ve istemci tarafından istekte bulunun.

Aşağıdaki örnek kod bloğu, Django projesinde basit bir DRF API’si oluşturmak için nasıl bir yol izleneceğini gösterir:

# models.py
from django.db import models

class Book(models.Model):
title = models.CharField(max_length=100)
author = models.CharField(max_length=100)
description = models.TextField()

# serializers.py
from rest_framework import serializers
from .models import Book

class BookSerializer(serializers.ModelSerializer):
class Meta:
model = Book
fields = ‘__all__’

# views.py
from rest_framework import viewsets
from .models import Book
from .serializers import BookSerializer

class BookViewSet(viewsets.ModelViewSet):
queryset = Book.objects.all()
serializer_class = BookSerializer

# urls.py
from django.urls import path, include
from rest_framework import routers
from .views import BookViewSet

router = routers.DefaultRouter()
router.register(r’books’, BookViewSet)

urlpatterns = [
path(”, include(router.urls)),
]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir