Go dilinde dizileri biçimlendirmek için, fmt kütüphanesi kullanılabilir. fmt kütüphanesi, yazdırma, okuma ve biçimlendirme işlemleri için araçlar sunar.

Go'da Dizeleri Biçimlendirme Nasıl Yapılır?

Aşağıdaki örnekte, bir string dizisini biçimlendirme ve ekrana yazdırma işlemi gösterilmiştir:

package main

import “fmt”

func main() {
names := []string{“Alice”, “Bob”, “Charlie”}
fmt.Printf(“Names: %vn”, names)
}

Çıktı:
Names: [Alice Bob Charlie]
fmt.Printf fonksiyonu, bir format dizesi ve bu dizeyi biçimlendirmek için kullanılacak verileri alır. %v format belirteci, verinin varsayılan biçimini kullanır ve dizileri ve diğer veri tiplerini görüntüler.
Diğer format belirteçleri de kullanılabilir ve daha farklı biçimlendirme işlemleri yapmak için kullanılabilir. Örneğin, %d format belirteci, sayıları görüntüler ve %s format belirteci, string değerleri görüntüler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir