Go dilinde JSON verilerini işlemek oldukça kolaydır. Aşağıdaki adımlar Go dilinde JSON kullanmayı anlatmaktadır:

Go'da JSON Kullanma Kılavuzu Nasıldır?

encoding/json paketini import etmelisiniz: import “encoding/json”

JSON verilerini içeren bir veri yapısı tanımlayın. Bu yapılar, Go dilindeki standart veri yapıları (structs) ile tanımlanabilir.

type User struct { Name string `json:"name"` Age int `json:"age"` }
JSON verilerini Go veri yapısına dönüştürmek için json.Unmarshal fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
func main() { data := []byte(`{"name":"John Doe","age":32}`) var user User err := json.Unmarshal(data, &user) if err != nil { panic(err) } fmt.Println(user) }
Go veri yapısını JSON verisine dönüştürmek için json.Marshal fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
func main() { user := User{Name: "John Doe", Age: 32} data, err := json.Marshal(user) if err != nil { panic(err) } fmt.Println(string(data)) }
Bu adımlar Go dilinde JSON verileriyle çalışmanın temel yollarıdır. İsterseniz bu yolları daha da geliştirebilir ve daha kompleks JSON verilerini işleyebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir